Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna polska scena polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D3WPSP-AiP Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Współczesna polska scena polityczna
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje problematykę ewolucji partii i systemu partyjnego w Polsce od 1989 r. Ma za zadanie przedstawić dzisiejszą scenę polityczną, jej głównych aktorów, podziały, ideologie. Na zajęciach będą analizowane zmiany zachodzące na poziomie społeczeństwa, organizacji partyjnych, programów, wyborów, czy działaczy partyjnych. Zajęcia mają za zadanie przedstawić także najważniejsze problemy, bolączki jakie dotykają współczesne partie. Podczas konwersatorium będzie przedstawiany stan obecny, ale także możliwe scenariusze rozwoju w przyszłości.

Pełny opis:

Partie polityczne są ważnymi instytucjami w systemie demokratycznym, dlatego stanowią pole zainteresowań wielu politologów. Zajęcia dotyczą polskich partii politycznych i sposobu ich funkcjonowania. Przedmiot obejmuje problematykę ewolucji partii i systemu partyjnego w Polsce. Aby zrozumieć współczesne partie polityczne należy dokonać analizy i oceny nie tylko przeszłości, ale także współczesności. Na zajęciach zostanie podjęta próba odpowiedzi co, kto i jak dzieli partie polityczne, Czy klasyczne podziały są nadal aktualne? Jakie wyzwania stawia się partiom politycznym w Polsce? Jaka jest kondycja tych partii? Czy demokracja wewnątrz partyjna jest ważna?

Podjęta będzie próba odpowiedzi na pytania: czy i jak p.p. są zakorzenione w społeczeństwie, jak aktywizują społeczeństwo, wyborców, działaczy; jakie funkcje partie realizują, jaka jest ich rola, a jakie wobec nich oczekiwania? Aby znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania należy przeanalizować zmiany zachodzące zarówno na poziomie społeczeństwa, jak i organizacji partyjnych, programów, wyborów, czy działaczy partyjnych. Realizowane na zajęciach treści ukazują instytucjonalizację partii politycznych, wpływ ordynacji wyborczych i wyborów na kształtowanie się sceny politycznej, kwestie organizacji partii. Zajęcia mają za zadanie umożliwić odpowiedź na pytania: czy w polskim systemie partyjnym jest miejsce na debatę między partiami? Czy system jest stabilny, czy jest w nim miejsce na ruchy skrajne. Jak partie polityczne wpływają na państwo? Ważne jest także aby studenci podczas zajęć mogli prezentować własne poglądy, przekonania i przemyślenia.

Literatura:

Antoszewski A., Partie i systemy partyjne państw Unii europejskiej na przełomie wieków, Toruń 2009

Antoszewski A. (red.), Ewolucja polskiego systemu politycznego po 1989 roku w świetle komparatystycznej teorii polityki, Wrocław 1994

Antoszewski A., Herbut R., Jednaka W., Partie i system partyjny w Polsce. Pierwsza faza przejścia ku demokracji, Wrocław 1993

Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989 - 2001, Kraków 2002 i nast. wyd.

Finansowanie polityki. Wybory, pieniądze, partie polityczne, (red.), M. Walecki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2000

Gebethner S.(red.), Polska scena polityczna a wybory, Warszawa 1993

Efekty uczenia się:

1. Student definiuje pojęcia z zakresu problematyki ewolucji partii i systemu partyjnego w Polsce.

2. Interpretuje zachodzące zjawiska społeczne i polityczne w Polsce.

3. Formułuje wnioski i konsekwencje mechanizmów politycznych i działań polityków podczas wyborów, kampanii wyborczych, rządzenia.

UMIEJĘTNOŚCI

4. Analizuje materiały programowe, wyborcze, statuty partii.

5. Prowadzi dyskusję zakończoną wnioskami i postulatami w jakim kierunku mogą lub powinny iść zmiany w partiach, organizacjach, życiu publicznym.

6. Proponuje alternatywne rozwiązania i kompromisy.

KOMPETENCJE

7 Otwartość na odmienne poglądy, przekonania.

8 Zdolność do właściwego oceniania i wyrażania własnej opinii.

9 Zdolność do współpracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach.

Debaty grupowe.

Prezentacje grupowe.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Materska-Sosnowska
Prowadzący grup: Anna Materska-Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Materska-Sosnowska
Prowadzący grup: Anna Materska-Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.