Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy prawne państw europejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D1SPPEU Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy prawne państw europejskich
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 1 semestr, 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Przedmioty na I roku studiów magisterskich (edycja rok I - 2019/2020)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci maja poznać i zrozumieć historię, istotę i najważniejsze zasady systemów prawnych w państwach europejskich

Skrócony opis:

1. SYSTEM PRAWA-ZAGADNIENIA DEFINICYJNE.

2. EWOLUCJA SYSTEMÓW PRAWNYCH.

3. KODYFIKACJE ŹRÓDEŁ PRAWA.

4. WSPÓŁCZESNE SYSTEMY PRAWNE.

5. INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ.

6. System prawny Rosji i Ukrainy.

Specyfika, źródła prawa, instytucje.

7. System prawny W. Brytanii i Irlandii i Malty

Specyfika, źródła prawa, instytucje.

8. System prawny Francji, Belgii i Holandii.

Specyfika, źródła prawa, instytucje.

9. System prawny Austrii i Niemiec

Specyfika, źródła prawa, instytucje.

10. System prawny Grecji i Włoch

Specyfika, źródła prawa, instytucje.

11. System prawny Hiszpanii i Portugali

Specyfika, źródła prawa, instytucje.

12. System prawny Finlandii i Szwecji

Specyfika, źródła prawa, instytucje.

13. System prawny Czech i Słowacji

Specyfika, źródła prawa, instytucje.

14. System prawny Bułgarii i Rumunii

Specyfika, źródła prawa, instytucje.

15. System prawny Litwy Łotwy i Estonii

Specyfika, źródła prawa, instytucje.

Pełny opis:

1. SYSTEM PRAWA-ZAGADNIENIA DEFINICYJNE.

Typy i rodzaje, prawo publiczne a prawo prywatne, zupełność prawa a luki w prawie, instytucje ochrony prawnej, hierarchia źródeł prawa.

2. EWOLUCJA SYSTEMÓW PRAWNYCH.

Prawo rzymskie, prawo greckie, prawo średniowiecza, Związki prawa z ustrojem państwa, Odrodzenie a systemy prawa w Europie, Wpływ Oświecenia na systemy prawne. Systemy prawne kapitalizmu. System prawa kapitalistycznego o socjalistycznego.

3. KODYFIKACJE ŹRÓDEŁ PRAWA.

Kodyfikacje w monarchiach absolutnych, Kodeks Napoleona, Kodyfikacje prawa cywilnego, kodyfikacje prawa karnego, kodyfikacje procedury cywilnej, kodyfikacje procedury karnej.

4. WSPÓŁCZESNE SYSTEMY PRAWNE.

Typy, państwo prawa, źródła prawa, hierarchia źródeł prawa.

5. INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ.

Pojęcie organów ochrony prawnej, klasyfikacje organów ochrony prawnej, sądowe i pozasądowe instytucje ochrony prawnej.

6. System prawny Rosji i Ukrainy.

Specyfika, źródła prawa, instytucje.

7. System prawny W. Brytanii i Irlandii i Malty

Specyfika, źródła prawa, instytucje.

8. System prawny Francji, Belgii i Holandii.

Specyfika, źródła prawa, instytucje.

9. System prawny Austrii i Niemiec

Specyfika, źródła prawa, instytucje.

10. System prawny Grecji i Włoch

Specyfika, źródła prawa, instytucje.

11. System prawny Hiszpanii i Portugali

Specyfika, źródła prawa, instytucje.

12. System prawny Finlandii i Szwecji

Specyfika, źródła prawa, instytucje.

13. System prawny Czech i Słowacji

Specyfika, źródła prawa, instytucje.

14. System prawny Bułgarii i Rumunii

Specyfika, źródła prawa, instytucje.

15. System prawny Litwy Łotwy i Estonii

Specyfika, źródła prawa, instytucje.

Literatura:

Lech Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2009

Andrzej Dziadzio, Historia powszechna prawa, PWN, 2008.

Systemy polityczne państw członkowskich Unii Europejskiej, K. A. Wojtaszczyk, M. Poboży (red.), Liber, 2013

Paweł Sarnecki. Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Wolters Kluwer, 2007

Europejski Atlas Sądowniczy

www.coe.int

http://www.nyulawglobal.org/globalex/

Strony internetowe ministerstw sprawiedliwości wybranych państw.

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja i prezentacja

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konstanty Wojtaszczyk
Prowadzący grup: Konstanty Wojtaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.