Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityki publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D3POPU-AiP Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityki publiczne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie ze współczesnymi kierunkami zmian w sektorze publicznymi i roli państwa w kształtowaniu, implementacji i kontroli stosowania polityki publicznej. Formułowanie agendy w polityce publicznej i uczestnictwo jej tworzeniu organizacji obywatelskich, gospodarczych, międzynarodowych. Podstawy prawne struktur polityki i ich finansowanie. Rola administracji publicznej we wdrażaniu i kontrolowaniu polityki.

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują problematykę; Roli współczesnego państwa i jego struktury administracyjnej w kreowaniu polityki publicznej . Polityka publiczna jako dyscyplina badawcza. Podstawowe pojęcia i modele polityki publicznej. Instrumenty polityki publicznej. Polityka publiczna jako narzędzie interwencji państwa czy współdziałania organizacji społecznych i administracji i sektora gospodarczego. Implementacja i kontrola w polityce publicznej. Narodowe przesłanki budowy polityki publicznej. Analiza wybranych polityk publicznych

Pełny opis:

1. Współczesny kontekst działań publicznych. Kierunki zmian w sektorze publicznym od drugiej połowy XX wieku. Administrowanie czy zarzadzanie. Polityka publiczna a „polityka polityczna”

2. Rola państwa w gospodarce rynkowej. Poglądy ekonomiczne na temat roli państwa w gospodarce.

3. Podstawowe pojęcia polityki publicznej. Polityka publiczna jako system złożony. Deliberacja, Interesy, Interesariusze. Nauka o politykach publicznych.

4. Modele polityk publicznych. Historyczne i ideowe modele polityki publicznej.

5. Formułowanie polityki publicznej. Struktura polityki publicznej.

6. Instrumenty polityki publicznej Polityka publiczna jako narzędzie interwencji państwa. Prawne podstawy polityki publicznej.

7. Agenda w polityce publicznej. Uwarunkowania polityczne, ekonomiczno-społeczne agendy. Rola administracji publicznej, biznesu i organizacji pozarządowych w kreowaniu polityk publicznych.

8. Implementacja i kontrola polityki publicznej. Rola administracji publicznej i organizacji biznesu oraz organizacji społecznych w implementacji i kontroli polityki.

9. Analiza polityki publicznej. Metody analizy cech polityki i programów publicznych.

10.Analiza polityki terytorialnej (regionalnej, zagospodarowania przestrzennego) państwa.( na przykładach wybranych przez studentów)

11-12 Analiza wybranych polityk lokalnych realizowanych przez samorząd gminny. .( na przykładach wybranych przez studentów)

13-14 Narodowe ramy polityk publicznych. Style kształtowania polityk publicznych w wybranych państwach.

15. Powtórzenie materiału. Kolokwium

Literatura:

.Literatura:

1. Chmielewski P.(red), Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa

2. Hauser J., Polityka a polityka publiczna, „Zarządzanie Publiczne” 1/2007,

3. Irtych-Drabarek J. Administracja publiczna jako wykonawca polityk publicznych w ujęciu konstytucyjnym, Księga na 70-lecie ur. Prof. T.Mołdawy, Warszawa 2013

4. Lissowski O., Zarzadzanie publiczne i zamówienia publiczne- kierunek modernizacji instytucjonalnej w Unii Europejskiej i na świecie, Wyd. naukowe Contact 2009,

5. Rydlewski G., Decydowanie publiczne, Dom wydawniczy Elipsa 2011,

6. Sakowicz M. (red),Analiza skuteczności narzędzi wybranych polityk publicznych, KSAP, 2011,

7. Studia z polityki publicznej wyd. SGH,

8. Stiglitz J.E. Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2004,

9. Zybała A., Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa, Difin 2013,

10 Zoon Politikon, nr.4/2013.

Efekty uczenia się:

wiedza:]

•student ma wiedzę o charakterze nauk społecznych z zakresu ekonomii i zarządzania, umożliwiającą analizę procesów gospodarczych i społecznych oraz ich związków w skali narodowej, regionalnej i lokalnej,

•student i potrafi stosować wiedzę teoretyczną z zakresu polityki publicznej i zna praktyczne aspekty prowadzenia tej polityki w oparciu o przepisy prawa, z uwzględnieniem relacji między strukturami i instytucjami społecznymi oraz kategoriami więzi społecznych w różnych kręgach kulturowych,

• zna i rozumie organizację i funkcjonowanie instytucji publicznych oraz źródła finansowania ich zadań, związanych z wspomaganiem i utrwalaniem aktywności człowieka w kreowaniu i przekształcaniu swojego otoczenia kulturowego,

[umiejętności:]

•student umie analizować procesy społeczne i współzarządzać nimi w skali narodowej, regionalnej i lokalnej,

• umie projektować rozwiązania złożonych problemów w skali mikro- i makrospołecznej oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz,

• umie doradzać w zakresie zmian w strukturze potrzeb społecznych i wskazywać możliwości ich zaspokajania,

[kompetencje społeczne:]

• student wykazuje zaangażowanie na rzecz rządowych i obywatelskich przedsięwzięć społecznych,

• wykazuje umiejętność współorganizowania działań związanych z celami społecznymi i określenia priorytetów związanych z realizacją tych celów w wymiarze indywidualnym, jak i grupowym,

Metody i kryteria oceniania:

wiedza:]

• ma rozszerzoną, w stosunku do pierwszego stopnia studiów, wiedzę o charakterze nauk społecznych z zakresu ekonomii i zarządzania, umożliwiającą analizę procesów gospodarczych i społecznych oraz ich związków w skali narodowej, regionalnej i lokalnej,

• ma zaawansowaną wiedzę teoretyczną z zakresu polityki publicznej i zna praktyczne aspekty prowadzenia tej polityki w oparciu o przepisy prawa, z uwzględnieniem relacji między strukturami i instytucjami społecznymi oraz kategoriami więzi społecznych w różnych kręgach kulturowych,

• zna i rozumie organizację i funkcjonowanie instytucji publicznych oraz źródła finansowania ich zadań, związanych z wspomaganiem i utrwalaniem aktywności człowieka w kreowaniu i przekształcaniu swojego otoczenia kulturowego,

[umiejętności:]

• umie analizować procesy społeczne i współzarządzać nimi w skali narodowej, regionalnej i lokalnej,

• umie projektować rozwiązania złożonych problemów w skali mikro- i makrospołecznej oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz,

• umie doradzać w zakresie zmian w strukturze potrzeb społecznych i wskazywać możliwości ich zaspokajania,

[kompetencje społeczne:]

• wykazuje zaangażowanie na rzecz rządowych i obywatelskich przedsięwzięć społecznych,

• wykazuje umiejętność współorganizowania działań związanych z celami społecznymi i określenia priorytetów związanych z realizacją tych celów w wymiarze indywidualnym, jak i grupowym,

Praktyki zawodowe:

nie obowiązują

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sękowska-Grodzicka
Prowadzący grup: Elżbieta Sękowska-Grodzicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sękowska-Grodzicka
Prowadzący grup: Elżbieta Sękowska-Grodzicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.