Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo międzynarodowe publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D3PMPU Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne
Jednostka: Instytut Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zagadnienia ogólne prawa międzynarodowego (pojęcia podstawowe). Zarys historii prawa międzynarodowego. Źródła prawa międzynarodowego. Zagadnienie podmiotowości w prawie międzynarodowym. Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego. Uznanie w prawie międzynarodowym. Prawo traktatów. Zagadnienie sukcesji w prawie międzynarodowym. Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa państwa. Zagadnienie odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej osób fizycznych. Organy państwa w stosunkach międzynarodowych : prawo dyplomatyczne i prawo konsularne. Terytorium w prawie międzynarodowym - zagadnienia ogólne. Zagadnienia międzynarodowego prawa morza. Prawo lotnicze i prawo kosmiczne. Ludność w prawie międzynarodowym. Zagadnienie ochrony grup ludzkich i praw człowieka. Organizacje międzynarodowe. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Załatwianie sporów międzynarodowych. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Użycie siły i prawo wojenne.

Pełny opis:

Zagadnienia ogólne prawa międzynarodowego (pojęcia podstawowe; prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne państw). Zarys historii prawa międzynarodowego. Źródła prawa międzynarodowego. Zagadnienie podmiotowości w prawie międzynarodowym (pojęcie podmiotowości prawa międzynarodowego publicznego; państwo w prawie międzynarodowym, immunitet państwa; zagadnienie innych niż państwa podmiotów prawa międzynarodowego). Uznanie w prawie międzynarodowym. Prawo traktatów i Konwencja Wiedeńska o prawie traktatów. Zgłaszanie zastrzeżeń, wykładnia umów, traktaty a państwa trzecie, nieważność, wygaśnięcie, zawieszenie stosowania traktatów. Zagadnienie sukcesji w prawie międzynarodowym. Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa państwa. Zagadnienie odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej osób fizycznych. Jurysdykcja uniwersalna. Międzynarodowe trybunały karne. Stały Międzynarodowy Trybunał Karny. Organy państwa w stosunkach międzynarodowych : prawo dyplomatyczne i prawo konsularne. Terytorium w prawie międzynarodowym - zagadnienia ogólne. Obszary podbiegunowe. Zagadnienia międzynarodowego prawa morza. Morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morska strefa przyległa, wyłączna strefa ekonomiczna, szelf kontynentalny, morze otwarte i jurysdykcja na morzu otwartym, dno morskie i wspólne dziedzictwo ludzkości. Prawo lotnicze i prawo kosmiczne. Ludność w prawie międzynarodowym. Zagadnienie ochrony grup ludzkich i praw człowieka. Organizacje międzynarodowe. System Narodów Zjednoczonych. Załatwianie sporów międzynarodowych. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, formy wyrażania zgody na jego jurysdykcję. Prawo międzynarodowe i użycie siły, wyjątki od zakazu groźby lub użycia siły. Ius in bello.

szczegółowy program : http://www.pl.ism.uw.edu.pl/jacek-kosiarski-ma/

Literatura:

• Antonowicz L., Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2003 (wydanie ósme zaktualizowane lub następne)

• Barcik J., Srogosz T., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2017 (3. wydanie)

• Basak A., Historia pewnej mistyfikacji. Zbrodnia katyńska przed Trybunałem Norymberskim, Wrocław 1993

• Białocerkiewicz J., Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2003 (lub inne wydanie : J. Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Toruń 2007)

• Bieleń S. (oprac.), Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Warszawa 2004 (wydanie trzecie zmienione i uzupełnione)

• Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004 (wydanie ósme zmienione lub następne)

• Brownlie I. (red.), Basic Documents in International Law, Oxford 2002

• Bugajski D. R., Prawa żeglugowe okrętu w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2009

• Crawford J., Brownlie’s Principles of public international law, Oxford 2012

• Cybichowski Z., Das antike Völkerrecht. Zugleich als Beitrag zur Konstruktion des modernen Völkerrechts, Wrocław 1907 :

https://archive.org/stream/dasantikevlkerr00cybigoog#page/n51/mode/2up

• Czapliński W., Odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego w związku z konfliktem zbrojnym, Warszawa 2009

• Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014 (3. wydanie zmienione i uaktualnione)

• Daranowski P., Połatyńska J. (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzecznictwa, Warszawa 2011

• Dróżdż D., Międzynarodowe trybunały karne. Geneza, jurysdykcja, skład, postępowanie, działalność, Łódź 2011

• Durys P., Jasiński F. (oprac.), Prawo konsularne. Wybór źródeł, Warszawa 2000

• Dynia E., Uznanie rządu w prawie międzynarodowym, Lublin 1997

• Filipek P., Kuźniak B., Prawo międzynarodowe publiczne. Testy. Kazusy. Tablice, Warszawa 2000 (lub następne wydania)

• Flemming M., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, uzupełn. i red. M. Gąska, E. Mikos-Skuza, Warszawa 2003

• Frankowska M., Prawo traktatów, Warszawa 1997 (lub wydanie z 2007 r.)

• Galicki Z., Kamiński T., Myszona-Kostrzewa K. (red. nauk.), 40 lat minęło – praktyka i perspektywy Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów, Warszawa 2009

• Gawłowicz I., Międzynarodowe prawo dyplomatyczne – wybrane zagadnienia, Warszawa 2011

• Góralczyk W., Obszary morskie i ich delimitacja, Warszawa 1993

• Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2017 (17. wydanie)

• Gruszczyński K. J. J., Szyjko C. T. , Immunitet jurysdykcyjny państwa w prawie międzynarodowym publicznym : aktualne zagadnienia teoretyczno-praktyczne, tomy 1-2, Warszawa 2014

• Grzebyk P., Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji, Warszawa 2010

• Heintschel von Heinegg W., Casebook Völkerrecht, München 2005

• Henriksen A., International law, Oxford 2017

• Herdegen M., Völkerrecht, München 2015 (14., ueberarbeitete und erweiterte Auflage 2015)

• Ipsen K., Völkerrecht, München 2004 (5., völlig neu bearbeitete Auflage)

• Izydorczyk J., Wiliński P., Międzynarodowy Trybunał Karny. International Criminal Court. Powstanie. Organizacja. Jurysdykcja. Akty prawne, Kraków 2004

• Kamiński T., Status poczty dyplomatycznej. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2003

• Kamiński T., Myszona-Kostrzewa K., pod redakcją S. Sawickiego, Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2012

• Karski K., Osoba prawna prawa wewnętrznego jako podmiot prawa międzynarodowego, Warszawa 2009

• Klafkowski A., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1981 (wydanie szóste)

• Knorowski A., Paragrafy niezgody. Agresja sowiecka na Polskę w 1939 r. w świetle ówczesnych norm międzynarodowego prawa wojennego, Warszawa 2002

• Kolasa J., Kozłowski A. (red.). Prawo międzynarodowe publiczne a prawo europejskie, Wrocław 2003

• Kosiarski J., Polska wobec prawa międzynarodowego (w :) S. Bieleń (red.), Polska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2007, rozdział IX

• Królikowski M., Wiliński P., Izydorczyk J., Podstawy prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 2008

• Królikowski M., Wiliński P., Izydorczyk J., Znojek M., Prawo karne międzynarodowe. Wybór źródeł, Warszawa 2010

• Lankosz K., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybór dokumentów, Bielsko-Biała 2007

• Łazowski A. (wybór i wprowadz.), Prawo międzynarodowe publiczne. Zbiór przepisów, Kraków 2003

• Łazowski A., Zawidzka A., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2003 (wydanie drugie poprawione i uzupełnione)

• Łuszczuk M. (red.), Arktyka na początku XXI wieku. Między współpracą a rywalizacją, Lublin 2013

• Matyasik M., Domagała P., Międzynarodowe trybunały karne oraz inne instrumenty sprawiedliwości tranzytywnej, Warszawa 2012

• Menkes J., Wasilkowski A., Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu, Warszawa 2004

• Mielnik B., Wnukiewicz-Kozłowska A., Podmiotowość w prawie międzynarodowym, Wrocław 2013

• Mik C., Marciniak K. (red.), Konwencja NZ o prawie morza z 1982 r. W piętnastą rocznicę wejścia w życie, Toruń 2009

• Mikos-Skuza E., Myszona-Kostrzewa K., Poczobut J. (red.), Prawo międzynarodowe – teraźniejszość, perspektywy, dylematy, Warszawa 2013

• Muszyński M., Hambura S., Wprowadzenie. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Załączniki, protokoły, deklaracje. Euratom. Wersje skonsolidowane po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Bielsko-Biała 2010

• Płachta M., Kidnaping międzynarodowy w służbie prawa. Studium prawnomiędzynarodowe i porównawcze, Warszawa 2000

• Płachta M., Międzynarodowy Trybunał Karny, tomy I-II, Kraków 2004

• Przyborowska-Klimczak A. (wybór i oprac.), Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2006

• Przyborowska-Klimczak A., Staszewski W. (oprac.), Prawo dyplomatyczne i konsularne. Wybór dokumentów, Lublin 2001

• Rau Z., Tulejski (red.), Bellum iustum versus bellum sacrum. Uniwersalny spór w refleksji średniowiecznej. Konstancja 1414-1418, Toruń 2014

• Rudkowski D., Interwencja humanitarna w prawie międzynarodowym, Warszawa 2006

• Sandorski J., Bohdan Winiarski. Prawo. Polityka. Sprawiedliwość, Poznań 2004

• Sandorski J., Nieważność umów międzynarodowych, Poznań 1978

• Sandorski J., Opieka dyplomatyczna a międzynarodowa ochrona praw człowieka. Zagadnienia wybrane, Poznań 2006

• Shaw M. N., Prawo międzynarodowe, Warszawa 2011 (wyd. 3 poprawione)

• Siemaszko W., Siemaszko E., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, tomy I-II, Warszawa 2006

• Skomerska-Muchowska I. (red.), Ewolucja immunitetów mających swe źródło w prawie międzynarodowym, Łódź 2014

• Sutor J., Immunitet państwa, Warszawa 2011

• Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2003 (wydanie siódme uaktualnione lub następne)

• Symonides J., Nowe prawo morza, Warszawa 1986

• Symonides J. (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006

• Verdross A., Simma B., Universelles Völkerrecht : Theorie und Praxis, Berlin 1981 (2. Auflage)

• Waldenberg M., Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa 2003 (lub nowsze wydanie)

• Wallace R., Martin-Ortega O., International Law, London 2013 (seventh edition)

• Wierzbicki B. (red.), Prawo międzynarodowe. Materiały do studiów, Białystok 2000 (wydanie trzecie uzupełnione i poprawione)

• Wierzbicki B. (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Podręcznik dla studentów prawniczych studiów zaocznych, Białystok 1997

• Wojtanowska N., Aspekty prawne katastrofy smoleńskiej. Wybrane problemy, Kraków 2015

• Wyrozumska A., Ewolucja statusu prawnego Antarktyki a państwa trzecie, Łódź 1995

• Wyrozumska A., Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2006

• Zielińska E. (red.), Międzynarodowy Trybunał Karny. USA i UE : dwa różne podejścia, Warszawa 2004

Szczegółowy program na stronie :

http://www.pl.ism.uw.edu.pl/jacek-kosiarski-ma/

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student dysponuje umiejętnością analizowania prawnych aspektów stosunków międzynarodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 140 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Heidrich, Jacek Kosiarski
Prowadzący grup: Dorota Heidrich, Jacek Kosiarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 140 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Heidrich, Jacek Kosiarski
Prowadzący grup: Dorota Heidrich, Jacek Kosiarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.