Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy konstytucjonalizmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D5POKO-US Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Podstawy konstytucjonalizmu
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest dostarczenie studentowi ogólnej wiedzy na temat konstytucjonalizmu, pojmowanego jako ogólna idea polityczna, zasada ustrojowa oraz aplikacja konkretnych rozwiązań dotyczących funkcjonowania systemu politycznego. Zajęcia mają porównawczy charakter z zaznaczeniem polskiej specyfiki omawianych problemów. Problematyka konstytucjonalizmu jest omawiana zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym, ze szczególnym zaznaczeniem najnowszych trendów i zjawisk, które, przynajmniej w jakimś stopniu, redefiniują konstytucjonalizm.

Skrócony opis:

1. Konstytucja i jej rozumienia.

2. Konstytucjonalizmu i jego rozumienie.

3. Emmanuel Sieyes: konstytucjonalizm jako elementarz nauki o państwie i prawie.

4. Ferdynad Lassalle: konstytucjonalizm jako struktura społeczna.

5. Hans Kelsen: konstytucjonalizm jako hierarchiczny porządek prawny.

6. Szkoła prawa natury: konstytucjonalizm jako otwarcie systemu prawnego na normy, zasady i wartości o niepozytywnym.

7. Michel Troper: konstytucjonalizm jako mechanizm wykładni konstytucji.

8. Arend Lijphart: konstytucjonalizm jako mechanizm inkluzji mniejszości i konsensualny mechanizm podejmowania decyzji politycznych.

9. George Tsebelis: konstytucjonalizm jako veto players.

10. Raymond Carré de Malberg: konstytucjonalizm jako akcesoryjna demokracja bezpośrednia.

11. Jean Gicquel: konstytucjonalizm jako balansowanie relacji między legislatywą a egzekutywą.

12. Dominique Rousseau: konstytucjonalizm jako suwerenność konstytucji zagwarantowana przez sądownictwo konstytucyjne.

Pełny opis:

1. Konstytucja i jej rozumienia (w rozwoju historycznym i w ujęciu doktrynalnym).

2. Konstytucjonalizmu i jego rozumienie (jako idei ograniczenia władzy, jako idei konstytucji pisanej, jako idei gwarancji konstytucyjnych, jako idei ochrony praw i wolności jednostki, jako idei uniwersalizacji pewnych standardów ustrojowych).

3. Emmanuel Sieyes: konstytucjonalizm jako elementarz nauki o państwie i prawie, fundujący współczesny ustrój państwa.

4. Ferdynad Lassalle: konstytucjonalizm jako struktura społeczna.

5. Hans Kelsen: konstytucjonalizm jako hierarchiczny porządek prawny w ujęciu pozytywizmu prawniczego (teoria źródeł prawa).

6. Szkoła prawa natury: konstytucjonalizm jako otwarcie systemu prawnego na normy, zasady i wartości o niepozytywnym bądź neopozytywnym charakterze.

7. Michel Troper: konstytucjonalizm jako mechanizm wykładni konstytucji.

8. Arend Lijphart: konstytucjonalizm jako mechanizm inkluzji mniejszości i konsensualny mechanizm podejmowania decyzji politycznych.

9. George Tsebelis: konstytucjonalizm jako veto players: teoria aktora i gracza politycznego w wielowektorowym porządku konstytucyjnym.

10. Raymond Carré de Malberg: konstytucjonalizm jako akcesoryjna demokracja bezpośrednia.

11. Jean Gicquel: konstytucjonalizm jako balansowanie relacji między legislatywą a egzekutywą: poszukiwanie the best system of government.

12. Dominique Rousseau: konstytucjonalizm jako suwerenność konstytucji zagwarantowana przez sądownictwo konstytucyjne.

Literatura:

1. A. Grabowski, J. Holocher (opr.), Studia z teorii konstytucyjnego państwa prawnego. Konstytucjonalizm, neokonstytucjonalizm, postkonstytucjonalizm, Kraków 2019;

2. R. Małajny (red.), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Warszawa 2013;

3. Z. Kiełmiński, J. Szymanek (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej, Warszawa 2013;

4. E. Zwierzchowski, Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego państw demokratycznych, Katowice 1992.

5. D. Rousseau, Sądownictwo konstytucyjne w Europie, Warszawa 1999.

6. J. Szymanek, Emmanuel-Joseph Sieyès i jego doktryna konstytucyjna, [w:] E.-J. Sieyès, Czym jest stan trzeci? Esej o przywilejach, tłum. M. Jarosz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.

7. J. Szymanek, Emmanuel-Joseph Sieyès, O sądzie konstytucyjnym: tezy projektu ustawy przedstawionego przez Emmanuela-Jospeha Sieyèsa podczas obrad Konwencji w dniu 18 Thermidora roku III (tłumaczenie, opracowanie i komentarz), „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 2.

8. J. Zaleśny (ed.), Constitutional Courts in Post-Soviet States Between the Model of a State of Law and Its Local Application, Peter Lang 2019.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

EK 1 - posiada ogólną wiedzę o porządku prawnym i składowych; K_W01

EK 2 - dysponuje wiedzą o atrybutach konstytucjonalizmu, jego nurtach, wzajemnych relacjach zachodzących między nimi; K_W06

EK 3 - posiada pogłębioną wiedzę na temat znaczenia konstytucjonalizmu dla ochrony wolności i praw jednostki i ich znaczenia w państwie prawnym; K_W08

UMIEJĘTNOŚCI

EK 4 - umie zbudować relacje między poszczególnymi pojęciami właściwymi dla konstytucjonalizmu; K_U01

EK 5 - potrafi ustalać cechy właściwe konstytucjonalizmu w państwie prawnym; K_U03

EK 6 - posiada pogłębioną umiejętność posługiwania się kategoriami konstytucjonalizmu; K_U03

EK 7- posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących konstytucjonalizmu, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie; K_U05

KOMPETENCJE

EK 9 - potrafi odpowiednio sprecyzować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. K_K01

EK 10 – ma świadomość, że konstytucjonalizm podlega permanentnej zmianie i z tego powodu ma potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach (100 %)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Zaleśny
Prowadzący grup: Jacek Zaleśny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Konstytucja i jej rozumienia.

2. Konstytucjonalizmu i jego rozumienie.

3. Emmanuel Sieyes: konstytucjonalizm jako elementarz nauki o państwie i prawie.

4. Ferdynad Lassalle: konstytucjonalizm jako struktura społeczna.

5. Hans Kelsen: konstytucjonalizm jako hierarchiczny porządek prawny.

6. Szkoła prawa natury: konstytucjonalizm jako otwarcie systemu prawnego na normy, zasady i wartości o niepozytywnym b.

7. Michel Troper: konstytucjonalizm jako mechanizm wykładni konstytucji.

8. Arend Lijphart: konstytucjonalizm jako mechanizm inkluzji mniejszości i konsensualny mechanizm podejmowania decyzji politycznych.

9. George Tsebelis: konstytucjonalizm jako veto players.

10. Raymond Carré de Malberg: konstytucjonalizm jako akcesoryjna demokracja bezpośrednia.

11. Jean Gicquel: konstytucjonalizm jako balansowanie relacji między legislatywą a egzekutywą.

12. Dominique Rousseau: konstytucjonalizm jako suwerenność konstytucji zagwarantowana przez sądownictwo konstytucyjne.

Pełny opis:

1. Konstytucja i jej rozumienia (w rozwoju historycznym i w ujęciu doktrynalnym).

2. Konstytucjonalizmu i jego rozumienie (jako idei ograniczenia władzy, jako idei konstytucji pisanej, jako idei gwarancji konstytucyjnych, jako idei ochrony praw i wolności jednostki, jako idei uniwersalizacji pewnych standardów ustrojowych).

3. Emmanuel Sieyes: konstytucjonalizm jako elementarz nauki o państwie i prawie, fundujący współczesny ustrój państwa.

4. Ferdynad Lassalle: konstytucjonalizm jako struktura społeczna.

5. Hans Kelsen: konstytucjonalizm jako hierarchiczny porządek prawny w ujęciu pozytywizmu prawniczego (teoria źródeł prawa).

6. Szkoła prawa natury: konstytucjonalizm jako otwarcie systemu prawnego na normy, zasady i wartości o niepozytywnym bądź neopozytywnym charakterze.

7. Michel Troper: konstytucjonalizm jako mechanizm wykładni konstytucji.

8. Arend Lijphart: konstytucjonalizm jako mechanizm inkluzji mniejszości i konsensualny mechanizm podejmowania decyzji politycznych.

9. George Tsebelis: konstytucjonalizm jako veto players: teoria aktora i gracza politycznego w wielowektorowym porządku konstytucyjnym.

10. Raymond Carré de Malberg: konstytucjonalizm jako akcesoryjna demokracja bezpośrednia.

11. Jean Gicquel: konstytucjonalizm jako balansowanie relacji między legislatywą a egzekutywą: poszukiwanie the best system of government.

12. Dominique Rousseau: konstytucjonalizm jako suwerenność konstytucji zagwarantowana przez sądownictwo konstytucyjne

Literatura:

1. A. Grabowski, J. Holocher (opr.), Studia z teorii konstytucyjnego państwa prawnego. Konstytucjonalizm, neokonstytucjonalizm, postkonstytucjonalizm, Kraków 2019;

2. R. Małajny (red.), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Warszawa 2013;

3. Z. Kiełmiński, J. Szymanek (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej, Warszawa 2013;

4. E. Zwierzchowski, Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego państw demokratycznych, Katowice 1992.

5. D. Rousseau, Sądownictwo konstytucyjne w Europie, Warszawa 1999.

6. J. Szymanek, Emmanuel-Joseph Sieyès i jego doktryna konstytucyjna, [w:] E.-J. Sieyès, Czym jest stan trzeci? Esej o przywilejach, tłum. M. Jarosz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.

7. J. Szymanek, Emmanuel-Joseph Sieyès, O sądzie konstytucyjnym: tezy projektu ustawy przedstawionego przez Emmanuela-Jospeha Sieyèsa podczas obrad Konwencji w dniu 18 Thermidora roku III (tłumaczenie, opracowanie i komentarz), „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 2.

8. J. Zaleśny (ed.), Constitutional Courts in Post-Soviet States Between the Model of a State of Law and Its Local Application, Peter Lang 2019.

Uwagi:

Link do zajęć udostępnia prowadzący za pośrednictwem Usosmaila”.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.