Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D6SELI-II Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie II
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 12.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
ochrona środowiska
psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot realizowany w formie konwersatorium w nawiązaniu do przedmiotów " współczesne systemy polityczne" oraz kursów poświęcony wybranym systemom politycznych państw. Stanowi rozwinięcie tematyki ustroju w ramach specjalizacji ustrojowej. Student powinien posiadać wiedzę na temat konstytucyjnych modeli systemu rządów, modeli, genezy i form partii i systemów partyjnych w różnych częściach świata wraz z podstawami teoretycznymi, pozwalającymi je analizować oraz interpretować zachodzące w nich zmiany, jak również zakres dynamiki tychże zmian.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje przegląd koncepcji, sposobów oraz charakteru pisania prac licencjackich, w zakresie tematyki partii politycznych i różnorodnych systemów partyjnych. Podstawowym elementem zajęć będzie przekazanie wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie techniki pisania pracy oraz wskazanie kierunku tematycznego badań konkretnych studentów. Istotnym elementem zajęć jest analiza zmian zachodzących w partiach politycznych w szerokim kontekście przemian społecznych, politycznych i instytucjonalnych. Ukazane są także rozwój i cechy charakterystyczne systemów partyjnych nowych demokracji.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje przegląd koncepcji, sposobów oraz charakteru pisania prac licencjackich, w zakresie tematyki partii politycznych i różnorodnych systemów partyjnych. Podstawowym elementem zajęć będzie przekazanie wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie techniki pisania pracy oraz wskazanie kierunku tematycznego badań konkretnych studentów. Istotnym elementem zajęć jest analiza zmian zachodzących w partiach politycznych w szerokim kontekście przemian społecznych, politycznych i instytucjonalnych. Ukazane są także rozwój i cechy charakterystyczne systemów partyjnych nowych demokracji.

Literatura:

* Przewodnik pisania prac dyplomowych, dostępny na stronach INP UW:

http://www.inp.uw.edu.pl/files/prace_pisemne/prace_pisemne_20091013.pdf

* A. Antoszewski, Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.

* A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Systemy polityczne współczesnego świata, Wyd. Arche, Gdańsk 2001.

* A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, Wrocław 1998.

* A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie: Analiza porównawcza, Wrocław 1997.

* Mark Kesselman, Joel Krieger, William A. Joseph (eds.), Introduction to Comparative Politics: Political Challenges and Changing Agendas, 5th edn. Wadsworth Cengage Learning, Canada (Boston, USA) 2010.

* R. J. Dalton, Hans-Dieter Klingemann, (red.) Zachowania polityczne (TOM I i II), Wydawnictwo Naukowe PWN, Oxford, Warszawa 2010 (wybrane teksty).

Efekty uczenia się:

- Zna kierunki badań politologicznych oraz ich relacje z badaniami w innych naukach społecznych (KW09)

- Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (KW13)

- Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, uzasadniać je oraz konfrontować z poglądami innych studentów i różnych autorów (KU09)

- Ma umiejętność gromadzenia, hierarchizowania, przetwarzania informacji oraz tworzenia typowych prac pisemnych w języku polskim oraz języku obcym dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł (KU11)

- Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności (KK07)

- Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (KK04)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena i zaliczenie - na podstawie skończonej, przedstawionej i zaakceptowanej pracy dyplomowej.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Renata Mieńkowska-Norkiene
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Otto
Prowadzący grup: Marta Balcerek-Kosiarz, Stanisław Bieleń, Bartłomiej Biskup, Seweryn Dmowski, Natalia Garner, Tomasz Godlewski, Elżbieta Kossewska, Ewa Marciniak, Justyna Otto, Błażej Poboży, Daniel Przastek, Tomasz Słomka, Jerzy Szczupaczyński, Shewach Weiss, Tomasz Żyro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.