Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kreowanie wizerunku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D6KRWI-MP Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Kreowanie wizerunku
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Treści programowe przedmiotu Kreowanie wizerunku odnoszą się do szeroko rozumianych procesów kształtowania wizerunku publicznego za pomocą narzędzi wpływu społecznego, a także mechanizmów budowania trwałych i efektywnych relacji z otoczeniem społecznym, politycznym i zawodowym.

Pełny opis:

Przedmiot Kreowanie wizerunku obejmuje zagadnienia procesów komunikacyjnych zachodzących w sferze polityki. W warstwie teoretycznej odnosi się on do podstawowych teorii psychologii społecznej i socjologii dotyczących procesu interakcji społecznej, autoprezentacji czy też mechanizmów wywierania wpływu. W odniesieniu do umiejętności kognitywnych główny nacisk położony jest na kształtowanie zdolności do budowy autoprezentacji, selekcji strategii wywierania wpływu oraz ich weryfikacji w kontekście sytuacyjnym. Treści programowe zawierają także wymiar praktyczny, stąd w toku jego realizacji studenci uczą się narzędzi, metod i taktyk autoprezentacyjnych, a także wskazówek dotyczących praktycznego ich wykorzystania. Zajęcia wzbogacone są o blok związany z aspektami praktycznego kreowania wizerunku poprzez wygląd czy też zachowania w wybranych sytuacjach społecznych. W szczególności przedmiot obejmuje zagadnienia:

I. Autoprezentacja czyli wywieranie wrażenia

1. Co to jest autopreznetacja

2. Kontekst społeczny: normy i role

3. Taktyki autoprezentacyjne

4. Strategie autoprezentacji

5. Wizerunek oraz sposoby jego poprawy

II. Wywieranie wpływu

6. Manipulacja czy wywieranie wpływu

7. Postawy i umiejętności związane z wywieraniem wpływu

8. Metody i techniki czyli jak korzystać z dostępnych narzędzi

9. Wybór i wprowadzenie w życie własnej strategii wywierania wpływu – aspekty praktyczne

III. Praktyczne aspekty kreowania wizerunku

10. Wybrane sytuacje społeczne – czyli jak sobie radzić

IV. Wizerunek polityczny – tworzenie i sterowanie

11. Budowanie wizerunku

12. Strategie sterowania wizerunkiem

13. Analiza strategii wizerunkowych polityków

Literatura:

1. Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor R.F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Rebis, Poznań 2007

2. Badźmirowska- Masłowska K., Wizerunek – czyli kogo i jak pokazywać w telewizji, TVP, Warszawa 2008.

3. Białopiotrowicz G., Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce, Wyd. Poltext, Warszawa 2009.

4. Cialdini R.B., Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, Gdańsk 2002

5. Degen U., Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu, GWP, Gdańsk 2004.

6. Dent F.E., Brent M., Wywieranie wpływu. Umiejętności i techniki przydatne do osiągnięcia sukcesu w biznesie, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

7. Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław 1999.

8. Drzycimski A. z zespołem, Komunikatorzy. Wpływ, wrażenie, wizerunek, Warszawa – Bydgoszcz 2000.

9. Drzycimski A., Sztuka kształtowania wizerunku,

10. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.

11. Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2002.

12. Gross K., Stone J., Kobieta sukcesu, jak dobrać garderobę by zdobyć i utrzymać posadę, Muza, Warszawa 2005

13. Gross K., Stone J., Mężczyzna sukcesu, jak dobrać garderobę by zdobyć i utrzymać posadę, Muza, Warszawa 2005.

14. J.H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.

15. Kamińska-Radomska I.,Etykieta biznesu, czyli międzynarodowy język kurtuazji, Emka, Warszawa 2003.

16. Karnegie D., Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, Studio Emka, Warszawa 1995.

17. Królik G., Autoprezentacja, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.

18. Leary M. Wywieranie wrażenia na innych O sztuce autoprezentacji, GWP, Sopot 2007.

19. Mayer R. Jak wygrać każde negocjacje, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2012.

20. Podraza U., Kryzysowe Public Relations, Wyd. Difin S.A., Warszawa 2009.

21. Sears D., Huddy L., Jervis R. (red), Psychologia polityczna, Wyd.Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student posiadać będzie w zakresie wiedzy dysponował pogłębioną wiedzą o procesie interakcji oraz jej wpływie na postrzeganie i ocenę jednostek, a także znać i rozumieć mechanizmy kształtowania wizerunku publicznego

W zakresie umiejętności student będzie: potrafił dobrać strategię autoprezentacji do kontekstu sytuacyjnego, potrafić wykorzystać wiedzę teoretyczną w celu doboru skutecznych narzędzi wywierania wpływu, a także dokonać szczegółowej analizy strategii wizerunkowych oraz przedstawić propozycje modyfikacji w tym zakresie.

W zakresie kompetencji społecznych student będzie posiadać umiejętności doboru i określenia priorytetów i wytycznych służących realizacji kampanii wizerunkowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu jest wypadkową przygotowania studenta do zajęć, aktywności (intensywność i jakość), obecności oraz przygotowania analizy strategii wizerunkowej wybranego polityka

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Biskup
Prowadzący grup: Bartłomiej Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.