Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kryminalistyka - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CK006 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Kryminalistyka - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Fakultatywne ćwiczenia z przedmiotów kierunkowych dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla studentów zainteresowanych szeroko rozumianą kryminalistyką oraz naukami sądowymi. W szczególności dotyczy to studentów zainteresowanych przyszłą pracą w organach ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz instytucjach publicznych odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Ćwiczenia w praktyczny sposób uzupełniają tematykę wykładu. Uczestniczący w nich studenci biorą udział w licznych praktycznych zadaniach oraz symulacjach z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu oraz akcesoriów kryminalistycznych. Ćwiczenia kończą się symulacją oględzin miejsca zdarzenia w toku których wykorzystywana jest wiedzaoraz umiejętności zdobyte przez semestr zajęć.

Pełny opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje podstawowe zagadnienia związane z kryminalistyką i prawem procesowym, w szczególności obejmującym sposób prowadzenia czynności zmierzających do uzyskania dowodów. Ponadto wkracza w sferę takich dziedzin naukowych, jak psychologia, biologia i medycyna, fizyka i nauki techniczne. Pokazuje to, jak osiągnięcia naukowe z tych dziedzin znajdują zastosowanie w wykrywaniu przestępstw i ich sprawców.

Przedmiot obejmuje omówienie ogółu środków, metod i instrumentów służących wykryciu, odpowiedniemu zabezpieczeniu i zbadaniu dowodów rzeczowych i osobowych, w celu ich wykorzystania w procesie karnym.

Literatura:

Z. Czeczot, T. Tomaszewski „ Kryminalistyka ogólna”. Toruń 1996

T. Hanausek „Kryminalistyka. Zarys wykładu”, Zakamycze 2005

B. Hołyst „Kryinalistyka”, Warszawa 2010

J. Widacki (red.) „Kryminalistyka” Warszawa 2008

M. Kulicki, V. Kwiatkowska – Wójcikiewicz, L. Stępa „Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo – sądowej”, Toruń 2009

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

1. Zna podstawowe pojęcia z poszczególnych dziedzin kryminalistyki.

2. Rozumie znaczenie kryminalistyki dla wymiaru sprawiedliwości.

Umiejętności:

1. Umie w prawidłowy sposób przeprowadzić oględziny.

2. Umie zabezpieczyć ślady na miejscu zdarzenia.

3. Umie przeprowadzić przesłuchanie świadka oraz podejrzanego.

4. Umie oceniać dowody sądowe.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestniczenie w zajęciach oraz samodzielna praca pisemna na ustalony z prowadzącym temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Tomaszewski, Paweł Waszkiewicz
Prowadzący grup: Kacper Choromański, Kacper Gradoń, Martyna Grądziel, Emilia Jasińska, Piotr Lewulis, Paweł Waszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Tomaszewski, Paweł Waszkiewicz
Prowadzący grup: Kacper Choromański, Kacper Gradoń, Martyna Grądziel, Emilia Jasińska, Piotr Lewulis, Błażej Stromczyński, Paweł Waszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.