Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki wojskowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D3MSWO Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki wojskowe
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Brak

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Siły zbrojne - podstawowe funkcje i zadania. Typy (modele), rodzaje, struktury sił zbrojnych. Kontrola państwa nad siłami zbrojnymi - cywilna kontrola, neutralność polityczna, stosunki cywilno-wojskowe. Wojskowe zamachy stanu, dyktatury wojskowe. Charakterystyki sił zbrojnych wybranych państw. Sojusze polityczno-militarne, koalicje. Wielonarodowe siły wojskowe. Siły zbrojne w konfliktach zbrojnych i wojnach. Siły zbrojne w operacjach pokojowych/innych niż wojenne. Zmiany zachodzące w sferze wojskowości.

Pełny opis:

Przedmiot - podstawowa terminologia, konteksty: polityka, strategia, doktryna, geopolityka, geostrategia, geografia wojenna. Strategiczne aspekty stosunków międzynarodowych.

Siły zbrojne jako instrument polityki. Role, funkcje, misje zadania sił zbrojnych. Siły zbrojne w świecie współczesnym. Liczebność, wydatki wojskowe. Bazy wojskowe, dyslokacja wojsk. Niepaństwowe grupy zbrojne.

Siły zbrojne w państwie. Cywilna kontrola nad armią. Stosunki cywilno-wojskowe. Wojskowe zamachy stanu, dyktatury wojskowe.

Siły zbrojne wybranych państw.

Zbrojenia; rozbrojenie, kontrola zbrojeń.

Sojusze polityczno-militarne, koalicje. NATO - istota, koncepcje strategiczne, struktury. Wielonarodowe siły wojskowe.

Siły zbrojne w kryzysach, konfliktach zbrojnych, wojnach.

Siły zbrojne w operacjach pokojowych, innych niż wojenne.

Współczesne problemy, zmiany zachodzące w sferze wojskowości.

Literatura:

Balcerowicz B. - "Obronność państwa średniego", "Sojusz a obrona narodowa", "Pokój i >nie-pokój<", "Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych"; Chojnacki W. (red.) - "Transformacja instytucjonalno-organizacyjna wojska na progu XXI wieku"; Ciupiński A. (red.) - "Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe"; Clausewitz C. - "O wojnie"; Heisbourg F. - "Wojny"; Kitler W. - "Obrona narodowa wybranych państw", Kubiak K. - "Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne w świecie"; Kupiecki R. - "NATO u progu XXI wieku"; Kuźniar R. (red) - "Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000", "Polityka i siła. Studia strategiczne - zarys problematyki"; Muenkler H. - "Wojny naszych czasów"; Pawłowski J. (red.) - "Umiędzynarodowiony konflikt wewnętrzny"; Toffler A.,H. - "Wojna i antywojna"; Trejnis Z. - "Siły zbrojne w państwie demokratyczny i autorytarnym"; Wróblewski R. - "Wprowadzenie do strategii wojskowej".

Efekty uczenia się:

Opanowanie elementarnej wiedzy o siłach zbrojnych, ich miejsca, roli, funkcji w państwie i stosunkach międzynarodowych. Nabycie umiejętności analizy sytuacji międzynarodowej z uwzględnieniem jej aspektów militarnych. Nabycie umiejętności krytycznej oceny siły w stosunkach międzynarodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Różne w zależności od grupy i prowadzące go

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Madej, Piotr Śledź
Prowadzący grup: Marek Madej, Piotr Śledź
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Siły zbrojne - podstawowe funkcje i zadania. Typy (modele), rodzaje, struktury sił zbrojnych. Kontrola państwa nad siłami zbrojnymi - cywilna kontrola, neutralność polityczna, stosunki cywilno-wojskowe. Wojskowe zamachy stanu, dyktatury wojskowe. Charakterystyki sił zbrojnych wybranych państw. Sojusze polityczno-militarne, koalicje. Wielonarodowe siły wojskowe. Siły zbrojne w konfliktach zbrojnych i wojnach. Siły zbrojne w operacjach pokojowych/innych niż wojenne. Zmiany zachodzące w sferze wojskowości.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie.

a) Podstawowe pojęcia - polityka, strategia, doktryna. Strategia, sztuka operacyjna, taktyka, sztuka wojenna. Strategiczne aspekty stosunków międzynarodowych. Geopolityka, geostrategia, geografia wojenna.

b) Siły zbrojne – definicja. Siły zbrojne a inne formacje uzbrojone/mundurowe. Siły zbrojne jako instrument polityki, element struktury państwa. Role, funkcje, misje, zadania sił zbrojnych. Siły zbrojne – specyficzna grupa społeczna, grupa interesu.

c) Typy armii. Organizacja sił zbrojnych. Rodzaje wojsk, struktury, sztaby.

Literatura (sugerowana):

• B. Balcerowicz, Siły zbrojne w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2010, rozdz. 1- 3.

• Parliamentary oversight of the Security Sector, DCAF-IPU, Geneva/Belgrade 2003, p. 53-72. http://www.dcaf.ch/Publications/Parliamentary-Oversight-of-the-Security-Sector

2. Siły zbrojne w świecie współczesnym. Identyfikacja stanu. Koncepcja post-modern armed forces

a) Liczebność sił zbrojnych, poziom wydatków wojskowych.

b) Bazy wojskowe. Wojska dyslokowane poza własne terytorium. Zmiany w okresie 1986 – 2012 r.

c) Koncepcja post-modern military forces (socjologia sił zbrojnych).

Literatura:

• Military Balance 2019 (oraz odpowiednio wcześniejsze edycje)

• SIPRI Yearbook 2018. Armaments, Disarmaments and International Security (wybrane punkty)

• B. Balcerowicz, Powrót siły, “Rocznik strategiczny 2006/07”, s. 20-36

• Ch. Moskos (ed.), Postmodern military, Armed Forces after the Cold War, New York 2000, s. 1-32

3. Cywilna kontrola nad armią i security sector reform

a) Cywilna kontrola w państwie demokratycznym – istota zagadnienia i podstawowe problemy.

b) Cywilna kontrola w praktyce. Casus: generał Skrzypczak (VIII 2009 r.)

c) Wojskowe zamachy stanu. Dyktatury wojskowe.

d) Koncepcja security sector reform

Literatura:

• Z. Trejnis, Siły zbrojne w państwie demokratycznym i autorytarnym, Warszawa 1997.

• B. Balcerowicz, Siły zbrojne w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2010, rozdz. IV

• Democratic Control of Armed Forces, DCAF Backgrounder, No. 5/2008

http://www.dcaf.ch/Publications/DCAF-Backgrounders

• Security Sector Reform and Governance, DCAF Backgrounder, No. 5/2009

http://www.dcaf.ch/Publications/DCAF-Backgrounders

4-5. Siły zbrojne wybranych państw.

a) Czynniki determinujące charakter sił zbrojnych państwa

b) Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych - mocarstwa globalnego

c) Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej – odradzającego (?) się mocarstwa

d) Siły zbrojne Francji - mocarstwa europejskiego

e) Siły zbrojne Turcji – państwa (do niedawna) kontrolowanego przez armię

f) Siły zbrojne Izraela – państwa w stanie „nie-pokoju”

f) Siły zbrojne Szwajcarii – państwa, które „jest armią”.

g) Siły zbrojne Polski – państwa po transformacji ustrojowej

Literatura:

• B. Balcerowicz, Siły zbrojne w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2010, rozdz. V

• Military Balance 2019 (odpowiednie pozycje)

• B. Górka-Winter, M. Madej (red.), Państwa członkowskie NATO wobec nowej koncepcji strategicznej Sojuszu. Przegląd Stanowisk, Warszawa 2010 (odpowiednie pozycje)

• Strony internetowe właściwych ministerstw lub sił zbrojnych

6-8. Sojusze i koalicje. Wielonarodowe siły wojskowe.

a) Sojusze, koalicje polityczno-militarne (istota, mechanizmy powstawania, podstawowe typy i kategorie).

b) Czynniki decydujące o powstaniu i rozpadzie Sojuszy (za S. Walt)

c) NATO – geneza, uczestnictwo, specyfika organizacji

d) NATO – struktura organizacyjna ciał cywilnych i wojskowych. Siły wielonarodowe

e) NATO – koncepcja strategiczna

f) NATO – aktywność operacyjna

g) NATO – główne współczesne problemy i wyzwania (w tym koncepcja Smart Defense)

h) Wspólna (Europejska) Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (CSDP) – geneza, rozwój, istota, dostępne zasoby

i) Misje wojskowe CSDP – główne kategorie, kierunki rozwoju

Literatura:

• B. Balcerowicz, Siły zbrojne w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2010, rozdz. VI i VII

• S. Walt, Why Alliances Endure or Collapse, “Survival”, 1997, Vol. 39, No. 1.

• R. Kuźniar (et.al.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012, rozdz. 8-9

• Rocznik strategiczny (ostatnie 3 edycje, rozdz. nt. NATO; ostatnie 3 edycje, rozdz. nt. CSDP)

• Strony internetowe www.nato.int; http://eeas.europa.eu/csdp/index_en.htm

9-10. Kontrola zbrojeń i rozbrojenie. Handel bronią

a) Broń masowego rażenia. Broń jądrowa, współczesne arsenały jądrowe

b) Broń jądrowa – porozumienia o kontroli zbrojeń (PTBT,NPT,CTBT) i strefach bezatomowych.

c) Broń chemiczna i biologiczna – porozumienia rozbrojeniowe (CWC, BTWC + antecedencje – protokoły genewskie)

d) Broń konwencjonalna – układy globalne, w tym dotyczące broni niehumanitarnych (CCW + protokoły; miny przeciwpiechotne i broń kasetowa)

e) Kontrola zbrojeń konwencjonalnych w Europie (układy CFE)

f) Handel bronią – skala i specyfika

g) Kontrola eksportu – główne instrumenty prawne i polityczne (w tym kodeksy postępowania, reżimy i instytucje, ATT)

h) Offset – istota i podstawowe problemy na przykładzie doświadczeń Polski

i) Prognoza ewolucji sytuacji w przyszłości (czy możliwy jest nowy wyścig zbrojeń?)

Literatura:

• B. Balcerowicz, Siły zbrojne w czasie pokoju, kryzysu i wojny, rozdz. X

• SIPRI Yearbook 2018. Armaments, Disarmaments and International Security (wybrane punkty)

• M. Tabor, Reżimy kontroli zbrojeń jądrowych i chemicznych: trzeszczy w szwach, ale nie jest jeszcze źle, „Rocznik strategiczny 2014/2015

• R. Kuźniar (ed.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, rozdz. 7,14,18

• J. Goldblat, Arms Control: The New Guide to Negotiations and Agreements, London 2003, p. 3-19, 101-125.

• UN Office in Geneva, Disarmament

http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/2D415EE45C5FAE07C12571800055232B?OpenDocument

11-12. Siły zbrojne w kryzysach, konfliktach zbrojnych, wojnach. Operacje pokojowe

a) Kryzys, konflikt zbrojny, wojna – podstawowe pojęcia i kategorie.

b) Większe konflikty zbrojne po zimnej wojnie (dane statystyczne) – trudności w analizie danych tego rodzaju

c) Charakterystyka współczesnych konfliktów zbrojnych

d) Misje, operacje pokojowe; operacje „stabilizacyjne”.

e) Operacje pokojowe. Przegląd ilościowy.

f) Udział Wojska Polskiego w misjach/operacjach pokojowych

g) Udział Wojska Polskiego w konfliktach w Iraku i Afganistanie.

Literatura:

• B. Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, rozdz. VIII-IX

• SIPRI Yearbook 2018 (odp. rozdział)

• B. Balcerowicz, Polskie wojny, „Rocznik Strategiczny 2008/2009”

• F. Gągor, K. Paszkowski, Międzynarodowe operacje pokojowe w doktrynie obronnej RP, Warszawa 1998

• United Nations Peacekeeping, http://www.un.org/en/peacekeeping/

• J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2005, s. 77-127

• www.mon.gov.pl

13-14. Współczesne problemy, zmiany w sferze wojskowości.

a) Rewolucja w dziedzinie wojskowości (RMA) i związek technologii

b) Case study – problemy użycia UAV

c) Prywatyzacja przemocy

Literatura:

• B. Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, rozdz. XI

• R. Kuźniar (ed.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, rozdz. 17.

• M. Madej, Drone War on Terrorism – użycie bezzałogowych pojazdów latających (UAV) w walce z terroryzmem, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 3 (65)/ 2012

Literatura:

1. B. Balcerowicz, Siły Zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Warszawa 2010.

2. R. Kuźniar (et.al.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012

3. Military balance 2019, London 2019

4. Rocznik strategiczny (wybrane edycje, zwłaszcza 3 ostatnie)

5. SIPRI Yearbook 2018. Armaments, disarmaments and international security, Oxford 2018

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Madej, Piotr Śledź
Prowadzący grup: Marek Madej, Piotr Śledź
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Siły zbrojne - podstawowe funkcje i zadania. Typy (modele), rodzaje, struktury sił zbrojnych. Kontrola państwa nad siłami zbrojnymi - cywilna kontrola, neutralność polityczna, stosunki cywilno-wojskowe. Wojskowe zamachy stanu, dyktatury wojskowe. Charakterystyki sił zbrojnych wybranych państw. Sojusze polityczno-militarne, koalicje. Wielonarodowe siły wojskowe. Siły zbrojne w konfliktach zbrojnych i wojnach. Siły zbrojne w operacjach pokojowych/innych niż wojenne. Zmiany zachodzące w sferze wojskowości.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie.

a) Podstawowe pojęcia - polityka, strategia, doktryna. Strategia, sztuka operacyjna, taktyka, sztuka wojenna. Strategiczne aspekty stosunków międzynarodowych. Geopolityka, geostrategia, geografia wojenna.

b) Siły zbrojne – definicja. Siły zbrojne a inne formacje uzbrojone/mundurowe. Siły zbrojne jako instrument polityki, element struktury państwa. Role, funkcje, misje, zadania sił zbrojnych. Siły zbrojne – specyficzna grupa społeczna, grupa interesu.

c) Typy armii. Organizacja sił zbrojnych. Rodzaje wojsk, struktury, sztaby.

Literatura (sugerowana):

• B. Balcerowicz, Siły zbrojne w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2010, rozdz. 1- 3.

• Parliamentary oversight of the Security Sector, DCAF-IPU, Geneva/Belgrade 2003, p. 53-72. http://www.dcaf.ch/Publications/Parliamentary-Oversight-of-the-Security-Sector

2. Siły zbrojne w świecie współczesnym. Identyfikacja stanu. Koncepcja post-modern armed forces

a) Liczebność sił zbrojnych, poziom wydatków wojskowych.

b) Bazy wojskowe. Wojska dyslokowane poza własne terytorium. Zmiany w okresie 1986 – 2012 r.

c) Koncepcja post-modern military forces (socjologia sił zbrojnych).

Literatura:

• Military Balance 2019 (oraz odpowiednio wcześniejsze edycje)

• SIPRI Yearbook 2018. Armaments, Disarmaments and International Security (wybrane punkty)

• B. Balcerowicz, Powrót siły, “Rocznik strategiczny 2006/07”, s. 20-36

• Ch. Moskos (ed.), Postmodern military, Armed Forces after the Cold War, New York 2000, s. 1-32

3. Cywilna kontrola nad armią i security sector reform

a) Cywilna kontrola w państwie demokratycznym – istota zagadnienia i podstawowe problemy.

b) Cywilna kontrola w praktyce. Casus: generał Skrzypczak (VIII 2009 r.)

c) Wojskowe zamachy stanu. Dyktatury wojskowe.

d) Koncepcja security sector reform

Literatura:

• Z. Trejnis, Siły zbrojne w państwie demokratycznym i autorytarnym, Warszawa 1997.

• B. Balcerowicz, Siły zbrojne w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2010, rozdz. IV

• Democratic Control of Armed Forces, DCAF Backgrounder, No. 5/2008

http://www.dcaf.ch/Publications/DCAF-Backgrounders

• Security Sector Reform and Governance, DCAF Backgrounder, No. 5/2009

http://www.dcaf.ch/Publications/DCAF-Backgrounders

4-5. Siły zbrojne wybranych państw.

a) Czynniki determinujące charakter sił zbrojnych państwa

b) Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych - mocarstwa globalnego

c) Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej – odradzającego (?) się mocarstwa

d) Siły zbrojne Francji - mocarstwa europejskiego

e) Siły zbrojne Turcji – państwa (do niedawna) kontrolowanego przez armię

f) Siły zbrojne Izraela – państwa w stanie „nie-pokoju”

f) Siły zbrojne Szwajcarii – państwa, które „jest armią”.

g) Siły zbrojne Polski – państwa po transformacji ustrojowej

Literatura:

• B. Balcerowicz, Siły zbrojne w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2010, rozdz. V

• Military Balance 2019 (odpowiednie pozycje)

• B. Górka-Winter, M. Madej (red.), Państwa członkowskie NATO wobec nowej koncepcji strategicznej Sojuszu. Przegląd Stanowisk, Warszawa 2010 (odpowiednie pozycje)

• Strony internetowe właściwych ministerstw lub sił zbrojnych

6-8. Sojusze i koalicje. Wielonarodowe siły wojskowe.

a) Sojusze, koalicje polityczno-militarne (istota, mechanizmy powstawania, podstawowe typy i kategorie).

b) Czynniki decydujące o powstaniu i rozpadzie Sojuszy (za S. Walt)

c) NATO – geneza, uczestnictwo, specyfika organizacji

d) NATO – struktura organizacyjna ciał cywilnych i wojskowych. Siły wielonarodowe

e) NATO – koncepcja strategiczna

f) NATO – aktywność operacyjna

g) NATO – główne współczesne problemy i wyzwania (w tym koncepcja Smart Defense)

h) Wspólna (Europejska) Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (CSDP) – geneza, rozwój, istota, dostępne zasoby

i) Misje wojskowe CSDP – główne kategorie, kierunki rozwoju

Literatura:

• B. Balcerowicz, Siły zbrojne w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2010, rozdz. VI i VII

• S. Walt, Why Alliances Endure or Collapse, “Survival”, 1997, Vol. 39, No. 1.

• R. Kuźniar (et.al.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012, rozdz. 8-9

• Rocznik strategiczny (ostatnie 3 edycje, rozdz. nt. NATO; ostatnie 3 edycje, rozdz. nt. CSDP)

• Strony internetowe www.nato.int; http://eeas.europa.eu/csdp/index_en.htm

9-10. Kontrola zbrojeń i rozbrojenie. Handel bronią

a) Broń masowego rażenia. Broń jądrowa, współczesne arsenały jądrowe

b) Broń jądrowa – porozumienia o kontroli zbrojeń (PTBT,NPT,CTBT) i strefach bezatomowych.

c) Broń chemiczna i biologiczna – porozumienia rozbrojeniowe (CWC, BTWC + antecedencje – protokoły genewskie)

d) Broń konwencjonalna – układy globalne, w tym dotyczące broni niehumanitarnych (CCW + protokoły; miny przeciwpiechotne i broń kasetowa)

e) Kontrola zbrojeń konwencjonalnych w Europie (układy CFE)

f) Handel bronią – skala i specyfika

g) Kontrola eksportu – główne instrumenty prawne i polityczne (w tym kodeksy postępowania, reżimy i instytucje, ATT)

h) Offset – istota i podstawowe problemy na przykładzie doświadczeń Polski

i) Prognoza ewolucji sytuacji w przyszłości (czy możliwy jest nowy wyścig zbrojeń?)

Literatura:

• B. Balcerowicz, Siły zbrojne w czasie pokoju, kryzysu i wojny, rozdz. X

• SIPRI Yearbook 2018. Armaments, Disarmaments and International Security (wybrane punkty)

• M. Tabor, Reżimy kontroli zbrojeń jądrowych i chemicznych: trzeszczy w szwach, ale nie jest jeszcze źle, „Rocznik strategiczny 2014/2015

• R. Kuźniar (ed.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, rozdz. 7,14,18

• J. Goldblat, Arms Control: The New Guide to Negotiations and Agreements, London 2003, p. 3-19, 101-125.

• UN Office in Geneva, Disarmament

http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/2D415EE45C5FAE07C12571800055232B?OpenDocument

11-12. Siły zbrojne w kryzysach, konfliktach zbrojnych, wojnach. Operacje pokojowe

a) Kryzys, konflikt zbrojny, wojna – podstawowe pojęcia i kategorie.

b) Większe konflikty zbrojne po zimnej wojnie (dane statystyczne) – trudności w analizie danych tego rodzaju

c) Charakterystyka współczesnych konfliktów zbrojnych

d) Misje, operacje pokojowe; operacje „stabilizacyjne”.

e) Operacje pokojowe. Przegląd ilościowy.

f) Udział Wojska Polskiego w misjach/operacjach pokojowych

g) Udział Wojska Polskiego w konfliktach w Iraku i Afganistanie.

Literatura:

• B. Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, rozdz. VIII-IX

• SIPRI Yearbook 2018 (odp. rozdział)

• B. Balcerowicz, Polskie wojny, „Rocznik Strategiczny 2008/2009”

• F. Gągor, K. Paszkowski, Międzynarodowe operacje pokojowe w doktrynie obronnej RP, Warszawa 1998

• United Nations Peacekeeping, http://www.un.org/en/peacekeeping/

• J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2005, s. 77-127

• www.mon.gov.pl

13-14. Współczesne problemy, zmiany w sferze wojskowości.

a) Rewolucja w dziedzinie wojskowości (RMA) i związek technologii

b) Case study – problemy użycia UAV

c) Prywatyzacja przemocy

Literatura:

• B. Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, rozdz. XI

• R. Kuźniar (ed.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, rozdz. 17.

• M. Madej, Drone War on Terrorism – użycie bezzałogowych pojazdów latających (UAV) w walce z terroryzmem, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 3 (65)/ 2012

Literatura:

1. B. Balcerowicz, Siły Zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Warszawa 2010.

2. R. Kuźniar (et.al.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012

3. Military balance 2019, London 2019

4. Rocznik strategiczny (wybrane edycje, zwłaszcza 3 ostatnie)

5. SIPRI Yearbook 2018. Armaments, disarmaments and international security, Oxford 2018

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.