Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kampanie wyborcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D6KAWY-MP Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Kampanie wyborcze
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć za sobą kurs podstaw marketingu, psychologii społecznej, socjologii oraz znać systemy polityczne i wyborcze.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i wykształcenie praktycznych umiejętności na temat zasad tworzenia i prowadzenia kampanii wyborczych. Szczególny nacisk położony jest na badanie potrzeb elektoratu oraz projektowanie narzędzi kampanii. Podczas zajęć studenci mają okazję w sposób warsztatowy samodzielnie zaplanować i wykonać niektóre z elementów kampanii wyborczej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do planowania procesu prowadzenia kampanii wyborczej. Po zakończeniu przedmiotu student będzie posiadał wiedzę oraz umiał zaplanować kampanię wyborczą, dokonać oceny i analizy sytuacji, określić cele i dobrać grupy docelowe. Na kurs składa się też przegląd narzędzi prowadzenia kampanii wyborczej oraz zasady ich doboru. Cały przedmiot prowadzony jest warsztatowo, studenci w trakcie toku zajęć opracowują poszczególne elementy kampanii wyborczej dla wybranego podmiotu politycznego.

Całkowita liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla zajęć efektów kształcenia wynosi 55. Konwersatorium obejmuje 30 godzin., czas potrzebny na przygotowanie projektu to 25 godzin.

Tematyka zajęć obejmuje zasady tworzenia i prowadzenia kampanii wyborczych. Szczególny nacisk położony jest na badanie potrzeb elektoratu oraz projektowanie narzędzi kampanii. Podczas zajęć studenci mają okazję w sposób warsztatowy samodzielnie zaplanować i wykonać niektóre z elementów kampanii wyborczej.

 Wprowadzenie do kampanii wyborczych.

 Partia polityczna jako główny podmiot działający w kampanii wyborczej.

 Zależności pomiędzy systemem wyborczym a strategiami kampanii wyborczych.

 Badania wyborcze.

 Analiza sytuacji wyjściowej.

 Strategie prowadzenie kampanii wyborczych (case study).

 Reklama i promocja jako najważniejsze narzędzia stosowane w kampanii wyborczej.

 Współpraca z mediami.

 Sytuacje kryzysowe w kampaniach wyborczych.

 Finansowanie kampanii.

Literatura:

M. Cichosz, (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Toruń 2003

W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005

A. Drzycimski, Sztuka kształtowania wizerunku,

A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław 2002

M. Kolczyński, J. Sztumski, Marketing polityczny, Katowice 2003

E. M. Komorowska, Jak wygrać wybory : poradnik dla kandydata do rad gmin, powiatów, województw, Warszawa 1998

S. T. Kuśmierek, Poradnik organizatora (szefa sztabu) kampanii wyborczej do samorządu : gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, Warszawa 1998

M. Mazur, Marketing polityczny, Warszawa 2002

W. Mazurkiewicz, Jak wygrywać wybory czyli kampanie i socjotechniki wyborcze, Warszawa 1998

S. Wilkos, W. Ferenc (red.), Kampania wyborcza. Strategia, taktyka, komunikacja, Warszawa 2001

R. Wiszniowski, Marketing wyborczy, Warszawa – Wrocław 2000

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie składa się projekt kampanii wyborczej realizowany w kilkuosobowych grupach, dopuszczalne są dwie nieobecności.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Biskup
Prowadzący grup: Bartłomiej Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.