Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cywilizacja europejska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D1ECEU Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Cywilizacja europejska
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 1 semestr, 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Przedmioty na I roku studiów magisterskich (edycja rok I - 2019/2020)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zaprezentowanie studentom wybranych zagadnień z historii cywilizacji europejskiej; ze szczególnym uwzględnieniem tych, które w sposób istotny wpłynęły na kształt współczesnej Europy.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zaprezentowanie studentom wybranych zagadnień z historii cywilizacji europejskiej; ze szczególnym uwzględnieniem tych, które w sposób istotny wpłynęły na kształt współczesnej Europy, w tym również jej miejsce w świecie. Takie ujęcie sprzyja zrozumieniu, w jaki sposób przeszłość wpływa na politykę, życie społeczne i kulturę Europy. Pozwala także lepiej zrozumieć założenia ideowe stojące u podstaw projektu integracyjnego, które w sferze społeczno-kulturowej ogniskują się wokół pojęcia tożsamości europejskiej.

Wykład jest przeznaczony dla słuchaczy studiów magisterskich i odwołuje się do wcześniej uzyskanej wiedzy, przede wszystkim z zakresu historii kultury i historii społecznej Europy.

Literatura:

Literatura:

- F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006.

- N. Davies, Europa: rozprawa historyka z historią, Kraków 1999.

- Dziesięć wieków Europy: studia z dziejów kontynentu, red. J. Żarnowski, Warszawa 1983.

- J. Kieniewicz, Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, Warszawa 2003.

- W. Lipoński, Dzieje kultury europejskiej [t.1-2], Warszawa 2020.

- Ph. Nemo, Co to jest Zachód?, Warszawa 2006.

- K. Pomian, Europa jako pluralistyczna wspólnota wartości, w: tegoż, Europa i jej narody, wyd. poszerzenie, Gdańsk 2004, s. 217-227.

- K. Pomian, Niższe? Wyższe? Równe? Cywilizacja europejska wobec innych, „Przegląd Historyczny”, nr 5/2005, s. 391-401.

- I. Wallerstein, Analiza systemów-światów: wprowadzenie, Warszawa 2007.

- I. Wallerstein, Europejski uniwersalizm. Retoryka władzy, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kształcenia w zakresie przewidzianym przez zajęcia student będzie:

1. znał i rozumiał

- w pogłębiony sposób wybrane metody i narzędzia opisu struktur i procesów społecznych,

- w pogłębiony sposób społeczne i kulturowe problemy współczesnej Europy,

- zmiany społeczne, ekonomiczne, kulturowe zachodzące w Europie,

2. potrafił

- przygotować wystąpienie ustne spełniające standardy akademickie oraz podejmujące analizę krytyczną wybranych problemów studiów europejskich,

- wziąć udział w dyskusji i ją prowadzić, wykorzystując poglądy innych osób oraz swoje własne,

- świadomie i krytycznie uczestniczyć w kulturze europejskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zaliczany na podstawie oceny z egzaminu pisemnego, który sprawdza znajomość materiału omawianego na wykładzie (10 pytań zamkniętych oraz 2 pytania otwarte, czyli 2/3 oceny) oraz dwóch z czterech wybranych lektur (2 pytania otwarte, 1/3 oceny).

W przypadku, kiedy grupa liczy mniej niż 40 osób, studenci regularnie uczęszczający na wykład mogą wybrać zaliczenie przy pomocy eseju (szczegóły do uzgodnienia z wykładowcą).

Warunkiem podejścia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chmielewska
Prowadzący grup: Marko Babić, Agnieszka Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.