Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy wiedzy o państwie, prawie i polityce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D1PWOPR Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy o państwie, prawie i polityce
Jednostka: Instytut Europeistyki
Grupy: Europeistyka -PI-DZIENNE I STOPNIA 1 semestr, 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jako jeden ze wstępnych kursów na kierunku europeistyki ma za zadanie wprowadzić studenta w świat pojęć z zakresu nauki o państwie, prawie i polityce. Przedmiot ma charakter propedeutyczny i przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w takich przedmiotach z lat wyższych studiów jak Instytucje Unii Europejskiej czy Prawo europejskie. W trakcie realizacji przedmiotu student otrzyma wiedzę, która pozwoli mu interpretować zjawiska i procesy kształtowania się państw, relacje w procesie kształtowania się państw, jak też pozwoli dokonać mu oceny dotyczącej procesów wewnątrz państw. Ukazane będą procesy polityki odnoszące się do sfery wewnętrznej i zewnętrznej państw. Podczas wykładów przywoływana jest wiedza z zakresu teorii państw, teorii polityki, jak i praktyki odnoszącej się do kształtowania współczesnej rzeczywistości politycznej.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

- przedstawić systematyczna wiedzę potrzebna do zaliczenia przedmiotu,

- zapoznać studenta z podstawowymi pojęciami dotyczącymi kształtowania i rozwoju państw, oraz wpływu polityki na procesy przemian ustrojowych i systemowych,

-determinantów określających role państwa i organizacji międzynarodowych w środowisku międzynarodowym,

- roli i znaczenia polityki we współczesnym świecie,

- procesów wewnętrznych państwa określających jego działania,

- zapoznać z procesami kształtowania się państwa, prawa i rozwoju polityki

Ćwiczenia mają za zadanie:

- utrwalić i pogłębić zrozumienie podstawowych pojęć z zakresu państwa, prawa i polityki

- odnieść poznawane koncepcje teoretyczne do praktyki funkcjonowania państwa, prawa i polityki, wskazując na aktualne problemy i dylematy,

- pokazać w dyskusji różne możliwe spojrzenia na omawiane zagadnienia

- zapoznać studentów, poprzez analizę fragmentów kluczowych tekstów z zakresu nauk o polityce, ze sposobem prowadzanie i tematyką badań politologicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Podręcznik: W. Bokajło, A. Pacześniak (red.), Podstawy europeistyki, Wrocław 2009, Wydawnictwo Atla 2; M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, 11 wydanie, Warszawa 2016 r.: Andrew Heywood, Teorie polityki, Wprowadzenie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009; A. Wojtaszek, D. Wybranowski, Wybrane problemy teorii polityki, Szczecin 2002, T. Żyro, Wstęp do politologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

J. Tymanowski, Nauka o państwie i polityce (red.), Wydawnictwo WSHE, Łódź 2003; E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, wydawnictwo Elipsa, warszawa 1999; J. Szczupaczyński, Władza i społeczeństwo, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 1995; J. Szczupaczyński, Władza i społeczeństwo 2, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student(ka):

Wiedza (50%)

1. Potrafi wyjaśnić mechanizmy prawa i polityki w procesie kształtowania się państw. Zna podstawową terminologię w języku polskim w naukach prawnych i politologii, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych (K-W02)

2. Potrafi opanować podstawowe pojęcia z zakresu ewolucji państwa oraz relacji państwo-organizacje międzynarodowe. Ma wiedzę o normach konstytucyjnych oraz o źródłach tych norm i zasadach oddziaływania na ludzkie zachowanie (K-W05)

Umiejętności

1. Potrafi analizować procesy i zjawiska społeczne w wymiarze prawnym i politologicznych (K-U06)

2. Umie dokonać egzegezy tekstów literatury z zakresu nauki o państwie i polityce

3. Analizuje w podstawowym zakresie proponowane rozwiązania konkretnych problemów z obszaru prawa, europeistyki i politologii (K-U08)

Kompetencje społeczne

1. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów edukacyjnych (K-K03)

2. Rozumie i krytycznie odnosi się do roli polityki w tych procesach

3. Docenia różnorodność państw i umie dokonać oceny roli polityki w ich rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach: możliwe dwie nieobecności

Egzamin: test pisemny, trzyczęściowy, zawierający pytania otwarte, pytania do uzupełnienia/wyboru/ kazusy, czas pisania 95 minut.

Ocena z ćwiczeń ma wpływ na końcową ocenę z przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 46 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Ławniczak, Jarosław Szczepański, Józef Tymanowski
Prowadzący grup: Kamil Ławniczak, Jarosław Szczepański, Józef Tymanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.