Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka tworzenia prawa w Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D3PTEU
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka tworzenia prawa w Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 3 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów do problematyki polityki tworzenia prawa w UE, zwłaszcza procesu legislacyjnego w UE. Zajęcia obejmują omówienie zjawisk politycznych i nieformalnych procesów zachodzących w KE, EP, Radzie UE, jak również interakcji politycznych między tymi instytucjami.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów do problematyki polityki tworzenia prawa w UE, zwłaszcza procesu legislacyjnego w UE. Zajęcia obejmują omówienie zjawisk politycznych i nieformalnych procesów zachodzących w KE, EP, Radzie UE, jak również interakcji politycznych między tymi instytucjami.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów do problematyki polityki tworzenia prawa w UE, zwłaszcza procesu legislacyjnego w UE. Zajęcia obejmują omówienie zjawisk politycznych i nieformalnych procesów zachodzących w KE, EP, Radzie UE, jak również interakcji politycznych między tymi instytucjami.

Literatura:

Opis obowiązujący w roku akademickim 2021/2022 znajduje się niżej!

2020/2021:

Bailer, Stefanie(2010) 'What factors determine bargaining power and success in EU negotiations?', Journal of European Public Policy, 17: 5, s. 743 — 757.

DIRK LEUFFEN, THOMAS MALANG and SEBASTIAN WÖRLE: Structure, Capacity or Power? Explaining Salience in EU Decision-Making, JCMS 2014 Volume 52. Number 3. pp. 616–631.

Frank M. Häge (2013). Coalition Building and Consensus in the Council of the European Union. British Journal of Political Science, 43, s. 481-504.

DIANA PANKE, Lobbying Institutional Key Players: How States Seek to Influence the European Commission, the Council Presidency and the European Parliament, JCMS 2012 Volume 50. Number 1. pp. 129–150.

Stefanie Bailer (2014) An Agent Dependent on the EU Member States? The Determinants of the European Commission’s Legislative Success in the European Union, Journal of European Integration, 36:1, 37-53.

Pierre Bocquillon & Mathias Dobbels (2014) An elephant on the 13th floor of the Berlaymont? European Council and Commission relations in legislative agenda setting, Journal of European Public Policy, 21:1, 20-38.

Rory Costello & Robert Thomson (2013) The distribution of power among EU institutions: who wins under codecision and why?, Journal of European Public Policy, 20:7, 1025-1039.

Daniel Finke & JeongHun Han (2014) Party politics and the power to report: informational efficiency in bicameralism, Journal of European Public Policy, 21:1, 133-150.

Cristina Fasone, European Economic Governance and Parliamentary Representation. What Place for the European Parliament? European Law Journal, Vol. 20, No. 2, March 2014, pp. 164–185.

Thomas Jensen and Thomas Winzen, Legislative negotiations in the European Parliament, European Union Politics 2012 13: 118 –149.

Gail McElroy and Kenneth Benoit, Policy positioning in the European Parliament, European Union Politics 2012 13: 150 –167.

Daniel Finke (2014). Domestic-level Parliamentary Scrutiny and Voting Behaviour in the European Parliament . Government and Opposition, 49, pp 207-231.

WILLIAM T. DANIEL (2013): When the Agent Knows Better than the Principal: The Effect of Education and Seniority on European Parliament Rapporteur Assignment, JCMS, Volume 51. Number 5. pp. 832–848.

Renaud Dehousse & Andrew Thompson (2012): Intergovernmentalists in the Commission: Foxes in the Henhouse?, Journal of European Integration, 34:2, 113-132.

LIESBET HOOGHE, Images of Europe: How Commission Officials Conceive Their Institution’s Role, JCMS 2012 Volume 50. Number 1. pp. 87–111.

JEROME SCHAFER, European Commission Officials’ Policy Attitudes, JCMS 2014 Volume 52. Number 4. pp. 911–927.

R. Daniel Kelemen & Andrew D. Tarrant (2011): The Political Foundations of the Eurocracy, West European Politics, 34:5, 922-947.

MARCELLO CARAMMIA, SEBASTIAAN PRINCEN and ARCO TIMMERMANS, From Summitry to EU Government: An Agenda Formation Perspective on the European Council, JCMS 2016 Volume 54. Number 4. pp. 809–825.

Benjamin Werner (2017) National responses to the European Court of Justice case law on Golden Shares: the role of protective equivalents, Journal of European Public Policy, 24:7, 989-1005.

Weiss, M., and Blauberger, M. (2016) Judicialized Law‐Making and Opportunistic Enforcement: Explaining the EU's Challenge of National Defence Offsets. JCMS: Journal of Common Market Studies, 54: 444– 462.

Efekty uczenia się:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów do problematyki polityki tworzenia prawa w UE, zwłaszcza procesu legislacyjnego w UE. Zajęcia obejmują omówienie zjawisk politycznych i nieformalnych procesów zachodzących w KE, EP, Radzie UE, jak również interakcji politycznych między tymi instytucjami.

K_W06, K_W07, K_W09, K_U08, K_U09, K_U11, K_K01, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

2021/2022:

Egzamin pisemny

2020/2021:

Ocena studentów odbywać się będzie według trzech kryteriów:

obecność na zajęciach,

prezentacja referatu,

aktywność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grosse
Prowadzący grup: Tomasz Grosse
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentek i studentów do problematyki polityki tworzenia prawa w UE, zwłaszcza procesu legislacyjnego w UE. Zajęcia obejmują omówienie zjawisk politycznych i nieformalnych procesów zachodzących w KE, PE, Radzie UE, jak również interakcji politycznych między tymi instytucjami.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentek i studentów do problematyki polityki tworzenia prawa w UE, zwłaszcza procesu legislacyjnego w UE. Zajęcia obejmują omówienie zjawisk politycznych i nieformalnych procesów zachodzących w KE, PE, Radzie UE, jak również interakcji politycznych między tymi instytucjami.

Tematy

1. Zajęcia wprowadzające.

2. Instytucje i procedury tworzenia prawa w Unii Europejskiej.

3. Komisja Europejska jako inicjator prawodawstwa europejskiego. Komitologia i akty delegowane.

4. Specyfika Parlamentu Europejskiego.

5. Polityka w wielowarstwowej strukturze Rady.

6. Siła państw członkowskich.

7. Dążenie do konsensusu a tworzenie prawa w UE.

8. Polityka tworzenia prawa a Rada Europejska.

9. Tworzenie prawa przez władzę sądowniczą – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Literatura:

Bailer S., What factors determine bargaining power and success in EU negotiations?, ‘Journal of European Public Policy’ 2010, vol. 17, no. 5.

Bailer S., An Agent Dependent on the EU Member States? The Determinants of the European Commission’s Legislative Success in the European Union, ‘Journal of European Integration’ 2014, vol. 36, no. 1.

Bocquillon P., Dobbels M., An elephant on the 13th floor of the Berlaymont? European Council and Commission relations in legislative agenda setting, ‘Journal of European Public Policy’ 2014, vol. 21, no. 1.

Brandsma G.J., Blom-Hansen J., Controlling delegated powers in the post-Lisbon European Union, ‘Journal of European Public Policy’ 2016, vol. 23, no. 4.

Carammia M., Princen S., Timmermans A., From Summitry to EU Government: An Agenda Formation Perspective on the European Council, ‘JCMS: Journal of Common Market Studies’ 2016, vol. 54, no. 4.

Costello R., Thomson R., The distribution of power among EU institutions: who wins under codecision and why?, ‘Journal of European Public Policy’ 2013, vol. 20, no. 7.

Deckarm R., The countries they know best: how national principals influence European commissioners and their cabinets, ‘Journal of European Public Policy’ 2017, vol. 24, no. 3.

Dehousse R., Thompson A., Intergovernmentalists in the Commission: Foxes in the Henhouse?, ‘Journal of European Integration’ 2012, vol. 34, no. 2.

Fasone C., European Economic Governance and Parliamentary Representation. What Place for the European Parliament?, ‘European Law Journal’ 2014, vol. 20, no. 2.

Fernández Pasarín A.M., Dehousse R., Plaza J.P., Comitology: the strength of dissent, ‘Journal of European Integration’ 2020, vol. 00, no. 00.

Finke D., Underneath the culture of consensus: Transparency, credible commitments and voting in the Council of Ministers, ‘European Union Politics’ 2017, vol. 18, no. 3.

Finke D., Domestic-level Parliamentary Scrutiny and Voting Behaviour in the European Parliament, ‘Government and Opposition’ 2014, vol. 49, no. 2.

Häge F.M., Coalition Building and Consensus in the Council of the European Union, ‘British Journal of Political Science’ 2013, vol. 43, no. 03.

HOOGHE L., Images of Europe: How Commission Officials Conceive Their Institution’s Role*, ‘JCMS: Journal of Common Market Studies’ 2012, vol. 50, no. 1.

Jensen T., Winzen T., Legislative negotiations in the European Parliament, ‘European Union Politics’ 2012, vol. 13, no. 1.

Johansson M., Explaining Cooperation in the Council of the EU Before and After the Brexit Referendum, ‘Politics and Governance’ 2021, vol. 9, no. 1.

Kaniok P., Member States and Audible Communication within the EU Council Working Groups, ‘Journal of Contemporary European Research’ 2021, vol. 17, no. 1.

Kirpsza A., A colossus with feet of clay? Assessing Germany’s prevalence in European Union lawmaking, ‘International Politics’ 2021, no. 0123456789.

Ławniczak K., Socialisation and legitimacy intermediation in the Council of the European Union, ‘Perspectives on Federalism’ 2018, vol. 10, no. 1.

Naurin D., Generosity in intergovernmental negotiations: The impact of state power, pooling and socialisation in the Council of the European Union, ‘European Journal of Political Research’ 2015, vol. 54, no. 4.

Naurin D., Naurin E., Alexander A., Gender Stereotyping and Chivalry in International Negotiations: A Survey Experiment in the Council of the European Union, ‘International Organization’ 2019, vol. 73, no. 2.

Novak S., Rozenberg O., Bendjaballah S., Enduring consensus: why the EU legislative process stays the same, ‘Journal of European Integration’ 2021, vol. 43, no. 4.

PANKE D., Lobbying Institutional Key Players: How States Seek to Influence the European Commission, the Council Presidency and the European Parliament*, ‘JCMS: Journal of Common Market Studies’ 2012, vol. 50, no. 1.

Pircher B., Farjam M., Oppositional voting in the Council of the EU between 2010 and 2019: Evidence for differentiated politicisation, ‘European Union Politics’, 26/04/2021.

Pircher B., Farjam M., Oppositional voting in the Council of the EU between 2010 and 2019: Evidence for differentiated politicisation, ‘European Union Politics’ 2021, vol. 22, no. 3.

Schädler R., Brandsma G.J., Some Are more Equal than Others: Report Allocation to Members of the European Parliament from New Member States, ‘JCMS: Journal of Common Market Studies’ 2021, vol. 59, no. 3.

Schafer J., European commission officials’ policy attitudes, ‘Journal of Common Market Studies’ 2014, vol. 52, no. 4.

Siderius K., Brandsma G.J., The Effect of Removing Voting Rules: Consultation Practices in the Commission’s Delegated Act Expert Groups and Comitology Committees, ‘JCMS: Journal of Common Market Studies’ 2016, vol. 54, no. 6.

Smeets S., Consensus and Isolation in the EU Council of Ministers, ‘Journal of European Integration’ 2016, vol. 38, no. 1.

Thomas R., Turnbull P., Talking up a storm? Using language to activate adherents and demobilize detractors of European Commission policy frames, ‘Journal of European Public Policy’ 2017, vol. 24, no. 7.

Tömmel I., The standing president of the European Council: intergovernmental or supranational leadership?, ‘Journal of European Integration’ 2017, vol. 39, no. 2.

Veer H. Van der, Otjes S., A House Divided against Itself. The Intra‐institutional Conflict about the Powers of the European Parliament, ‘JCMS: Journal of Common Market Studies’ 2021, vol. 59, no. 4.

Warntjen A., Why no Gridlock? Coping with Diversity in the Council of the European Union, ‘Journal of Contemporary European Research’ 2017, vol. 13, no. 1.

Warntjen A., Do votes matter? Voting weights and the success probability of member state requests in the Council of the European Union, ‘Journal of European Integration’ 2017, vol. 39, no. 6.

Weiss M., Blauberger M., Judicialized Law-Making and Opportunistic Enforcement: Explaining the EU’s Challenge of National Defence Offsets, ‘JCMS: Journal of Common Market Studies’ 2016, vol. 54, no. 2.

Werner B., National responses to the European Court of Justice case law on Golden Shares: the role of protective equivalents, ‘Journal of European Public Policy’ 2017, vol. 24, no. 7.

Uwagi:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grosse
Prowadzący grup: Tomasz Grosse
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentek i studentów do problematyki polityki tworzenia prawa w UE, zwłaszcza procesu legislacyjnego w UE. Zajęcia obejmują omówienie zjawisk politycznych i nieformalnych procesów zachodzących w KE, PE, Radzie UE, jak również interakcji politycznych między tymi instytucjami.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentek i studentów do problematyki polityki tworzenia prawa w UE, zwłaszcza procesu legislacyjnego w UE. Zajęcia obejmują omówienie zjawisk politycznych i nieformalnych procesów zachodzących w KE, PE, Radzie UE, jak również interakcji politycznych między tymi instytucjami.

Tematy

1. Zajęcia wprowadzające.

2. Instytucje i procedury tworzenia prawa w Unii Europejskiej.

3. Komisja Europejska jako inicjator prawodawstwa europejskiego. Komitologia i akty delegowane.

4. Specyfika Parlamentu Europejskiego.

5. Polityka w wielowarstwowej strukturze Rady.

6. Siła państw członkowskich.

7. Dążenie do konsensusu a tworzenie prawa w UE.

8. Polityka tworzenia prawa a Rada Europejska.

9. Tworzenie prawa przez władzę sądowniczą – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Literatura:

Bailer S., What factors determine bargaining power and success in EU negotiations?, ‘Journal of European Public Policy’ 2010, vol. 17, no. 5.

Bailer S., An Agent Dependent on the EU Member States? The Determinants of the European Commission’s Legislative Success in the European Union, ‘Journal of European Integration’ 2014, vol. 36, no. 1.

Bocquillon P., Dobbels M., An elephant on the 13th floor of the Berlaymont? European Council and Commission relations in legislative agenda setting, ‘Journal of European Public Policy’ 2014, vol. 21, no. 1.

Brandsma G.J., Blom-Hansen J., Controlling delegated powers in the post-Lisbon European Union, ‘Journal of European Public Policy’ 2016, vol. 23, no. 4.

Carammia M., Princen S., Timmermans A., From Summitry to EU Government: An Agenda Formation Perspective on the European Council, ‘JCMS: Journal of Common Market Studies’ 2016, vol. 54, no. 4.

Costello R., Thomson R., The distribution of power among EU institutions: who wins under codecision and why?, ‘Journal of European Public Policy’ 2013, vol. 20, no. 7.

Deckarm R., The countries they know best: how national principals influence European commissioners and their cabinets, ‘Journal of European Public Policy’ 2017, vol. 24, no. 3.

Dehousse R., Thompson A., Intergovernmentalists in the Commission: Foxes in the Henhouse?, ‘Journal of European Integration’ 2012, vol. 34, no. 2.

Fasone C., European Economic Governance and Parliamentary Representation. What Place for the European Parliament?, ‘European Law Journal’ 2014, vol. 20, no. 2.

Fernández Pasarín A.M., Dehousse R., Plaza J.P., Comitology: the strength of dissent, ‘Journal of European Integration’ 2020, vol. 00, no. 00.

Finke D., Underneath the culture of consensus: Transparency, credible commitments and voting in the Council of Ministers, ‘European Union Politics’ 2017, vol. 18, no. 3.

Finke D., Domestic-level Parliamentary Scrutiny and Voting Behaviour in the European Parliament, ‘Government and Opposition’ 2014, vol. 49, no. 2.

Häge F.M., Coalition Building and Consensus in the Council of the European Union, ‘British Journal of Political Science’ 2013, vol. 43, no. 03.

HOOGHE L., Images of Europe: How Commission Officials Conceive Their Institution’s Role*, ‘JCMS: Journal of Common Market Studies’ 2012, vol. 50, no. 1.

Jensen T., Winzen T., Legislative negotiations in the European Parliament, ‘European Union Politics’ 2012, vol. 13, no. 1.

Johansson M., Explaining Cooperation in the Council of the EU Before and After the Brexit Referendum, ‘Politics and Governance’ 2021, vol. 9, no. 1.

Kaniok P., Member States and Audible Communication within the EU Council Working Groups, ‘Journal of Contemporary European Research’ 2021, vol. 17, no. 1.

Kirpsza A., A colossus with feet of clay? Assessing Germany’s prevalence in European Union lawmaking, ‘International Politics’ 2021, no. 0123456789.

Ławniczak K., Socialisation and legitimacy intermediation in the Council of the European Union, ‘Perspectives on Federalism’ 2018, vol. 10, no. 1.

Naurin D., Generosity in intergovernmental negotiations: The impact of state power, pooling and socialisation in the Council of the European Union, ‘European Journal of Political Research’ 2015, vol. 54, no. 4.

Naurin D., Naurin E., Alexander A., Gender Stereotyping and Chivalry in International Negotiations: A Survey Experiment in the Council of the European Union, ‘International Organization’ 2019, vol. 73, no. 2.

Novak S., Rozenberg O., Bendjaballah S., Enduring consensus: why the EU legislative process stays the same, ‘Journal of European Integration’ 2021, vol. 43, no. 4.

PANKE D., Lobbying Institutional Key Players: How States Seek to Influence the European Commission, the Council Presidency and the European Parliament*, ‘JCMS: Journal of Common Market Studies’ 2012, vol. 50, no. 1.

Pircher B., Farjam M., Oppositional voting in the Council of the EU between 2010 and 2019: Evidence for differentiated politicisation, ‘European Union Politics’, 26/04/2021.

Pircher B., Farjam M., Oppositional voting in the Council of the EU between 2010 and 2019: Evidence for differentiated politicisation, ‘European Union Politics’ 2021, vol. 22, no. 3.

Schädler R., Brandsma G.J., Some Are more Equal than Others: Report Allocation to Members of the European Parliament from New Member States, ‘JCMS: Journal of Common Market Studies’ 2021, vol. 59, no. 3.

Schafer J., European commission officials’ policy attitudes, ‘Journal of Common Market Studies’ 2014, vol. 52, no. 4.

Siderius K., Brandsma G.J., The Effect of Removing Voting Rules: Consultation Practices in the Commission’s Delegated Act Expert Groups and Comitology Committees, ‘JCMS: Journal of Common Market Studies’ 2016, vol. 54, no. 6.

Smeets S., Consensus and Isolation in the EU Council of Ministers, ‘Journal of European Integration’ 2016, vol. 38, no. 1.

Thomas R., Turnbull P., Talking up a storm? Using language to activate adherents and demobilize detractors of European Commission policy frames, ‘Journal of European Public Policy’ 2017, vol. 24, no. 7.

Tömmel I., The standing president of the European Council: intergovernmental or supranational leadership?, ‘Journal of European Integration’ 2017, vol. 39, no. 2.

Veer H. Van der, Otjes S., A House Divided against Itself. The Intra‐institutional Conflict about the Powers of the European Parliament, ‘JCMS: Journal of Common Market Studies’ 2021, vol. 59, no. 4.

Warntjen A., Why no Gridlock? Coping with Diversity in the Council of the European Union, ‘Journal of Contemporary European Research’ 2017, vol. 13, no. 1.

Warntjen A., Do votes matter? Voting weights and the success probability of member state requests in the Council of the European Union, ‘Journal of European Integration’ 2017, vol. 39, no. 6.

Weiss M., Blauberger M., Judicialized Law-Making and Opportunistic Enforcement: Explaining the EU’s Challenge of National Defence Offsets, ‘JCMS: Journal of Common Market Studies’ 2016, vol. 54, no. 2.

Werner B., National responses to the European Court of Justice case law on Golden Shares: the role of protective equivalents, ‘Journal of European Public Policy’ 2017, vol. 24, no. 7.

Uwagi:

Egzamin pisemny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)