Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka sfery publicznej (kurs internetowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-0DM0ESPU-OG Kod Erasmus / ISCED: 10.6 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Etyka sfery publicznej (kurs internetowy)
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Celami kursu są przede wszystkim:

? Poznanie przez studentów podstawowych pojęć z zakresu etyki,

? Prezentacja roli etyki w sferze publicznej,

? Omówienie wartości i standardów etycznych pracowników sfery publicznej,

? Prezentacja dysfunkcji w sferze publicznej,

? Poznanie zakresu, analizowanie i rozumienie roli kodeksów etycznych - zawodowych i branżowych,

? Opanowanie umiejętności rozpoznawania konfliktu interesów i zdolność wskazania postaw nieetycznych w sferze publicznej z perspektywy omawianej literatury.Skrócony opis:

Kurs internetowy"Etyka sfery publicznej" jest adresowany do wszystkich doktorantów i studentów UW pragnących pogłębić swoją wiedzę z nauki o moralności w sektorze administracji publicznej, działalności politycznej, społecznej i gospodarczej oraz pragmatyk zawodowych i korporacyjnych. W pierwszej części kursu omówione zostaną dysfunkcje sfery publicznej oraz prawne, instytucjonalne i społeczne narzędzia przeciwdziałania patologiom i dysfunkcjom w Polsce. W drugiej części bardziej szczegółowo zostanie omówione etyka nauki oraz kodeksy etyczne wybranych zawodów i branż. Intencją autorów kursu jest przedstawienie omawianych zagadnień z praktycznej strony w oparciu o aktualne i rzeczywiste studia przypadku.

Pełny opis:

Moduły tematyczne

1. Zagadnienia teoretyczne

2. Pragmatyka zawodowa i etyka

3. Etyka polityki i administracji publicznej

4. Etyka pracowników samorządowych i administracji rządowej5.

5. Etyka przedsiębiorczości i społeczna odpowiedzialność biznesu

6. Etyka sektora obywatelskiego

7. Relacje pomiędzy sektorami w kontekście standardów etycznych

8. Przyczyny i mechanizmy dysfunkcji w sferze publicznej oraz sposoby ich ograniczania

9. Prawne i instytucjonalne narzędzia przeciwdziałania patologiom i dysfunkcjom w Polsce

10. Społeczne narzędzia przeciwdziałania patologiom i dysfunkcjom w Polsce

11. Rola i funkcje zawodowych kodeksów etycznych

12. Etyka dydaktyki i nauki

13. Etyka zawodów prawniczych

14. Etyka mediów i ośrodków badań opinii publicznej (Kodeks Etyki Dziennikarskiej SDP, Karta Etyczna Mediów, Kodeks Etyczny ESOMAR)

W trakcie kursu co tydzień do obowiązków uczestników będzie należała aktywność w licznych - zróżnicowanych formach (zapoznanie się z literaturą, odsłuchanie plików audio, zapoznanie się z prezentacjami, wykonanie testów/quizów, przysłanie zadań i wypowiedzi na forach).

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym z całości materiału po zakończeniu kursu.

Kurs powyższy należy do nielicznych, w których istotna część materiału dydaktycznego, udostępnionego w formie tekstów elektronicznych jest również dostępna w formie plików audio - mp3.

Po zarejestrowaniu się na kurs w USOSie należy zapisać się na niego RÓWNIEŻ na platformie edukacji internetowej Uniwersytetu Warszawskiego: http://moodle.come.uw.edu.pl, używając tego samego, loginu (nr PESEL) i hasła, który jest używany w USOSie.

Literatura:

pełna literatura przedmiotu będzie dostępna w biblioteczce multimedialnej kursu. Istotna większość materiałów będą materiałami autorskimi prowadzących przedmiot. Część literatury pomocniczej, będzie się składać z powszechnie dostępnych w sieci internet dokumentów np. kodeksy etyczne, publikacje d. Urzędu Służby Cywilnej ze strony internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz część literatury będzie się znajdować w publikatorach prawa RP: Dziennik Ustaw i Monitor Polski.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student rozpoznaje podstawowe pojęcia z zakresu etyki sfery publicznej. Umie wyjaśnić i określić znaczenie podstawowych standardów i zasad jaki winien kierować się funkcjonariusz służb publicznych. Rozpoznaje pola zagrożeń i zjawisk patologicznych w służbie publicznej. Określa rolę i znaczenie kodeksów etycznych oraz umie porównać ich treść i znaczenie.

Metody i kryteria oceniania:

1) Przede wszystkim istotne są zaliczenia kolejnych pytań testowych w trakcie trwania kursu,

2) Uczestnicy otrzymają też w ciągu semestru trzy zadania – prace domowe – polegające na krótkim (kilkuzdaniowym) omówieniu przedstawionego przez prowadzącego studium przypadku (tzw. case study) w oparciu o przedstawioną literaturę

3) osoby zainteresowane będą miały możliwość napisania egzaminu końcowego – w formie testu jednokrotnego wyboru, zawierającego ponadto trzy zadania/pytania opisowe

4) brak trzech aktywności powoduje niezaliczenie kursu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Itrich-Drabarek
Prowadzący grup: Jolanta Itrich-Drabarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin
Skrócony opis:

Kurs internetowy"Etyka sfery publicznej" jest adresowany do wszystkich doktorantów i studentów UW pragnących pogłębić swoją wiedzę z nauki o moralności w sektorze administracji publicznej, działalności politycznej, społecznej i gospodarczej oraz pragmatyk zawodowych i korporacyjnych. W pierwszej części kursu omówione zostaną dysfunkcje sfery publicznej oraz prawne, instytucjonalne i społeczne narzędzia przeciwdziałania patologiom i dysfunkcjom w Polsce. W drugiej części bardziej szczegółowo zostanie omówione etyka nauki oraz kodeksy etyczne wybranych zawodów i branż. Intencją autorów kursu jest przedstawienie omawianych zagadnień z praktycznej strony w oparciu o aktualne i rzeczywiste studia przypadku.

Pełny opis:

Moduły tematyczne

1. Zagadnienia teoretyczne

2. Pragmatyka zawodowa i etyka

3. Etyka polityki i administracji publicznej

4. Etyka pracowników samorządowych i administracji rządowej5.

5. Etyka przedsiębiorczości i społeczna odpowiedzialność biznesu

6. Etyka sektora obywatelskiego

7. Relacje pomiędzy sektorami w kontekście standardów etycznych

8. Przyczyny i mechanizmy dysfunkcji w sferze publicznej oraz sposoby ich ograniczania

9. Prawne i instytucjonalne narzędzia przeciwdziałania patologiom i dysfunkcjom w Polsce

10. Społeczne narzędzia przeciwdziałania patologiom i dysfunkcjom w Polsce

11. Rola i funkcje zawodowych kodeksów etycznych

12. Etyka dydaktyki i nauki

13. Etyka zawodów prawniczych

14. Etyka mediów i ośrodków badań opinii publicznej (Kodeks Etyki Dziennikarskiej SDP, Karta Etyczna Mediów, Kodeks Etyczny ESOMAR)

W trakcie kursu co tydzień do obowiązków uczestników będzie należała aktywność w licznych - zróżnicowanych formach (zapoznanie się z literaturą, odsłuchanie plików audio, zapoznanie się z prezentacjami, wykonanie testów/quizów, przysłanie zadań i wypowiedzi na forach).

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym z całości materiału po zakończeniu kursu.

Kurs powyższy należy do nielicznych, w których istotna część materiału dydaktycznego, udostępnionego w formie tekstów elektronicznych jest również dostępna w formie plików audio - mp3.

Po zarejestrowaniu się na kurs w USOSie należy zapisać się na niego RÓWNIEŻ na platformie edukacji internetowej Uniwersytetu Warszawskiego: http://moodle.come.uw.edu.pl, używając tego samego, loginu (nr PESEL) i hasła, który jest używany w USOSie.

Literatura:

pełna literatura przedmiotu będzie dostępna w biblioteczce multimedialnej kursu. Istotna większość materiałów będą materiałami autorskimi prowadzących przedmiot. Część literatury pomocniczej, będzie się składać z powszechnie dostępnych w sieci internet dokumentów np. kodeksy etyczne, publikacje d. Urzędu Służby Cywilnej ze strony internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz część literatury będzie się znajdować w publikatorach prawa RP: Dziennik Ustaw i Monitor Polski.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.