Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Megatrendy w sektorze energii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-D3MEGA Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Megatrendy w sektorze energii
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE II STOPNIA 3 semestr 2 rok - p. obowiązkowe i spec.
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Podstawowym celem zajęć jest identyfikacja i analiza najważniejszych trendów występujących obecnie na światowym i regionalnych rynkach energetycznych. W dalszej kolejności przeanalizowane zostaną ich najistotniejsze konsekwencje dla kluczowych sektorów (gaz, ropa, energia jądrowa, elektroenergetyka) oraz wybranych państw/regionów świata (Chiny, Japonia, Rosja, Unia Europejska, Rosja).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: analizę głównych tendencji rozwojowych w sektorze energetycznym, zarówno w wymiarze krajowym, europejskim, jak i globalnym; innowacje technologiczne, nowe rozwiązania ekonomiczne, prawne i polityczne oraz rolę czynnika społecznego w procesie kształtowania sektora energetycznego na świecie; analizę megatrendów energetycznych

Pełny opis:

1. Polityka klimatyczna – ewolucja założeń strategicznych i bazy regulacyjnej

- globalna agenda klimatyczna

- główne założenia dokumentów strategicznych i regulacji o zasięgu globalnym

- agenda klimatyczna w polityce wybranych państw i organizacji międzynarodowych

2. Odnawialne źródła energii (OZE)

- ogólna charakterystyka OZE

- ewolucja znaczenia odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym

- OZE w politykach energetycznych wybranych państw i organizacji międzynarodowych

3. Wodorowa rewolucja

- znaczenie wodoru w energetyce globalnej – stan obecny i perspektywy

- strategie wodorowe wybranych państw i organizacji międzynarodowych

4. Postęp technologiczny i digitalizacja

- zmiany technologiczne i ich wpływ na energetykę globalną

- digitalizacja i jej znaczenie dla energetyki globalnej

- digitalizacja w polityce energetycznej wybranych państw i organizacji międzynarodowych

5. Wzmacnianie efektywności energetycznej

- współczesne kryteria badania efektywności energetycznej

- efektywność energetyczna w polityce wybranych państw i organizacji międzynarodowych

6. Konsekwencje dla sektora gazowego

- wpływ współczesnych trendów energetycznych na prognozy produkcji i konsumpcji

- konsekwencje współczesnych trendów energetycznych dla transgranicznego handlu gazem

- konsekwencje współczesnych trendów energetycznych dla rynków gazowych wybranych państw i organizacji międzynarodowych

7. Konsekwencje dla sektora naftowego

- wpływ współczesnych trendów energetycznych na prognozy produkcji i konsumpcji

- konsekwencje współczesnych trendów energetycznych dla transgranicznego handlu ropą

- konsekwencje współczesnych trendów energetycznych dla rynków naftowych wybranych państw i organizacji międzynarodowych

8. Konsekwencje dla sektora elektroenergetycznego

- wpływ współczesnych trendów energetycznych na prognozy produkcji i konsumpcji energii elektrycznej

- konsekwencje współczesnych trendów energetycznych dla transgranicznego handlu energią elektryczną

- konsekwencje współczesnych trendów energetycznych dla rynków elektroenergetycznych wybranych państw i organizacji międzynarodowych

9. Prezentacje podsumowujące

10. Sprawdzian końcowy

Literatura:

1. „BP Statistical Review of World Energy”, https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html

2. „China’s Energy Policies in the Wake of COVID-19”, https://www.oxfordenergy.org/publications/oxford-energy-forum-chinas-energy-policies-in-the-wake-of-covid-19-issue-125/

3. „Emerging Asia LNG Demand”, 10.09.2020, https://www.oxfordenergy.org/publications/emerging-asia-lng-demand/

4. „Energy Insecurity And Renewable Energy Policy: Comparison Between The People’s Republic Of China And Japan”, March 2020, https://www.adb.org/sites/default/files/publication/571731/adbi-wp1085.pdf

5. „Global Renewables Outlook: Energy transformation 2050”, April 2020, https://www.irena.org/publications/2020/Apr/Global-Renewables-Outlook-2020

6. D. Gros, M. Elkerbout, „China’s carbon neutrality goal spells competition for the EU in the market for low-carbon technology”, https://www.ceps.eu/ceps-publications/chinas-carbon-neutrality-goal-spells-competition-for-the-eu-in-the-market-for-low-carbon-technology/

7. A. Honore, „Decarbonization and industrial demand for gas in Europe”, 23.05.2019, https://www.oxfordenergy.org/publications/decarbonization-and-industrial-demand-for-gas-in-europe/

8. A. Hove, „Trends and Contradictions in China’s Renewable Energy Policy”, 28.08.2020, https://www.energypolicy.columbia.edu/research/commentary/trends-and-contradictions-china-s-renewable-energy-policy

9. „Japan’s Energy 2019”, https://www.enecho.meti.go.jp/en/category/brochures/pdf/japan_energy_2019.pdf

10. J. Kucharski, H. Unesaki, „Japan’s 2014 Strategic Energy Plan: A Planned Energy System Transition”, https://www.researchgate.net/publication/317556866_Japan%27s_2014_Strategic_Energy_Plan_A_Planned_Energy_System_Transition

11. H. Matsubara, „Renewable Energy Policies and the Energy Transition in Japan”, September 2018, http://library.fes.de/pdf-files/id/14694.pdf

12. „Megatrends in the global energy transition”, WWF Germany, November 2015, https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/2015_12_04_megatrends_in_global_energy_transition_en_.pdf

13. T. Młynarski, „Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku”, Kraków 2017.

14. M. Öğütçü, „China’s Belt and Road Initiative: How has China’s energy security changed over the past decade?”, 21.10.2019, https://www.policycenter.ma/publications/china%E2%80%99s-belt-and-road-initiative-how-has-china%E2%80%99s-energy-security-changed-over-past

15. T. Olkuski, K. Stala-Szlugaj, „Tendencje zmian występujące w światowej energetyce”, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, nr 98, 2017, s. 187-198.

16. M. Popkiewicz, A. Kardaś, S. Malinowski, „Nauka o klimacie”, Warszawa 2018.

17. „Renewables 2020. Global Status Report”, https://www.ren21.net/gsr-2020/

18. M. Ruszel, R. Zajdler (red.), „Globalny rynek LNG”, Warszawa 2015.

19. A. Scheibe, „Utilization of Scenarios in European Electricity Policy: The Ten-Year Network Development Plan”, 12.12.2018, https://www.oxfordenergy.org/publications/utilization-scenarios-european-electricity-policy-ten-year-network-development-plan/

20. J. Stern, „Narratives for Natural Gas in Decarbonising European Energy Markets”, 5.02.2019, https://www.oxfordenergy.org/publications/narratives-natural-gas-decarbonising-european-energy-markets/

21. E. Szénási, „The Energy Policy of China”, https://www.researchgate.net/publication/328020952_The_Energy_Policy_of_China

22. Światowe tendencje do 2030 r.: czy UE jest w stanie sprostać przyszłym wyzwaniom?, European Strategy and Policy Analysis System, 2017.

23. V. Yermakov, J. Handerson, B. Fattouh, „Russia’s heavy fuel oil exports: challenges and changing rules at home and abroad”, 15.04.2019, https://www.oxfordenergy.org/publications/russias-heavy-fuel-oil-exports-challenges-changing-rules-home-abroad/

Wybrane strony internetowe:

https://www.oxfordenergy.org/

https://www.ceps.eu/

http://bruegel.org/

https://rekk.hu/home

https://www.osw.waw.pl/pl

https://oilcapital.ru/

http://oilru.com/

http://interfaxenergy.com/

https://ac.gov.ru/en

Międzynarodowa Agencja Energetyczna – profile wybranych państw:

1. Chiny, https://www.iea.org/countries/china

2. Japonia, https://www.iea.org/countries/japan

3. Rosja, https://www.iea.org/countries/russia

4. UE, https://www.iea.org/reports/european-union-2020

5. USA, https://www.iea.org/countries/united-states

Efekty uczenia się:

K_W03 student zna reguły i mechanizmy dotyczące funkcjonowania sektorów energetycznych w wybranych państwach oraz na rynkach regionalnych i globalnych, a także najważniejsze megatrendy energetyczne we współczesnym świecie

K_W04 student zna organizację, funkcjonowanie i zadania instytucji współczesnego państwa oraz wybranych ugrupowań integracyjnych w sferze polityki energetycznej

K_W08 student zna pojęcia i zasady z zakresu funkcjonowania krajowych, regionalnych i globalnych rynków energetycznych.

K_U04 student ma umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach pracy zawodowej oraz innych sytuacjach społecznych wymagających rozwiązania konkretnego problemu, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności krytycznej analizy skuteczności i przydatności zdobytej wiedzy oraz sprawnego posługiwania się znajomością funkcjonowania krajowych, regionalnych i globalnych rynków energetycznych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność

2. Prezentacja

3. Sprawdzian pisemny

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Kardaś
Prowadzący grup: Szymon Kardaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: analizę głównych tendencji rozwojowych w sektorze energetycznym, zarówno w wymiarze krajowym, europejskim, jak i globalnym; innowacje technologiczne, nowe rozwiązania ekonomiczne, prawne i polityczne oraz rolę czynnika społecznego w procesie kształtowania sektora energetycznego na świecie; analizę megatrendów energetycznych

Pełny opis:

1. Polityka klimatyczna – ewolucja założeń strategicznych i bazy regulacyjnej

- globalna agenda klimatyczna

- główne założenia dokumentów strategicznych i regulacji o zasięgu globalnym

- agenda klimatyczna w polityce wybranych państw i organizacji międzynarodowych

2. Odnawialne źródła energii (OZE)

- ogólna charakterystyka OZE

- ewolucja znaczenia odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym

- OZE w politykach energetycznych wybranych państw i organizacji międzynarodowych

3. Wodorowa rewolucja

- znaczenie wodoru w energetyce globalnej – stan obecny i perspektywy

- strategie wodorowe wybranych państw i organizacji międzynarodowych

4. Postęp technologiczny i digitalizacja

- zmiany technologiczne i ich wpływ na energetykę globalną

- digitalizacja i jej znaczenie dla energetyki globalnej

- digitalizacja w polityce energetycznej wybranych państw i organizacji międzynarodowych

5. Wzmacnianie efektywności energetycznej

- współczesne kryteria badania efektywności energetycznej

- efektywność energetyczna w polityce wybranych państw i organizacji międzynarodowych

6. Konsekwencje dla sektora gazowego

- wpływ współczesnych trendów energetycznych na prognozy produkcji i konsumpcji

- konsekwencje współczesnych trendów energetycznych dla transgranicznego handlu gazem

- konsekwencje współczesnych trendów energetycznych dla rynków gazowych wybranych państw i organizacji międzynarodowych

7. Konsekwencje dla sektora naftowego

- wpływ współczesnych trendów energetycznych na prognozy produkcji i konsumpcji

- konsekwencje współczesnych trendów energetycznych dla transgranicznego handlu ropą

- konsekwencje współczesnych trendów energetycznych dla rynków naftowych wybranych państw i organizacji międzynarodowych

8. Konsekwencje dla sektora elektroenergetycznego

- wpływ współczesnych trendów energetycznych na prognozy produkcji i konsumpcji energii elektrycznej

- konsekwencje współczesnych trendów energetycznych dla transgranicznego handlu energią elektryczną

- konsekwencje współczesnych trendów energetycznych dla rynków elektroenergetycznych wybranych państw i organizacji międzynarodowych

9. Prezentacje podsumowujące

10. Sprawdzian końcowy

Literatura:

1. „BP Statistical Review of World Energy”, https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html

2. „China’s Energy Policies in the Wake of COVID-19”, https://www.oxfordenergy.org/publications/oxford-energy-forum-chinas-energy-policies-in-the-wake-of-covid-19-issue-125/

3. „Emerging Asia LNG Demand”, 10.09.2020, https://www.oxfordenergy.org/publications/emerging-asia-lng-demand/

4. „Energy Insecurity And Renewable Energy Policy: Comparison Between The People’s Republic Of China And Japan”, March 2020, https://www.adb.org/sites/default/files/publication/571731/adbi-wp1085.pdf

5. „Global Renewables Outlook: Energy transformation 2050”, April 2020, https://www.irena.org/publications/2020/Apr/Global-Renewables-Outlook-2020

6. D. Gros, M. Elkerbout, „China’s carbon neutrality goal spells competition for the EU in the market for low-carbon technology”, https://www.ceps.eu/ceps-publications/chinas-carbon-neutrality-goal-spells-competition-for-the-eu-in-the-market-for-low-carbon-technology/

7. A. Honore, „Decarbonization and industrial demand for gas in Europe”, 23.05.2019, https://www.oxfordenergy.org/publications/decarbonization-and-industrial-demand-for-gas-in-europe/

8. A. Hove, „Trends and Contradictions in China’s Renewable Energy Policy”, 28.08.2020, https://www.energypolicy.columbia.edu/research/commentary/trends-and-contradictions-china-s-renewable-energy-policy

9. „Japan’s Energy 2019”, https://www.enecho.meti.go.jp/en/category/brochures/pdf/japan_energy_2019.pdf

10. J. Kucharski, H. Unesaki, „Japan’s 2014 Strategic Energy Plan: A Planned Energy System Transition”, https://www.researchgate.net/publication/317556866_Japan%27s_2014_Strategic_Energy_Plan_A_Planned_Energy_System_Transition

11. H. Matsubara, „Renewable Energy Policies and the Energy Transition in Japan”, September 2018, http://library.fes.de/pdf-files/id/14694.pdf

12. „Megatrends in the global energy transition”, WWF Germany, November 2015, https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/2015_12_04_megatrends_in_global_energy_transition_en_.pdf

13. T. Młynarski, „Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku”, Kraków 2017.

14. M. Öğütçü, „China’s Belt and Road Initiative: How has China’s energy security changed over the past decade?”, 21.10.2019, https://www.policycenter.ma/publications/china%E2%80%99s-belt-and-road-initiative-how-has-china%E2%80%99s-energy-security-changed-over-past

15. T. Olkuski, K. Stala-Szlugaj, „Tendencje zmian występujące w światowej energetyce”, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, nr 98, 2017, s. 187-198.

16. M. Popkiewicz, A. Kardaś, S. Malinowski, „Nauka o klimacie”, Warszawa 2018.

17. „Renewables 2020. Global Status Report”, https://www.ren21.net/gsr-2020/

18. M. Ruszel, R. Zajdler (red.), „Globalny rynek LNG”, Warszawa 2015.

19. A. Scheibe, „Utilization of Scenarios in European Electricity Policy: The Ten-Year Network Development Plan”, 12.12.2018, https://www.oxfordenergy.org/publications/utilization-scenarios-european-electricity-policy-ten-year-network-development-plan/

20. J. Stern, „Narratives for Natural Gas in Decarbonising European Energy Markets”, 5.02.2019, https://www.oxfordenergy.org/publications/narratives-natural-gas-decarbonising-european-energy-markets/

21. E. Szénási, „The Energy Policy of China”, https://www.researchgate.net/publication/328020952_The_Energy_Policy_of_China

22. Światowe tendencje do 2030 r.: czy UE jest w stanie sprostać przyszłym wyzwaniom?, European Strategy and Policy Analysis System, 2017.

23. V. Yermakov, J. Handerson, B. Fattouh, „Russia’s heavy fuel oil exports: challenges and changing rules at home and abroad”, 15.04.2019, https://www.oxfordenergy.org/publications/russias-heavy-fuel-oil-exports-challenges-changing-rules-home-abroad/

Wybrane strony internetowe:

https://www.oxfordenergy.org/

https://www.ceps.eu/

http://bruegel.org/

https://rekk.hu/home

https://www.osw.waw.pl/pl

https://oilcapital.ru/

http://oilru.com/

http://interfaxenergy.com/

https://ac.gov.ru/en

Międzynarodowa Agencja Energetyczna – profile wybranych państw:

1. Chiny, https://www.iea.org/countries/china

2. Japonia, https://www.iea.org/countries/japan

3. Rosja, https://www.iea.org/countries/russia

4. UE, https://www.iea.org/reports/european-union-2020

5. USA, https://www.iea.org/countries/united-states

Uwagi:

Link do zajęć udostępnia prowadzący za pośrednictwem Google Classroom

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Kardaś
Prowadzący grup: Szymon Kardaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: analizę głównych tendencji rozwojowych w sektorze energetycznym, zarówno w wymiarze krajowym, europejskim, jak i globalnym; innowacje technologiczne, nowe rozwiązania ekonomiczne, prawne i polityczne oraz rolę czynnika społecznego w procesie kształtowania sektora energetycznego na świecie; analizę megatrendów energetycznych

Pełny opis:

1. Polityka klimatyczna – ewolucja założeń strategicznych i bazy regulacyjnej

- globalna agenda klimatyczna

- główne założenia dokumentów strategicznych i regulacji o zasięgu globalnym

- agenda klimatyczna w polityce wybranych państw i organizacji międzynarodowych

2. Odnawialne źródła energii (OZE)

- ogólna charakterystyka OZE

- ewolucja znaczenia odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym

- OZE w politykach energetycznych wybranych państw i organizacji międzynarodowych

3. Wodorowa rewolucja

- znaczenie wodoru w energetyce globalnej – stan obecny i perspektywy

- strategie wodorowe wybranych państw i organizacji międzynarodowych

4. Postęp technologiczny i digitalizacja

- zmiany technologiczne i ich wpływ na energetykę globalną

- digitalizacja i jej znaczenie dla energetyki globalnej

- digitalizacja w polityce energetycznej wybranych państw i organizacji międzynarodowych

5. Wzmacnianie efektywności energetycznej

- współczesne kryteria badania efektywności energetycznej

- efektywność energetyczna w polityce wybranych państw i organizacji międzynarodowych

6. Konsekwencje dla sektora gazowego

- wpływ współczesnych trendów energetycznych na prognozy produkcji i konsumpcji

- konsekwencje współczesnych trendów energetycznych dla transgranicznego handlu gazem

- konsekwencje współczesnych trendów energetycznych dla rynków gazowych wybranych państw i organizacji międzynarodowych

7. Konsekwencje dla sektora naftowego

- wpływ współczesnych trendów energetycznych na prognozy produkcji i konsumpcji

- konsekwencje współczesnych trendów energetycznych dla transgranicznego handlu ropą

- konsekwencje współczesnych trendów energetycznych dla rynków naftowych wybranych państw i organizacji międzynarodowych

8. Konsekwencje dla sektora elektroenergetycznego

- wpływ współczesnych trendów energetycznych na prognozy produkcji i konsumpcji energii elektrycznej

- konsekwencje współczesnych trendów energetycznych dla transgranicznego handlu energią elektryczną

- konsekwencje współczesnych trendów energetycznych dla rynków elektroenergetycznych wybranych państw i organizacji międzynarodowych

9. Prezentacje podsumowujące

10. Sprawdzian końcowy

Literatura:

1. „BP Statistical Review of World Energy”, https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html

2. „China’s Energy Policies in the Wake of COVID-19”, https://www.oxfordenergy.org/publications/oxford-energy-forum-chinas-energy-policies-in-the-wake-of-covid-19-issue-125/

3. „Emerging Asia LNG Demand”, 10.09.2020, https://www.oxfordenergy.org/publications/emerging-asia-lng-demand/

4. „Energy Insecurity And Renewable Energy Policy: Comparison Between The People’s Republic Of China And Japan”, March 2020, https://www.adb.org/sites/default/files/publication/571731/adbi-wp1085.pdf

5. „Global Renewables Outlook: Energy transformation 2050”, April 2020, https://www.irena.org/publications/2020/Apr/Global-Renewables-Outlook-2020

6. D. Gros, M. Elkerbout, „China’s carbon neutrality goal spells competition for the EU in the market for low-carbon technology”, https://www.ceps.eu/ceps-publications/chinas-carbon-neutrality-goal-spells-competition-for-the-eu-in-the-market-for-low-carbon-technology/

7. A. Honore, „Decarbonization and industrial demand for gas in Europe”, 23.05.2019, https://www.oxfordenergy.org/publications/decarbonization-and-industrial-demand-for-gas-in-europe/

8. A. Hove, „Trends and Contradictions in China’s Renewable Energy Policy”, 28.08.2020, https://www.energypolicy.columbia.edu/research/commentary/trends-and-contradictions-china-s-renewable-energy-policy

9. „Japan’s Energy 2019”, https://www.enecho.meti.go.jp/en/category/brochures/pdf/japan_energy_2019.pdf

10. J. Kucharski, H. Unesaki, „Japan’s 2014 Strategic Energy Plan: A Planned Energy System Transition”, https://www.researchgate.net/publication/317556866_Japan%27s_2014_Strategic_Energy_Plan_A_Planned_Energy_System_Transition

11. H. Matsubara, „Renewable Energy Policies and the Energy Transition in Japan”, September 2018, http://library.fes.de/pdf-files/id/14694.pdf

12. „Megatrends in the global energy transition”, WWF Germany, November 2015, https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/2015_12_04_megatrends_in_global_energy_transition_en_.pdf

13. T. Młynarski, „Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku”, Kraków 2017.

14. M. Öğütçü, „China’s Belt and Road Initiative: How has China’s energy security changed over the past decade?”, 21.10.2019, https://www.policycenter.ma/publications/china%E2%80%99s-belt-and-road-initiative-how-has-china%E2%80%99s-energy-security-changed-over-past

15. T. Olkuski, K. Stala-Szlugaj, „Tendencje zmian występujące w światowej energetyce”, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, nr 98, 2017, s. 187-198.

16. M. Popkiewicz, A. Kardaś, S. Malinowski, „Nauka o klimacie”, Warszawa 2018.

17. „Renewables 2020. Global Status Report”, https://www.ren21.net/gsr-2020/

18. M. Ruszel, R. Zajdler (red.), „Globalny rynek LNG”, Warszawa 2015.

19. A. Scheibe, „Utilization of Scenarios in European Electricity Policy: The Ten-Year Network Development Plan”, 12.12.2018, https://www.oxfordenergy.org/publications/utilization-scenarios-european-electricity-policy-ten-year-network-development-plan/

20. J. Stern, „Narratives for Natural Gas in Decarbonising European Energy Markets”, 5.02.2019, https://www.oxfordenergy.org/publications/narratives-natural-gas-decarbonising-european-energy-markets/

21. E. Szénási, „The Energy Policy of China”, https://www.researchgate.net/publication/328020952_The_Energy_Policy_of_China

22. Światowe tendencje do 2030 r.: czy UE jest w stanie sprostać przyszłym wyzwaniom?, European Strategy and Policy Analysis System, 2017.

23. V. Yermakov, J. Handerson, B. Fattouh, „Russia’s heavy fuel oil exports: challenges and changing rules at home and abroad”, 15.04.2019, https://www.oxfordenergy.org/publications/russias-heavy-fuel-oil-exports-challenges-changing-rules-home-abroad/

Wybrane strony internetowe:

https://www.oxfordenergy.org/

https://www.ceps.eu/

http://bruegel.org/

https://rekk.hu/home

https://www.osw.waw.pl/pl

https://oilcapital.ru/

http://oilru.com/

http://interfaxenergy.com/

https://ac.gov.ru/en

Międzynarodowa Agencja Energetyczna – profile wybranych państw:

1. Chiny, https://www.iea.org/countries/china

2. Japonia, https://www.iea.org/countries/japan

3. Rosja, https://www.iea.org/countries/russia

4. UE, https://www.iea.org/reports/european-union-2020

5. USA, https://www.iea.org/countries/united-states

Uwagi:

Link do zajęć udostępnia prowadzący za pośrednictwem Google Classroom

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.