Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cursed, Kidnapped, Liberated, Imagined - the Region of Central Europe from a Multidimensional Perspective

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-MON-CKLI-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Cursed, Kidnapped, Liberated, Imagined - the Region of Central Europe from a Multidimensional Perspective
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład przygotowany przede wszystkim z myślą o studentach obcokrajowcach, ale treść wykładu będzie też atrakcyjna dla polskich studentów.

Zajęcia mają za zadanie przybliżenie regionu środkowoeuropejskiego (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia oraz kraje byłej Jugosławii - Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia i Albania) – istotnego dla bezpośredniego bezpieczeństwa i rozwoju Polski. W ramach zajęć omawiana jest m.in. historia regionu, dynamika stosunków międzynarodowych w tym regonie, który ma potencjał odgrywania istotnej roli w Unii Europejskiej; przedstawiane są problemy, konflikty oraz przesłanki regionalnej współpracy; analiza współczesnej polityki zagranicznej zaprezentowana jest z uwzględnieniem czynnika kulturowego – jego wpływu na tożsamość państw, ich wzajemne postrzeganie, funkcjonujące w stosunkach dwustronnych stereotypy itd.

Pełny opis:

Zamysłem zajęć jest zwrócenie uwagi Studentów na region nie tylko niezwykle istotny dla polskiej polityki zagranicznej, ale również kluczowy dla międzynarodowej tożsamości Polski, dla określenia jej miejsca i roli w Europie. Zachęcenie Studentów do refleksji nad najbliższym sąsiedztwem Polski powinno służyć przywróceniu Europie Środkowej należnego jej miejsce w debacie akademickiej.

Struktura Zajęć

1. Organisation Class. (Survey)

2. Desperately searching for Central Europe: attempts to define the region

3. Essential Central Europe beyond geopolitics (Museum Lecture)

4. Sink or swim: overview of Central Europe’s geopolitical history

5. The Autumn which started in June: the political dynamics of 1989 and its consequences

6. To grasp Central-Europeanness through the prism of texts of culture. Students’ choice (Students’ assignment)

7. Meet Central-Europeans: who is who in the public life

8. The rough path to capitalism: economic reforms and political landscape of the region

9. The main challenges to the regional security after 1989

10. Between the US, Russia and the Deep Blue Flag: foreign policy of Central European states

11. Imagining Central Europe: culture and identity

12. Students’ assignment: reconstruct Central Europe’s image in own national context and provide (a film, speech, essay), vol. 1

13. Students’ assignment: reconstruct Central Europe’s image in own national context and provide (a film, speech, essay), vol. 2

14. Test (really simple)

Literatura:

1. Ramet, Sabrina ed., Central and Southeast European Politics Since 1989, Cambridge 2010.

2. Kłoczowski, Jerzy, Łaszkiewicz, Hubert ed., East-Central Europe in European History. Themes & Debates, Lublin 2009.

3. Dvornik, Francis, The Slavs in European History and Civilisation, New Jersey 1962.

4. Kirchbaum, Stanislav, A History of Slovakia. The Struggle for Survival, Palgrave Macmillan 1995.

5. Holy, Ladislav ed., The Little Czech and the Great Czech Nation. National Identity and the Post-Communist Social Transformation, Cambridge 1996.

6. Agnew, Hugh, The Czechs and the Lands of the Bohemian Crown, Hoover Institution Press 2004.

7. Morton, Jefrey, Nation, Craig, Forage Paul, Bianchini, Stefano Ed., Reflections on the Balkan Wars: Ten Years after the Break Up of Yugoslavia, Palgrave Macmilan 2005.

8. Ullman, Richard H. Ed., The World and Yugoslavia’s, Council on Foreign Relations Book 1998.

9. Perica, Vjekoslav, Balkan Idols, Oxford 2004. Kuźniar, Roman, Poland’s Foreign Policy after 1989, Warsaw 2009.

10. Tomasz Zarycki, Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe, New York-London 2014.

Efekty uczenia się:

Efekty nauczania

Student zdobywa wiedzę na temat regionu strategicznego dla polskiej polityki zagranicznej. Poznaje jego specyfikę w wieloaspektowym ujęciu – historii, polityki, kultury.

Doskonali umiejętność moderowania dyskusji i prezentacja własnych poglądów. Kształtuje wrażliwość na problematykę środkowoeuropejską. Potrafi analizować interesy, cele, percepcje i reakcje państw tego regionu. Rozumie znaczenie uwarunkowań historycznych, stereotypów, oddziaływań zewnętrznych.

Student zdobywa wiedzę wykraczającą poza podręczniki akademickie i jest zachęcany do znalezienia praktycznych zastosowań zdobytej wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia

1) obowiązkowa obecność (2 nieobecności możliwe)

2) Realizacja dwóch zadań:

a) wskazanie w 5-minutowej prezentacji jednego tekstu kultury, który zdaniem Studentki/ Studenta najlepiej oddaje specyfikę Europy Środkowej

b) Przygotowanie notatki (w punktach, max 1 strona) charakteryzującej kontekst, w jakim najczęściej przedstawiana jest Europa Środkowa w przestrzeni publicznej w kraju pochodzenia Studentki/Studenta, a następnie przygotowanie materiału promocyjnego, którego celem miałoby być przybliżenie Europy Środkowej z kraju pochodzenia. Forma materiału promocyjnego: przemówienie (max 7 minut), film (max 7 minut), felieton (pisemnie).

3) Test końcowy (opcjonalnie)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Curanović
Prowadzący grup: Alicja Curanović
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.