Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

European legal tradition

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWHP64 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: European legal tradition
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z problematyką miejsca tradycji europejskiej na światowej mapie tradycji prawnych. Uczestnictwo w wykładzie umożliwi studentowi zrozumienie - na podstawie pogłębionej wiedzy historycznej - aktualnych procesów harmonizacji i unifikacji prawa publicznego i prywatnego zarówno krajów Unii Europejskiej, jak i krajów poza-unijnych.

Skrócony opis:

Wykład przedstawia podstawy historyczne europejskiej tożsamości prawnej od czasów Cesarstwa Rzymskiego do Unii Europejskiej. Z uwagi na wielopostaciowy charakter tej tożsamości podkreśla się zwłaszcza różnice między brytyjskim common law i civil law krajów kontynentalnych. W ramach tego ostatniego obszaru omawia się szczególnie stopniowo zanikający podział na Europę Wschodnią i Zachodnią.

Pełny opis:

Wykład specjalizacyjny dla I, II, III, IV, V roku studiów. Liczba godzin: 30. Wykład prowadzony w JĘZYKU ANGIELSKIM.

Forma zaliczenia przedmiotu: prezentacja lub esej; lista obecności.

Program przedmiotu (opis):

Course Outline

1. Classical Roman law as the legal system of the Western Roman Empire

2. The Eastern reception of Roman law: Byzantine law and Justinian

3. The Western reception: mos italicus (the glossators and commentators)

4. Canon law and the papal (Gregorian) revolution of the 11th century

5. The growth and character of the court-oriented English common law

6. Western influence in Eastern Europe: the canon law (ius canonicum)

7. Western influence in Eastern Europe: the German town law (Stadtrecht)

8. Legal humanism (mos gallicus) and natural law (the law of reason)

9. The crisis of the ius commune: the German usus modernus pandectarum

10. The Prussian (ALR), French (code civil) and Austrian (ABGB) codes

11. The German Historical School, the Pandectists and the German BGB

12. The impact of Western legal science and legislation on Eastern Europe

13. European constitutionalism and public law reforms in the 19th century

14. Dictatorships of the 20th century: the real socialism and the Nazi regime

15. After World War II: European Integration and European legal identity

Literatura:

1. HAROLD J. BERMAN, Law and Revolution, Harvard UP, vol. I (1983), vol. II (2003)

2. RAOUL C. VAN CAENEGEM, An historical introduction to Western constitu-tional law, Cambridge 1995

3. FRANZ WIEACKER, A history of private law in Europe with particular reference to Germany, Oxford 1995

4. DITLEV TAMM, Roman law and European legal history, Copenhagen 1997

5. THOMAS GLYN WATKIN, An historical introduction to modern civil law, Alder-shot 1999

6. OLIVIA F. ROBINSON, T. DAVID FERGUS, WILLIAM M. GORDON, European legal history. Sources and institutions, 3 ed., London 2000

7. PETER STEIN, Roman law in European history, Cambridge 2000

8. H. PATRIC GLENN, Legal Traditions of the World, 3 ed., Oxford 2007

Efekty uczenia się:

Student jest w stanie zlokalizować tradycję europejską na światowej mapie tradycji prawnych, co jest istotne w obecnej dobie prawnej globalizacji. Znajomość podstaw historycznych umożliwia mu zrozumienie obecnych procesów harmonizacji i unifikacji prawa krajów europejskich.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia łączą tradycyjną metodę wykładu z elementami pracy własnej studentów. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przygotowania prezentacji na wybrany przez siebie temat spośród listy 15 tematów podanych w "pełnym opisie". Jeśli nie uda się przedstawić prezentacji, student składana wybrany temat pisemny esej, który podlega ocenie.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.