Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D3FILOZ Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prezentacja podstawowych zagadnień dotyczących zakresu przedmiotowego filozofii, jej genezy, głównych działów, metod badawczych oraz podstawowych problemów będących przedmiotem refleksji filozoficznej. Podjęcie zagadnienia relacji filozofii do nauki i jej poszczególnych dyscyplin. Prezentacja podstawowych kierunków filozofii na tle omawianych głównych pojęć filozoficznych. Próba odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu filozofia służy dzisiaj poszerzaniu horyzontów myślowych, w jakim stopniu może być pomocna dla rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych. Położenie nacisku na współczesne kierunki filozoficzne i ich znaczenie dla aktualnych problemów życia indywidualnego i zbiorowego.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: filozofia-nauka-religia. Pokrewieństwa i granice.

2. Ontologia i epistemologia. Platon a Arystoteles.

3. Filozoficzne zręby chrześcijaństwa. Chrześcijańskie korzenie filozofii zachodniej. Ojcowie Kościoła i filozofia średniowieczna.

4. Od średniowiecza do nowożytności. Początki rozumowania naukowego i ich cło cywilizacyjne.

5. Epistemologiczny racjonalizm: Kartezjusz.

6. Swoją drogą: Spinoza. Czym jest etyka?

7. Nowożytne ontologie: Leibnitz, a Kartezjusz i Spinoza.

8. Nowożytny empiryzm: Locke i Hume.

9. Immanuel Kant. Oświeceniowa filozofia transcendentalna. Imperatyw kategoryczny.

10. Fryderyk Nietzsche. Filozof i celebryta kultury popularnej.

11. Dwudziestowieczna fenomenologia i jej wpływ na inne dziedziny wiedzy. Husserl i (liczni) inni.

12. Egzystencjalizm. Pogranicze filozofii i literatury. Sartre, Camus i (liczni) inni.

13. Ponowoczesność. M.Foucault, Z.Bauman, R.Rorty i (liczni) inni.

14. Przegląd i systematyzacja głównych pojęć i podejść w dziedzinie etyki.

15. Podsumowanie.

Literatura:

Obowiązkowa jest lektura jednej, samodzielnie wybranej książki filozoficznej.

Russell, Bertrand, Dzieje filozofii Zachodu, Aletheja 2004 (i inne wydania).

Ajdukiewicz Kazimierz. Zagadnienia i kierunki filozofii, Wydawnictwo Antyk, Kęty, 2004.

Coreth Emerich, Ehlen Peter, Haeffner Gerd, Ricken Friedo, Filozofia XX wieku, Wydawnictwo Antyk, Kęty, 2004.

Harmtann Nicolai, Wprowadzenie do filozofii, Fundacja Aletheia, Warszawa, 2000.

Kuhn Thomas S. Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa, 2002.

Rorty Richard, Obiektywność, relatywizm, prawda, Fundacja Alethia, Warszawa, 2000.

Efekty uczenia się:

Studenci

- znają działy filozofii i podstawowe tradycje w filozoficzne i potrafią odnosić się do nich w dyskusji i argumentacji

- znają, rozumieją i stosują najważniejsze pojęcia filozoficzne

- znają podstawowy zarys historii filozofii i rozumieją logikę jej rozwoju oraz powiązanie z szerszymi zjawiskami kulturowymi

- rozumieją znaczenie filozofii.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny - pytania otwarte UWAGA! jedno pytanie egzaminacyjne dotyczyć będzie samodzielnie wybranej lektury

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 140 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Andrzejewski, Wojciech Bober, Bartosz Działoszyński, Jan Filcek
Prowadzący grup: Adam Andrzejewski, Wojciech Bober, Bartosz Działoszyński, Jan Filcek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Prezentacja podstawowych zagadnień dotyczących zakresu przedmiotowego filozofii, jej genezy, głównych działów, metod badawczych oraz podstawowych problemów będących przedmiotem refleksji filozoficznej. Podjęcie zagadnienia relacji filozofii do nauki i jej poszczególnych dyscyplin. Prezentacja podstawowych kierunków filozofii na tle omawianych głównych pojęć filozoficznych. Próba odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu filozofia służy dzisiaj poszerzaniu horyzontów myślowych, w jakim stopniu może być pomocna dla rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych. Położenie nacisku na współczesne kierunki filozoficzne i ich znaczenie dla aktualnych problemów życia indywidualnego i zbiorowego.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: filozofia-nauka-religia. Pokrewieństwa i granice.

2. Ontologia i epistemologia. Platon a Arystoteles.

3. Filozoficzne zręby chrześcijaństwa. Chrześcijańskie korzenie filozofii zachodniej. Ojcowie Kościoła i filozofia średniowieczna.

4. Od średniowiecza do nowożytności. Początki rozumowania naukowego i ich cło cywilizacyjne.

5. Epistemologiczny racjonalizm: Kartezjusz.

6. Swoją drogą: Spinoza. Czym jest etyka?

7. Nowożytne ontologie: Leibnitz, a Kartezjusz i Spinoza.

8. Nowożytny empiryzm: Locke i Hume.

9. Immanuel Kant. Oświeceniowa filozofia transcendentalna. Imperatyw kategoryczny.

10. Fryderyk Nietzsche. Filozof i celebryta kultury popularnej.

11. Dwudziestowieczna fenomenologia i jej wpływ na inne dziedziny wiedzy. Husserl i (liczni) inni.

12. Egzystencjalizm. Pogranicze filozofii i literatury. Sartre, Camus i (liczni) inni.

13. Ponowoczesność. M.Foucault, Z.Bauman, R.Rorty i (liczni) inni.

14. Przegląd i systematyzacja głównych pojęć i podejść w dziedzinie etyki.

15. Podsumowanie.

Literatura:

Obowiązkowa jest lektura jednej, samodzielnie wybranej książki filozoficznej.

Russell, Bertrand, Dzieje filozofii Zachodu, Aletheja 2004 (i inne wydania).

Ajdukiewicz Kazimierz. Zagadnienia i kierunki filozofii, Wydawnictwo Antyk, Kęty, 2004.

Coreth Emerich, Ehlen Peter, Haeffner Gerd, Ricken Friedo, Filozofia XX wieku, Wydawnictwo Antyk, Kęty, 2004.

Harmtann Nicolai, Wprowadzenie do filozofii, Fundacja Aletheia, Warszawa, 2000.

Kuhn Thomas S. Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa, 2002.

Rorty Richard, Obiektywność, relatywizm, prawda, Fundacja Alethia, Warszawa, 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.