Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje w UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D1NEUE Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Negocjacje w UE
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 1 semestr, 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Przedmioty na I roku studiów magisterskich (edycja rok I - 2019/2020)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci posiadają podstawową wiedzę o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z teorią i praktyką prowadzenia negocjacji w Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Plan zajęć:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Pojęcie konfliktu politycznego. Rodzaje konfliktów w sferze publicznej. Sposoby zarządzania konfliktami w sferze publicznej. Studia nad konfliktami w polityce

3. Komunikacja i jej znaczenie w rozwiązywaniu konfliktów

4. Unia Europejska jako przestrzeń konfliktów. Unia Europejska jako przestrzeń negocjacyjna

5. Istota i rodzaje/style negocjacji. Strategie i taktyki negocjacyjne. Etyka w negocjacjach

6. Przebieg procesu negocjacji. Mediacje jako metoda rozwiązywania konfliktów politycznych

7. Negocjacje akcesyjne w Unii Europejskiej – istota , mechanizmy, znaczenie

8. Negocjacje w instytucjach UE: Rada Europejska. Case study Rady Europejskiej (szczyt budżetowy 17-21 lipca 2020)

9. Negocjacje w Instytucjach UE: Rada Unii Europejskiej. Case study i symulacja: dyrektywa

10. Negocjacje w ramach procesu koordynacji polityki europejskiej na poziomie krajowym. Case study: uzgodnienia międzyministerialne

11. Negocjacje w sprawie Brexitu – uwarunkowania i aspekty praktyczne

12. Negocjacje i mediacje UE w konfliktach międzynarodowych – rola Unii Europejskiej

13. Zaliczenie końcowe: debata

Literatura:

• Kirpsza A. Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016

• Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2018.

• Meerts P., Diplomatic negotiation Essence and Evolution, Clingdendael 2015

• Curyło B., Właściwości negocjacji w Unii Europejskiej: wybrane aspekty teoretyczne, Rocznik Integracji Europejskiej 9/2015, s. 77-89

• Mieńkowska-Norkiene R., Konflikty w rządzeniu ponadnarodowym – stadium przypadku Unii Europejskiej, Studia Politologiczne 23/2012

• Dahrendorf D., Nowoczesny konflikt społeczny, Warszawa 1993

• Dobek – Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, 2007

• Moore Ch. W., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2016

• Borkowska S., Negocjacje zbiorowe, Warszawa 1997

• Fisher R., Ury W., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 2007

• Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2018

• Gracz R., Słupińska K., Negocjacje i komunikacja. Wybrane aspekty, Kraków 2018

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

• Obecność

• Aktywność na zajęciach; udział w zadaniach praktycznych

• Praca indywidualna (krótkie teksty oraz przemowa)

• Odpowiedzi na pytania problemowe, symulacje

Metody:

Kształcenie zdalne - Gogle Meet

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Mieńkowska-Norkiene
Prowadzący grup: Renata Mieńkowska-Norkiene
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.