Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-D1PSSP Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE II STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia zapewniają wprowadzenie studentów do podstawowych teorii i badań z zakresu psychologii społecznej. Zajęcia obejmują szereg

zagadnień psychologii społeczno-poznawczej, psychologii stosunków międzygrupowych, teorii podejmowania decyzji, postaw, wpływu

społecznego, procesów wewnątrzgrupowych, problematyki agresji i przemocy.

Pełny opis:

Wykład obejmie następujące zagadnienia:

1. Wstęp

podejścia teoretyczne w psychologii; typy badań: eksperyment, obserwacja, badania korelacyjne, neuroobrazowanie

2. JA

samoświadomość, organizacja samowiedzy, rozwój i podtrzymywanie obrazu siebie, teorie porównań społecznych, samoocena

3. Poznanie społeczne

wnioskowanie społeczne, kategoryzacja społeczna, stereotypy

4. Postawy

Postawa, jej cechy i składniki, geneza postaw, postawy a zachowania, zmiana postaw

5. Procesy grupowe

Grupa i jej cechy, tożsamość grupowa, produktywność grupy, działanie zespołowe

6. Wpływ społeczny

naśladownictwo, konformizm, normy społeczne, autorytet i posłuszeństwo

7. Uprzedzenia

stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja, teorie międzygrupowe, paradygmat grupy minimalnej, kategoryzacja, redukowanie uprzedzeń

8. Agresja.

społeczne teorie agresji, prowokacja, rozhamowanie, deindywiduacja, dehumanizacja, delegitymizacja

9. Zachowania prospołeczne

zachowania pomocowe i altruistyczne, geneza, determinanty społeczne

10. Afiliacja i atrakcyjność

psychologiczne determinanty afiliacji, lęk społeczny, źródła atrakcyjności

11. Związki romantyczne

przyjaźń, miłość, determinanty satysfakcji ze związku, modele inwestowania i rozwiązania związku

12. Media

efekty mediów, ustalanie agendy, perswazja, framing i priming

Literatura:

Lektury podstawowe:

Lektury:

Wojciszke, B. „Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2002.

Wojciszke, B. „Psychologia społeczna”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011.

Kenrick, L., Neuberg, S.L., Cialdini, R.B. „Psychologia społeczna”, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.

Aronson, E., Wilson, T.D., Alert, R.M. „Psychologia społeczna. Serce i Umysł”, Poznań: Zysk i S-ka. 1997.

Szczegółowy opis:

1. Wprowadzenie

2. Metody badawcze w psychologii społecznej

Wojciszke, B. „Psychologia społeczna” – rozdział 1.

Aronson, E., Wilson, T.D., Alert, R.M. „Psychologia społeczna. Serce i Umysł” – rozdziały 1 i 2.

3. Ja: samoświadomość, samoocena, obraz siebie

Aronson, E., Wilson, T.D., Alert, R.M. „Psychologia społeczna. Serce i Umysł” - rozdział 6.

Kenrick, L., Neuberg, S.L., Cialdini, R.B. „Psychologia społeczna” - rozdział 3.

4. Poznanie społeczne: wnioskowanie społeczne, kategoryzacja społeczna

Wojciszke, B. „Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” – rozdział 2 i 3.

Kenrick, L., Neuberg, S.L., Cialdini, R.B. „Psychologia społeczna” - rozdziały 2 i 3.

5. Postawy: geneza, postawy a zachowania, zmiana postaw

Wojciszke, B. „Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” – rozdział 10.

Aronson, E., Wilson, T.D., Alert, R.M. „Psychologia społeczna. Serce i Umysł” – rozdział 8.

6. Procesy grupowe: grupy, produktywność, przywództwo

Wojciszke, B. „Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” – rozdział 11.

Aronson, E., Wilson, T.D., Alert, R.M. „Psychologia społeczna. Serce i Umysł” – rozdział 9.

7. Wpływ społeczny: normy społeczne, konformizm, wpływ mniejszości, posłuszeństwo

Kenrick, L., Neuberg, S.L., Cialdini, R.B. „Psychologia społeczna” - rozdział 6.

Wojciszke, B. „Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” – rozdział 7.

8. Uprzedzenia: podatność na uprzedzenia, teorie międzygrupowe, redukowanie uprzedzeń

Aronson, E., Wilson, T.D., Alert, R.M. „Psychologia społeczna. Serce i Umysł” – rozdział 13.

Kenrick, L., Neuberg, S.L., Cialdini, R.B. „Psychologia społeczna” - rozdział 11.

9. Agresja: teorie, osobowe i sytuacyjne determinanty, rozhamowanie, formy agresji

Wojciszke, B. „Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” – rozdział 10.

Kenrick, L., Neuberg, S.L., Cialdini, R.B. „Psychologia społeczna” - rozdział 10.

10. Zachowania prospołeczne: geneza, determinanty pomagania: sytuacyjne, związane z obserwatorem i z biorcą

Wojciszke, B. „Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” – rozdział 9.

Kenrick, L., Neuberg, S.L., Cialdini, R.B. „Psychologia społeczna” - rozdział 9.

11. Afiliacja i atrakcyjność: afiliacja, atrakcyjność interpresonalna

Wojciszke, B. „Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” – rozdział 8.

Aronson, E., Wilson, T.D., Alert, R.M. „Psychologia społeczna. Serce i Umysł” – rozdział 10.

12. Przyjaźń i miłość: przyjaźń, związki romantyczne, satysfakcja i zaangażowanie w związku

Wojciszke, B. „Psychologia społeczna” – rozdział 13.

13. Psychologia społeczna w działaniu: media i ich oddziaływanie

Konrad Maj, Przemysław Matul, „Zobaczyć znaczy uwierzyć? Sugestia i dezinformacja w przekazie wideo”; Tatiana Popadiak-Kuligowska, „Wskaźnik skuteczności telewizyjnego przekazu reklamowego”

W: Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze, pod red. nauk. Agnieszki Ogonowskiej i Grzegorza Ptaszka, Krakó1): Impuls 2013.

Efekty uczenia się:

Student będzie rozumiał podstawowe mechanizmy rządzące ludzkimi zachowaniami i określające je procesy społeczne, będzie znał źródła postaw oraz rozumiał różnice pomiędzy procesami świadomymi i nieświadomymi. Będzie rozumiał sytuacyjne uwarunkowania ludzkiego zachowania.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (test) polegający na przyporządkowaniu koncepcji i teorii do ich definicji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Garner
Prowadzący grup: Natalia Garner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.