Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rodzina w prawie rzymskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWHP33 Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rodzina w prawie rzymskim
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie prawem cywilnym

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu ukazanie, jak w rozwoju historycznym warunki ekonomiczno-społeczne wpływają na zmianę w kształtowaniu się instytucji prawa rodzinnego. Jednocześnie uświadamia, że podstawowe zagadnienia prawa rodzinnego, niezależnie od aktualnego rozwiązania, pozostaje od wieków te same. Dotyczą one małżeństwa, jego powstania, rozwiązania oraz stosunków prawnych (osobistych i majątkowych) między małżonkami, a także stosunków prawnych między rodzicami i dziećmi.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie

zapoznać studenta z podstawowymi instytucjami rzymskiego prawa rodzinnego

ich genezą

rozwojem

znaczeniem

zmianami zależnymi od warunków społeczno-ekonomicznych.

Literatura:

Literatura zalecana:

Literatura podana w paragrafie 16a i 17 podręcznika Prawo rzymskie. Instytucje + najnowsze artykuły podawane w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

-- postrzega zależność form źródeł prawa od form państwa;

-- wyjaśnia podstawowe pojęcia aktualne po dzień dzisiejszy, jak małżeństwo, wymogi jego powstania, pokrewieństwo, powinowactwo, władza ojcowska (dziś rodzicielska);

-- rozróżnia stosunki osobiste między małżonkami od stosunków majątkowych;

-- postrzega różną sytuację dzieci małżeńskich i pozamałżeńskich;

-- postrzega zmianę w sytuacji prawnej kobiet

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie sprawdzianu pisemnego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.