Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tożsamość ustrojowa państw współczesnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D6TUST Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Tożsamość ustrojowa państw współczesnych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada wiedzę z zakresu współczesnych systemów politycznych, nauki o państwie oraz podstaw metodologii w naukach o polityce.

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest problemom tożsamości (identyfikacji) ustrojowej współczesnych państw. Omówieniu poddane zostają takie instytucje i mechanizmy, jak: tradycja konstytucyjna, ciągłość i zmiana ustrojowa, kultura polityczna i prawna, cechy systemów rządów i tradycje przywództwa, wpływ otoczenia zewnętrznego na ustrój państwa, społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwiązań ustrojowych.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu specjalizacyjnego realizowane są następujące zagadnienia:

1. Fundamentalne pojęcia niezbędne do badań nad tożsamością ustrojową: konstytucja, funkcje konstytucji, ustrój, tożsamość. Teoretyczne i metodologiczne aspekty refleksji nad tożsamością ustrojową.

2. Dylematy historyczne: tradycja i dziedzictwo w badaniach nad tożsamością ustrojową.

3. Ciągłość i zmiana ustrojowa.

4. Wpływ kultury politycznej i prawnej społeczeństwa na procesy budowy tożsamości ustrojowej.

5. Identyfikacja właściwości przywództwa politycznego i jego wpływu na identyfikację ustrojową państwa.

6. Rozwiązania w zakresie systemu rządów - rola czynników normatywnych, politycznych i kompetencji graczy politycznych.

7. Wpływ czynników zewnętrznych na budowę porządku konstytucyjnego państwa.

8. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze a porządek konstytucyjny.

Literatura:

J. Raciborski, Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2011 (rozdz. 4 i 5)

J. Potulski, Współczesne problemy badawcze w politologii, Gdańsk 2015 (rozdz. XI)

A.W. Jabłoński, Teorie i podejścia w badaniach zmiany systemów politycznych, [w:] B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj (red.), Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce, Kraków 2013

M. Jabłonowski, D. Przastek, M. Włodarczyk, Tradycje polskiej kultury politycznej XX wieku, [w:] K.A. Wojtaszczyk, E.M. Marciniak, W. Jakubowski (red.), System rządów w Polsce. Tradycje i współczesność, Warszawa 2017

J. Szymanek, Polskie tradycje konstytucyjne, [w:] K.A. Wojtaszczyk, E.M. Marciniak, W. Jakubowski (red.), System rządów w Polsce. Tradycje i współczesność, Warszawa 2017

T. Słomka, Tożsamość konstytucyjna III Rzeczypospolitej (prolegomena), [w:] T. Słomka, A. Materska-Sosnowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.: ciągłość i zmiana, Warszawa 2012

T. Słomka, Polski porządek ustrojowy z perspektywy jego europeizacji, [w:] J. Nadolska, T. Wallas, K.A. Wojtaszczyk (red.), Z kim, którędy i dokąd? Dylematy integracyjne Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2018

A. Antoszewski, Współczesne teorie demokracji, Warszawa 2016 (rozdz. IV)

W. Jakubowski, P. Załęski, Ł. Zamęcki, Nauki o polityce. Zarys koncepcji dyscypliny, Biszkek-Pułtusk 2013 (rozdz. I pkt. 2)

P. Ther, Nowy ład na starym kontynencie. Historia neoliberalnej Europy, Warszawa 2015

J. Jaskiernia, Suwerenne prawo państwa do decydowania o ustroju politycznym a międzynarodowe standardy demokracji, [w:] R. Alberski, W. Jednaka, D. Skrzypiński (red.), Studia nad współczesnymi systemami politycznymi, t. II, Toruń 2014

J. Marszałek-Kawa, A. Ratke-Majewska, P. Wawrzyński, Konstytucja a nowa tożsamość polityczna w tranzycji demokratycznej, [w:] R. Alberski, W. Jednaka, D. Skrzypiński (red.), Studia nad współczesnymi systemami politycznymi, t. II, Toruń 2014

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia niezbędne do analizy problematyki tożsamości ustrojowej.

Student zna i rozumie procesy i mechanizmy o charakterze normatywnym, politycznym, historycznym, społeczno-gospodarczym, wpływające na kształtowanie się tożsamości ustrojowej współczesnego państwa.

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu ustrojoznawstwa do analizy konkretnych przypadków ustrojowych.

KOMPETENCJE

Student potrafi pracować w zespole przygotowującym projekt z zakresu ustrojoznawstwa.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest przygotowanie, w ramach prac zespołowych, projektu rozwiązań ustrojowych dla wskazanego państwa, biorąc pod uwagę różnorakie czynniki mające wpływ na tożsamość ustrojową tego państwa (historyczne, polityczne, normatywne, gospodarczo-społeczne, płynące z otoczenia zewnętrznego).

Ponadto student zobowiązany jest uczestniczyć czynnie w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności).

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Słomka
Prowadzący grup: Tomasz Słomka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.