Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Izrael-Polska. Żydzi-Polacy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-0FA-IPOZ-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Izrael-Polska. Żydzi-Polacy
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje problemy polsko – izraelskich stosunków dyplomatycznych od roku 1948 do chwili obecnej. Na wykładach będzie podjęty temat tożsamości żydowskiej, okoliczności polityczne położenia ludności żydowskiej po II wojnie światowej. Będą analizowane różne typy emigracji polskich Żydów do Izraela i ich możliwości adaptacyjne w izraelskim społeczeństwie. Zostanie przeprowadzona charakterystyka organizacji i stowarzyszeń polskich Żydów w Izraelu oraz rola i znaczenie polskich Żydów w izraelskiej polityce i kulturze.

Pełny opis:

1. Położenie ludności żydowskiej po II wojnie światowej.

2. Problemy i wyzwania stojące przed społeczeństwem żydowskim w roku 1948.

3. Przyczyny emigracji Żydów z Polski do Izraela (powody polityczne, ekonomiczne i społeczne).

4. Absorpcja polityczna i kulturowa polskich Żydów w Izraelu.

5. Polscy Żydzi w izraelskiej polityce.

6. Stowarzyszenia i organizacje polskich Żydów w Izraelu.

7. Polityka, kultura i wymiana gospodarcza między Polską a Izraelem w latach 1948 – 1967.

8. Współczesne problemy w polsko – izraelskich stosunkach dyplomatycznych.

Literatura:

O. Almog, Wielokulturowy Izrael. Współczesna polityka społeczna, Warszawa 2011.

T. Segev, Siódmy million, Warszawa 2012

A. Hertzberg, Żydzi. Istota i charakter narodu, Mada 2001

E. Kossewska, >>Ona jeszcze mówi po polsku, ale śmieje się po hebrajsku<< - prasa polskojęzyczna i integracja kulturowa polskich Żydów w Izraelu, Warszawa 2015.

Stosunki polsko – izraelskie ( 1945 – 1967). Wybór dokumentów, Szymon Rudnicki i Marcos Silber, Warszawa 2009.

B. Szaynok, Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944-1968, Warszawa 2007.

Brzemię Pamięci. Współczesne stosunki polsko – izraelskie, pod redakcją naukową E. Kossewskiej, Warszawa 2009.

A. Herz, Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa 2014.

S. Weiss, Czas ambasadora, Kraków 2003

S. Weiss, Ziemia i chmury. Z Szewachem Weissem rozmawia Joanna Szwedowska, Sejny 2002

Efekty uczenia się:

Student po zakończeniu przedmiotu:

- potrafi schrakteryzować różne typy tożsamości żydowskiej.

- zna partie, ośrodki, ruchy kulturowo – polityczne społeczności żydowskiej w Izraelu i diasporze żydowskiej.

- rozpoznaje główne problemy stosunków polsko – żydowskich i polsko – izraelskich.

- zna problemy wieloetniczego izraelskiego społeczeństwa.

- zna i potrafii posługiwać się aparatem pojęciowym dotyczącym polityki i kultury żydowskiej,

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna, przygotowanie i udział w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kossewska, Shewach Weiss
Prowadzący grup: Elżbieta Kossewska, Shewach Weiss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje problemy polsko – izraelskich stosunków dyplomatycznych od roku 1948 do chwili obecnej. Na wykładach będzie podjęty temat tożsamości żydowskiej, okoliczności polityczne położenia ludności żydowskiej po II wojnie światowej. Będą analizowane różne typy emigracji polskich Żydów do Izraela i ich możliwości adaptacyjne w izraelskim społeczeństwie. Zostanie przeprowadzona charakterystyka organizacji i stowarzyszeń polskich Żydów w Izraelu oraz rola i znaczenie polskich Żydów w izraelskiej polityce i kulturze.

Pełny opis:

1. Położenie ludności żydowskiej po II wojnie światowej.

2. Problemy i wyzwania stojące przed społeczeństwem żydowskim w roku 1948.

3. Przyczyny emigracji Żydów z Polski do Izraela (powody polityczne, ekonomiczne i społeczne).

4. Absorpcja polityczna i kulturowa polskich Żydów w Izraelu.

5. Polscy Żydzi w izraelskiej polityce.

6. Stowarzyszenia i organizacje polskich Żydów w Izraelu.

7. Polityka, kultura i wymiana gospodarcza między Polską a Izraelem w latach 1948 – 1967.

8. Współczesne problemy w polsko – izraelskich stosunkach dyplomatycznych.

Literatura:

O. Almog, Wielokulturowy Izrael. Współczesna polityka społeczna, Warszawa 2011.

T. Segev, Siódmy million, Warszawa 2012

A. Hertzberg, Żydzi. Istota i charakter narodu, Mada 2001

E. Kossewska, >>Ona jeszcze mówi po polsku, ale śmieje się po hebrajsku<< - prasa polskojęzyczna i integracja kulturowa polskich Żydów w Izraelu, Warszawa 2015.

Stosunki polsko – izraelskie ( 1945 – 1967). Wybór dokumentów, Szymon Rudnicki i Marcos Silber, Warszawa 2009.

B. Szaynok, Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944-1968, Warszawa 2007.

Brzemię Pamięci. Współczesne stosunki polsko – izraelskie, pod redakcją naukową E. Kossewskiej, Warszawa 2009.

A. Herz, Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa 2014.

S. Weiss, Czas ambasadora, Kraków 2003

S. Weiss, Ziemia i chmury. Z Szewachem Weissem rozmawia Joanna Szwedowska, Sejny 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kossewska, Shewach Weiss
Prowadzący grup: Elżbieta Kossewska, Shewach Weiss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.