Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sprawowanie mandatu przedstawicielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D6SPMP-US Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Sprawowanie mandatu przedstawicielskiego
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Nie ma.

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone prawym, doktrynalnym oraz praktycznym wymiarom sprawowania mandatu przedstawicielskiego.

Pełny opis:

1. Naród jako suweren.

2. Reprezentacja polityczna: jej rozumienie i granice.

3. Teoria mandatu przedstawicielskiego.

4. Mandat przedstawicielski a odpowiedzialność prawna parlamentarzysty.

5. Istota mandatu w oczach przedstawicieli.

6. Poseł a partia polityczna i wyborcy.

7. Sprawowanie mandatu przedstawicielskiego przez opozycję parlamentarną.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. M. Kruk (red.), Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, Warszawa 2013.

2. J. Szymanek, Reprezentacja i mandat parlamentarny, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Filipowicz, Demokracja. Interpretacja wyznania wiary, Warszawa 2018.

2. M. Jagielski, Naród jako suweren. Mechanizmy wpływu i kontroli w ujęciu konstytucyjnym i politycznym, [w:] Z. Kiełmiński, J. Szymanek (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej, Warszawa 2013.

3. M. Sobolewski, O pojęciu suwerenności ludu, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Konstantego Grzybowskiego, Kraków 1971.

4. K. Grajewski, Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego, Warszawa 2009.

5. L. Helms (red.), Parliamentary Opposition in Old and New Democracies, Routledge 2009.

6. Z. Machelski, Opozycja polityczna w Europie. Ujęcia porównawcze, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- zna podstawe założenia mandatu przedstawicielskiego i uwarunkowań jego sprawowania [K_W03];

- rozumie, czym jest sprawowanie mandatu przedstawicielskiego [K_W03];

- posiada wiedzę o mechanizmach sprawowania mandatu przedstawicielskiego [K_W03].

Umiejętności

- potrafi określić czynniki wpływające na sprawowanie mandatu przedstawicielskiego [K_U06];

- potrafi wskazać i ocenić wzajemne relacje zachodzące między

poszczególnymi wymiarami sprawowania mandatu przedstawicielskiego [K_U05].

Kompetencje

- rozumie potrzebę systematycznej obserwacji i poznawania

mandatu przedstawicielskiego wiedząc, że podlega stałej

zmianie [K_K01].

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joachim Osiński
Prowadzący grup: Joachim Osiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone prawym, doktrynalnym oraz praktycznym wymiarom sprawowania mandatu przedstawicielskiego.

Pełny opis:

1. Naród jako suweren.

2. Reprezentacja polityczna: jej rozumienie i granice.

3. Teoria mandatu przedstawicielskiego.

4. Mandat przedstawicielski a odpowiedzialność prawna parlamentarzysty.

5. Istota mandatu w oczach przedstawicieli.

6. Poseł a partia polityczna i wyborcy.

7. Sprawowanie mandatu przedstawicielskiego przez opozycję parlamentarną.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. M. Kruk (red.), Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, Warszawa 2013.

2. J. Szymanek, Reprezentacja i mandat parlamentarny, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Filipowicz, Demokracja. Interpretacja wyznania wiary, Warszawa 2018.

2. M. Jagielski, Naród jako suweren. Mechanizmy wpływu i kontroli w ujęciu konstytucyjnym i politycznym, [w:] Z. Kiełmiński, J. Szymanek (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej, Warszawa 2013.

3. M. Sobolewski, O pojęciu suwerenności ludu, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Konstantego Grzybowskiego, Kraków 1971.

4. K. Grajewski, Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego, Warszawa 2009.

5. L. Helms (red.), Parliamentary Opposition in Old and New Democracies, Routledge 2009.

6. Z. Machelski, Opozycja polityczna w Europie. Ujęcia porównawcze, Warszawa 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.