Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studies on the State

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-UPIR-D2STST
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Studies on the State
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe -UPIR- DZIENNE 2 semestr 1 rok
Strona przedmiotu: http://www.en.ism.uw.edu.pl/dr-anna-wojciuk/
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs stanowi chronologiczne wprowadzenie do głównych wątków i dzieł z zachodniej myśli politycznej. Do najważniejszych tematów poruszanych należą m.in. "sprawiedliwość", "natura ludzka" oraz działanie polityczne. Czym jest sprawiedliwość i niesprawiedliwość? Jacy są ludzie, czego chcą i na co mogą liczyć? Czy wszyscy pragniemy tego samego w życiu? W jaki sposób mogą i powinny być realizowane różne idee polityczne? Dokonamy przeglądu odpowiedzi na te pytania udzielonych przez myślicieli politycznych, reprezentujących różne kierunki i tradycje, oraz piszących w rozmaitych uwarunkowaniach politycznych. Przyjrzymy się także temu, w jaki sposób omawiane dzieła są skonstruowane: w jako sposób argumentują swoje postulaty, do kogo się zwracają i jak mogą być interpretowane.

Pełny opis:

Kurs stanowi chronologiczne wprowadzenie do głównych wątków i dzieł z zachodniej myśli politycznej. Do najważniejszych tematów poruszanych należą m.in. "sprawiedliwość", "natura ludzka" oraz działanie polityczne. Czym jest sprawiedliwość i niesprawiedliwość? Jacy są ludzie, czego chcą i na co mogą liczyć? Czy wszyscy pragniemy tego samego w życiu? W jaki sposób mogą i powinny być realizowane różne idee polityczne? Dokonamy przeglądu odpowiedzi na te pytania udzielonych przez myślicieli politycznych, reprezentujących różne kierunki i tradycje, oraz piszących w rozmaitych uwarunkowaniach politycznych. Przyjrzymy się także temu, w jaki sposób omawiane dzieła są skonstruowane: w jako sposób argumentują swoje postulaty, do kogo się zwracają i jak mogą być interpretowane.

Pytaniem, które często zadają studenci podczas tego kursu jest "w jaki sposób te teksty odnoszą się do współczesnej polityki?" Jedna z możliwych odpowiedzi jest: "do Was należy decyzja, czy rzeczywiście mają. Pod koniec kursu możecie świadomoe odpowiedzieć, że nie ma takiego związku". Jednak zanim przejdziecie do tej konkluzji, zwróćcie uwagę, że wiele ludzi, wiele pokoleń, posługiwała się tymi tekstami, by odpowiedzieć na najważniejsze pytania polityczne.

Literatura:

Plato, “Apology,” in The Trial & Death of Socrates

Machiavelli, The Prince, chs. 1–17

Thomas Hobbes, Leviathan, chs. 13–16

John Locke, Second Treatise on Government, chs. 1–6

Marx & Engels, The Communist Manifesto, Ch. I–II

John Rawls, Theory of Justice (Ch. 1 Justice as Fairness p. 3-22 and Ch.2 The Principles of Justice p. 60-65 )

Oakeshott, Michael. "On Being Conservative." In Rationalism in Politics and Other Essays, 2nd edition, pp. 407-437. Liberty Fund: Indianapolis, 1991.

Sylvia Walby: Theorising Patriarchy, Oxford: Basil Blackwell, 1990. Ch. 7 "State"

Mudde, Cas, Rovira Kaltwasser, Cristobal.; Populism: A Very Short Introduction, chapter 1

Mann, Michael. Fascists. Cambridge University Press, 2004, ch. 1 "Sociology of fasict movements"

Efekty uczenia się:

Studenci

- znają podstawowe tradycje w filozofii politycznej i potrafią posługiwać się nimi w analizie bieżącej polityki

- znają, rozumieją i stosują najważniejsze pojęcia filozofii politycznej

- czytają ze zrozumieniem teksty z filozofii politycznej

- potrafią dyskutować i budować argumenty z wykorzystaniem instrumentarium filozofii politycznej

Metody i kryteria oceniania:

Esej zaliczeniowy, 60% punktów to próg zaliczenia. Tematy esejów zostaną podane na koniec kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wojciuk
Prowadzący grup: Anna Wojciuk
Strona przedmiotu: http://www.en.ism.uw.edu.pl/dr-anna-wojciuk/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Kurs stanowi chronologiczne wprowadzenie do głównych wątków i dzieł z zachodniej myśli politycznej. Do najważniejszych tematów poruszanych należą m.in. "sprawiedliwość", "natura ludzka" oraz działanie polityczne. Czym jest sprawiedliwość i niesprawiedliwość? Jacy są ludzie, czego chcą i na co mogą liczyć? Czy wszyscy pragniemy tego samego w życiu? W jaki sposób mogą i powinny być realizowane różne idee polityczne? Dokonamy przeglądu odpowiedzi na te pytania udzielonych przez myślicieli politycznych, reprezentujących różne kierunki i tradycje, oraz piszących w rozmaitych uwarunkowaniach politycznych. Przyjrzymy się także temu, w jaki sposób omawiane dzieła są skonstruowane: w jako sposób argumentują swoje postulaty, do kogo się zwracają i jak mogą być interpretowane.

Pełny opis:

Kurs stanowi chronologiczne wprowadzenie do głównych wątków i dzieł z zachodniej myśli politycznej. Do najważniejszych tematów poruszanych należą m.in. "sprawiedliwość", "natura ludzka" oraz działanie polityczne. Czym jest sprawiedliwość i niesprawiedliwość? Jacy są ludzie, czego chcą i na co mogą liczyć? Czy wszyscy pragniemy tego samego w życiu? W jaki sposób mogą i powinny być realizowane różne idee polityczne? Dokonamy przeglądu odpowiedzi na te pytania udzielonych przez myślicieli politycznych, reprezentujących różne kierunki i tradycje, oraz piszących w rozmaitych uwarunkowaniach politycznych. Przyjrzymy się także temu, w jaki sposób omawiane dzieła są skonstruowane: w jako sposób argumentują swoje postulaty, do kogo się zwracają i jak mogą być interpretowane.

Pytaniem, które często zadają studenci podczas tego kursu jest "w jaki sposób te teksty odnoszą się do współczesnej polityki?" Jedna z możliwych odpowiedzi jest: "do Was należy decyzja, czy rzeczywiście mają. Pod koniec kursu możecie świadomoe odpowiedzieć, że nie ma takiego związku". Jednak zanim przejdziecie do tej konkluzji, zwróćcie uwagę, że wiele ludzi, wiele pokoleń, posługiwała się tymi tekstami, by odpowiedzieć na najważniejsze pytania polityczne.

Literatura:

Plato, “Apology,” in The Trial & Death of Socrates

Machiavelli, The Prince, chs. 1–17

Thomas Hobbes, Leviathan, chs. 13–16

John Locke, Second Treatise on Government, chs. 1–6

Marx & Engels, The Communist Manifesto, Ch. I–II

John Rawls, Theory of Justice (Ch. 1 Justice as Fairness p. 3-22 and Ch.2 The Principles of Justice p. 60-65 )

Oakeshott, Michael. "On Being Conservative." In Rationalism in Politics and Other Essays, 2nd edition, pp. 407-437. Liberty Fund: Indianapolis, 1991.

Sylvia Walby: Theorising Patriarchy, Oxford: Basil Blackwell, 1990. Ch. 7 "State"

Mudde, Cas, Rovira Kaltwasser, Cristobal.; Populism: A Very Short Introduction, chapter 1

Mann, Michael. Fascists. Cambridge University Press, 2004, ch. 1 "Sociology of fasict movements"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)