Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura popularna na obszarze euroazjatyckim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-SEA-M-D1KPOE Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura popularna na obszarze euroazjatyckim
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Studia Euroazjatyckie -DZIENNE II STOPNIA - 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium ma za zadanie umożliwić studentowi nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie problematyki kultury popularnej Bliskiego Wschodu, Rosji i Europy Wschodniej oraz Azji Centralnej i Kaukazu. W programie przewidziano kwestie: folkloru słownego, filmu, piosenki popularnej, literatury popularnej. Konwersatorium ma pomóc kreować umiejętności analizy utworów kultury popularnej.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie umożliwić studentowi nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie problematyki kultury popularnej Bliskiego Wschodu, Rosji i Europy Wschodniej oraz Azji Centralnej i Kaukazu. W programie konwersatorium przewidziano: podstawowe informacje o kulturze popularnej i ludowej, kwestie zmian społeczno-kulturowych na obszarze Bliskiego Wschodu oraz radzieckim i poradzieckim. Studenci zapoznają się z różnymi przykładami wytworów kultury popularnej: folkloru słownego, filmu, piosenki popularnej, literatury popularnej. Jedną z wiodących metod pracy będzie także DKF. Konwersatorium ma pomóc kreować umiejętności analizy utworów kultury popularnej.

Przedmiot prowadzony przez dwóch prowadzących - dr. hab. Piotra Załęskiego (teoria i obszar poradziecki) i dr Agnieszkę Syliwoniuk-Wapowską (obszar Bliskiego Wschodu).

Literatura:

Podana w danym cyklu.

Efekty uczenia się:

K_W02. Ma pogłębioną wiedzę na temat kulturowych uwarunkowań życia społecznego w Eurazji.

K_W10. Ma specjalistyczną wiedzę na temat kultury popularnej w Eurazji.

K_U02. Potrafi samodzielnie badać i wyjaśnić rolę kultury popularnej w Eurazji.

K_U04. Umie krytycznie ocenić kulturowy dorobek człowieka.

K_U08. Posiada poszerzoną umiejętność prezentowania własnych pomysłów, uzasadniania ich oraz konfrontowania z poglądami innych studentów, różnych autorów.

K_U09. Potrafi samodzielnie i krytycznie analizować i oceniać treści przekazu medialnego.

K_U11. Posiada rozbudowaną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem różnych źródeł.

K_K03. Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest obecność (dopuszczalne 2 nieobecności), aktywność podczas zajęć (15%), przygotowanie projektu (50%) i napisanie sprawdzianu zaliczeniowego (35%). Ten ostatni ma sprawdzać nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje, a będzie składać się z pytań problemowych RO, KO, także ze źródłami. Część pytań będzie wymagała od studenta umiejętności analizy i syntezy oraz oceniania z wykorzystaniem nabytej wiedzy.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wasiak
Prowadzący grup: Katarzyna Wasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Konwersatorium ma za zadanie umożliwić studentowi nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie problematyki kultury popularnej Bliskiego Wschodu, Rosji i Europy Wschodniej oraz Azji Centralnej i Kaukazu. W programie przewidziano kwestie: filmu, piosenki popularnej, street artu, konsumpcjonizmu. Konwersatorium ma pomóc kreować umiejętności analizy utworów kultury popularnej.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie umożliwić studentowi nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie problematyki kultury popularnej Bliskiego Wschodu, Rosji i Europy Wschodniej oraz Azji Centralnej i Kaukazu. W programie konwersatorium przewidziano: podstawowe informacje o kulturze popularnej i ludowej, kwestie zmian społeczno-kulturowych na obszarze Bliskiego Wschodu oraz radzieckim i poradzieckim. Studenci zapoznają się z różnymi przykładami wytworów kultury popularnej: filmu, piosenki popularnej, literatury popularnej oraz sztuk wizualnych. Jedną z wiodących metod pracy będzie także DKF. Konwersatorium ma pomóc kreować umiejętności analizy utworów kultury popularnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.