Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium językowe poziom B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-D3KOJE Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium językowe poziom B2+
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE II STOPNIA 3 semestr 2 rok - p. obowiązkowe i spec.
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada podstawową znajomość języka angielskiego i ma wiedzę dotyczącą zagrożeń współczesnego świata.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze specyficznymi wyrażeniami stosowanymi w publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczących globalnych problemów społecznych i zagrożeń współczesnego świata.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze specyficznymi wyrażeniami stosowanymi w publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczących globalnych problemów społecznych i zagrożeń współczesnego świata. Szczególny nacisk zostanie położony na kształtowanie kompetencji komunikacyjnych, samodzielne formułowanie opinii/ wniosków, stawianie tez i hipotez oraz ich argumentowanie.

Literatura:

Teksty z tygodników opinii i dzienników The Economist, The Guardian.

Efekty uczenia się:

Student zna normy i reguły panujące w strukturach i instytucjach, jak i mechanizmy np. psychologiczne, społeczne, prawne służące przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów oraz utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa w Polsce i na świecie (K_W03)

Student potrafi wskazać instytucjonalne rozwiązania w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz współpracy międzynarodowej służącej regionalnym i globalnym zagrożeniom np. o charakterze terrorystycznym (K_W06).

Student potrafi analizować (z wykorzystaniem pogłębionej teoretycznie oceny) różne zjawiska społeczne, zaś przede wszystkim dotyczące bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych i zagrożeń dla jednostki, społeczeństwa i państwa. (K_U02).

Student potrafi samodzielnie skonstruować propozycję rozwiązania wybranych problemów współczesnego świata. (K_U04)

Student potrafi samodzielnie i/lub w grupie przygotować prezentację multimedialną na temat wybranego zagadnienia/problemu, przedstawić ją na forum publicznym, sformułować pytania problemowe oraz moderować dyskusję z pozostałymi uczestnikami zajęć.(K_U05)

Student posługuje się się językiem obcym, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla poziomu B2+ESOKJ, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości terminologii z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. (K_U06)

Student posiada kompetencje niezbędne do zdefiniowania priorytetów służących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom dla struktur państwowych i społecznych oraz utrzymania w nich określonego ładu i porządku. (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach oraz przygotowanie zleconych prac domowych. Wygłaszanie referatów oraz prezentacji multimedialnych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bejma, Maciej Kassner
Prowadzący grup: Agnieszka Bejma, Maciej Kassner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze specyficznymi wyrażeniami stosowanymi w publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczących polityki oraz globalnych problemów społecznych i zagrożeń współczesnego świata.

Pełny opis:

Szczególny nacisk zostanie położony na kształtowanie kompetencji komunikacyjnych, samodzielne formułowanie opinii/ wniosków, stawianie tez i hipotez oraz ich argumentowanie. Student/ka potrafi gromadzić, hierarchizować, przetwarzać i analizować dane oraz tworzyć prace pisemne i wystąpienia ustne (wraz z prowadzeniem debat) w języku angielskim zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych i różnych źródeł oraz specjalistycznego języka stosowanego w publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczących aktualnych problemów globalnych oraz zagrożeń współczesnego świata.

Literatura:

Na zajęciach omawiane są teksty dotyczące bieżących wydarzeń wybierane przez prowadzących konwersatoria. Prowadzący udostępniają studentom linki lub materiały w formie elektronicznej. Dodatkowe informacje na temat literatury można znaleźć w części dotyczącej poszczególnych grup konwersatoryjnych.

Uwagi:

Link do zajęć udostępnia prowadzący za pośrednictwem Usosmaila.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze specyficznymi wyrażeniami stosowanymi w publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczących polityki oraz globalnych problemów społecznych i zagrożeń współczesnego świata.

Pełny opis:

Szczególny nacisk zostanie położony na kształtowanie kompetencji komunikacyjnych, samodzielne formułowanie opinii/ wniosków, stawianie tez i hipotez oraz ich argumentowanie. Student/ka potrafi gromadzić, hierarchizować, przetwarzać i analizować dane oraz tworzyć prace pisemne i wystąpienia ustne (wraz z prowadzeniem debat) w języku angielskim zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych i różnych źródeł oraz specjalistycznego języka stosowanego w publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczących aktualnych problemów globalnych oraz zagrożeń współczesnego świata.

Literatura:

Na zajęciach omawiane są teksty dotyczące bieżących wydarzeń wybierane przez prowadzących konwersatoria. Prowadzący udostępniają studentom linki lub materiały w formie elektronicznej. Dodatkowe informacje na temat literatury można znaleźć w części dotyczącej poszczególnych grup konwersatoryjnych.

Uwagi:

Link do zajęć udostępnia prowadzący za pośrednictwem Usosmaila.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.