Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczeństwa i kultury Azji Centralnej i Kaukazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-SEA-M-D1SKAC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczeństwa i kultury Azji Centralnej i Kaukazu
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Studia Euroazjatyckie -DZIENNE II STOPNIA - 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium ma za zadanie umożliwić studentowi nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie problematyki społeczno-kulturowej dotyczącej obszaru Azji Centralnej i Kaukazu. W programie konwersatorium przewidziano problematykę zmian społeczno-kulturowych i życia codziennego oraz więzi społecznych i tożsamości. Konwersatorium ma pomóc kreować umiejętność analitycznego myślenia o procesach społecznych i kulturowych.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie umożliwić studentowi nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie problematyki społeczno-kulturowej dotyczącej obszaru Azji Centralnej i Kaukazu. W jego toku studenci powinni nabyć umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem związanym z tymi procesami we wskazanym obszarze. W programie konwersatorium przewidziano: podstawowe informacje o społeczeństwach Azji Centralnej i Kaukazu, problematykę zmian społeczno-kulturowych i życia codziennego okresu radzieckiego a także kwestię zmian obrazów siebie wytwarzanych w tych społeczeństwach. Ważne miejsce zajmie także problematyka więzi społecznych i tożsamości kulturowych (w tym kwestie niejednorodności islamu) na tym obszarze. Jedną z wiodących metod pracy będzie także DKF. Konwersatorium ma pomóc kreować umiejętność analitycznego myślenia o procesach społecznych i kulturowych.

Literatura:

Podana w cyklu.

Efekty uczenia się:

K_W02. Ma pogłębioną wiedzę na temat kulturowych uwarunkowań życia społecznego w Azji Centralnej i na Kaukazie.

K_W05. Ma pogłębioną wiedzę na temat charakteru i specyfiki procesów społecznych w Azji Centralnej i na Kaukazie.

K_W10. Ma specjalistyczną wiedzę na temat religijności i kultury w Azji Centralnej i na Kaukazie.

K_U01. Ma umiejętność krytycznej obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i kulturowych i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności.

K_U02. Potrafi samodzielnie badać i wyjaśnić rolę struktur społecznych i kulturowych w Azji Centralnej i na Kaukazie.

K_U04. Umie krytycznie ocenić kulturowy dorobek człowieka.

K_U06. Rozumie różnorodność norm i reguł życia społecznego i ich specyfikę w Azji Centralnej i na Kaukazie.

K_K01. Rozumie życie społeczne w Azji Centralnej i na Kaukazie i jest przygotowany do pracy w zespołach realizujących na tym obszarze bądź wobec tego obszaru cele społeczne i obywatelskie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest obecność (dopuszczalne 2 nieobecności), aktywność oraz napisanie sprawdzianu (podczas zajęć) i pracy.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Załęski
Prowadzący grup: Piotr Załęski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
zdalnie

Literatura:

Szczegółowo podana przy zakresie tematów.

W związku z nauczaniem zdalnym prowadzący będzie na co najmniej 5 dni przed danymi zajęciami przesyłał uczestnikom na maila informacje o lekturach dostępnych w formie elektronicznej (jako odnośnik do pozycji umieszczonej w internecie i/lub skan danej pracy).

Uwagi:

Min. 2/3 zajęć odbywać się będzie w formie synchronicznej - podczas nich metodami pracy będą: dyskusja i rozmowa nauczająca (właściwy link będzie wysyłany każdorazowo na co najmniej 15 minut przed zajęciami)

Max. 1/3 zajęć może odbyć się asynchronicznie - w przedmiocie tym technicznie będzie polegało to na wysyłaniu studentom linku do nagranego wykładu na dany temat, co stworzy możliwość jego obejrzenia w dowolnym czasie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.