Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWHP76 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja realizowanych w II Rzeczypospolitej koncepcji parlamentaryzmu oraz analiza ich funkcjonalności w ówczesnych realiach społeczno-ekonomicznych. Od: suwerennej władzy Sejmu i zasady rządów parlamentarnych, po: funkcje rządzenia państwem nie należą do Sejmu.

Pełny opis:

1. Prawo wyborcze 1918 - 1935

a. Ordynacja wyborcza do SU z 28 listopada 1918: wybory powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne, w głosowaniu tajnym.

b. Postanowienia o wyborach do Sejmu i Senatu w konstytucji marcowej, ordynacje wyborcze do Sejmu i Senatu z 26 lipca 1922.

2. Regulaminy sejmowe 1919 – 1935. Wewnętrzna organizacja Sejmu.

3. Mała konstytucja. Geografia polityczna konstytuanty. Nominalne rządy zgromadzenia a ustrój rzeczywisty.

3. Funkcje izb ustawodawczych w konstytucji marcowej. Geografia polityczna Sejmu I kadencji. Niepowodzenie rządów parlamentarnych.

4. Marszałkowie i wybitni parlamentarzyści.

5. Zamach majowy, jego legalizacja. Nowela sierpniowa i pełnomocnictwa ustawodawcze dla Prezydenta Rzeczypospolitej. Precedensy konstytucyjne.

6. Najliczniejszy klub bez zdolności koalicyjnej. Trybunał Stanu. Budżet uchwala się Państwu, nie rządowi. Sesja bez posiedzenia. Kongres Obrony Praw i Wolności Ludu.

7. Limitowany parlamentaryzm. Rząd kieruje jednopartyjną większością sejmową. Równoległe drogi: ustawa i rozporządzenie z mocą ustawy.

9. Izby ustawodawcze w konstytucji kwietniowej. Ordynacje wyborcze do Sejmu i Senatu z 8 lipca 1935.

10. Prace niepartyjnego Sejmu. Pierwiastek etyczny czy organizacja? Regulaminy, wewnętrzna organizacja. Od rozwiązania BBWR do OZN.

11. Ocena parlamentarnego eksperymentu piłsudczyków.

12. Statystyki parlamentarne.

Literatura:

A. Ajnenkiel: Historia sejmu polskiego, t. II, cz. II: Druga Rzeczypospolita, Warszawa 1989.

A. Gwiżdż: Sejm i Senat w latach 1918 – 1939. [w:] Dzieje Sejmu polskiego, wyd. III Warszawa 2011.

W. Komarnicki: Ustrój państwowy Polski Współczesnej, Wilno 1937.

K. Kacperski: System wyborczy do Sejmu i Senatu u progu II Rzeczypospolitej, Warszawa 2007, rozdz. II i III.

M. Pietrzak: Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919 - 1926, Warszawa 1969.

R. Kraczkowski: Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z mocą ustawy w latach 1926 – 1935, Warszawa 2007.

R. Kraczkowski: Dlaczego w dziewięćdziesiątą rocznicę uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r. warto o niej pamiętać? - „Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego. O istotę państwa. W 90 rocznicę ustanowienia Konstytucji marcowej”. Biuro Trybunału Konstytucyjnego nr 1(5)/2013, ss. 33 – 49.

A. Chojnowski: Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Wrocław 1986.

S. Rudnicki: Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zalicza nieprzekroczenie limitu nieobecności (3) oraz praca zaliczeniowa w formie eseju, przy ocenie którego uwaga będzie zwrócona na umiejętność dobru oraz wykorzystania źródeł i literatury, a także wyciągania wniosków.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.