Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Contemporary Political Systems

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-UPIR-D2COPS
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Contemporary Political Systems
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe -UPIR- DZIENNE 2 semestr 1 rok
Strona przedmiotu: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=5474
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course introduces students to the diversity of different political systems across the world. Students will get to know concepts related to political development, regime type, institutional structure, and policymaking, while drawing upon a wide number of case study countries. The countries which will be discussed are representative of developed countries and developing nations. The thematic scope includes theories of state authority, the political and political significance of the referendum and general elections, models of government systems and directions of political changes. Students will explore democratic representative through political parties around the world and the effects of electoral systems on party system development. Role of political parties in the representation of societal interests, party system evolution, the consequences of electoral law, and challenges facing modern political parties today.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Introduction and overview of course

2. Political systems:

a. definitions, categories, concepts

b. main elements of the political system (institutions, organizations, ideologies, interest groups, societies)

3. Comparing political systems according to the nature of the state apparatus (democracy, authoritarianism, totalitarianism)

4. Division of political systems according to the type of political regime (monarchies, republics, presidential and parliamentary-cabinet systems etc.)

5. Political systems in unitary and complex states (federations, confederations). The division of powers (legislative, executive and judicial).

6. Political parties and Party systems. Electoral systems. Political culture and political participation. Social cleavages and political conflict.

7. Case studies, general overview:

a. Liberal political systems (direct and indirect democracy)

b. Political systems in communist states

c. Political systems in post-communist areas

d. Political systems in Islamic states

8-9. Specific case studies

10. Summary

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Open access handbook:

"Contemporary Political Systems" is a team and comprehensive work of professor Savo Klimovski (PhD), professor Tanja Karakamiseva Jovanovska (PhD), and docent Aleksandar Spasenovski (PhD), from the Constitutional Law and Political System Department of the Law Faculty IustinianusPrimus, at the University of Ss. Cyril and Methodius in Skopje.

Download:https://www.academia.edu/38066280/CONTEMPORARY_POLITICAL_SYSTEMS

2. Lijphart, A. (2012) Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries Second Edition. New Haven: Yale University Press.

3. Caramani, D. (2014) Comparative Politics Oxford: Oxford University Press

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

By the end of the module students will develop both contextual knowledge of contemporary political systems. Students will know political party and electoral systems around the world as well as theoretical knowledge on the evolution, functioning, and purpose of party representation. Students will be able to apply different theoretical frameworks and analytical toolkits to case study countries, compare and contrast the distinctive features of different political systems, evaluate and explain the development of political actors, institutions, cultures and economies.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Students will get ranking on the basis of:

- assignment after each class (67%)

- final project (33%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jaskólska
Prowadzący grup: Aleksandra Jaskólska
Strona przedmiotu: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=10188
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)