Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikowanie społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-Z1KOSP Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie społeczne
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu socjologii, psychologii społecznej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot komunikowanie społeczne obejmuje zagadnienia związane z komunikowaniem i komunikowaniem się. Akcentowana jest więziotwórcza rola procesów komunikacyjnych. Omawiane są modele i paradygmaty komunikowania oraz ich rozwój. Szczególną uwagę zwraca się na funkcje współczesnych mediów i ich wpływ na społeczeństwo. Istotnym aspektem przedmiotu jest ekspozycja treści związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym w różnych mediach.

Pełny opis:

Zakres tematyczny wykładu obejmuje następujące grupy zagadnień:

1. Pojęcie komunikowania – kwestie definicyjne, wzajemne relacje.

2. Funkcje mediów w dziedzinie bezpieczeństwa – społeczne, ekonomiczne, integracyjne

3. Perswazyjne i informacyjne aspekty komunikowania

4. Komunikowanie w sytuacji konfliktu i sytuacji kryzysu

5. Media i społeczeństwo medialne. Przemiany systemu medialnego w Polsce. Struktura mediów w obszarze bezpieczeństwa.

6. Rozumienie informacji. Analiza recepcji mediów. Hipoteza różnicy wiedzy.

7. Agenda setting w kontekście ekspozycji instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego

8. Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego w mediach elektronicznych i drukowanych

9. Społeczny odbiór medialnych przekazów na temat bezpieczeństwa.

10. Bariery i trudności w komunikowaniu społecznym . Systematyka źródeł i przejawów.

Literatura:

Literatura przedmiotu:

B. Dobek Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego. Podstawowe orientacje, Wrocław 2002

B. Dobek-Ostrowska, Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, Wrocław,2001

B. Dobek Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław 2007

T. Goban Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 1999,

A. Mattelart, M. Mattelart, Teorie komunikacji, Warszawa – Kraków 2001,

E. Griffin, Podstawy komunikacji, Warszawa, 2004,

J. Stewart (red.) Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi. PWN, Warszawa 2000,

M. Golka, Bariery w komunikowaniu się ludzi, Poznań 2000

M. Mrozowski, Media masowe. Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_02- EK1 -student definiuje i nazywa metody badań mediów opinii

K_W03 – EK2 -student charakteryzuje relacje media – społeczeństwo z perspektywy różnych paradygmatów

K_W03 – EK3- student rozumie więziotwórczy charakter procesów komunikowania społecznego

K_ W04 – EK4 - student objaśnia funkcjonowanie systemu medialnego w Polsce, identyfikuje przemiany zachodzące w jego obrębie

K_W06 – EK5 – student ma wiedzę oraz rozumie mechanizmy komunikowania perswazyjnego i informacyjnego oraz w sytuacjach konfliktów i kryzysów

Umiejętności

K_U01 – EK 6 – student analizuje i opracowuje problematykę bezpieczeństwa wewnętrznego w mediach

K_U02 – EK7 – student potrafi krytycznie formułować stanowisko wobec przekazu medialnego

K_U03 – EK8 - student opracowuje projekt grupowy

K_U04 – EK 9 –student samodzielnie formułuje wnioski na podstawie analizy treści medialnych

K_06 – EK 10 – student potrafi dopasować strategie komunikacji do sytuacji konfliktowej i kryzysowej

Kompetencje społeczne

K_02 - EK11 - student potrafi współpracować w realizacji projektu grupowego

K_04 – EK 12 – student uczestniczyć i/lub współorganizować przedsięwzięcia kół naukowych, instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, organizacji pozarządowych

K_K07 – student prezentuje aktywną postawę na rynku pracy

Metody i kryteria oceniania:

Ocena umiejętności analizy zawartości mediów

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Marciniak
Prowadzący grup: Ewa Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Biskup
Prowadzący grup: Bartłomiej Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.