Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do nauki prawa podatkowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPA08 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wstęp do nauki prawa podatkowego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot jest adresowany przede wszystkim do studentów wydziału prawa i administracji, lecz również innych wydziałów Uniwersytetu, w tym zwłaszcza nauki zarządzania oraz nauk ekonomicznych. Słuchaczami tego wykładu mogą być studenci dowolnego roku studiów, gdyż wykład ma przekazać niezbędne kompendium wiedzy z zakresu prawa podatkowego, które powinien posiadać absolwent uniwersytetu. W dotychczasowej historii tego wykładu słuchaczami byli studenci większości wydziałów uniwersytetu oraz innych uczelni, studiujący nauki humanistyczne, a nawet ścisłe.Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są podstawy wiedzy prawnopodatkowej. Wykład omawia wszystkie podstawowe problemy nauki prawa podatkowego, koncentrując się w szczególności na:

 pojęciu oraz zakresie prawa podatkowego w ujęciu historycznym oraz współczesnym,

 zasadach prawa podatkowego oraz zasadach tworzenia prawa podatkowego,

 elementach konstrukcji podatku (obligatoryjnych i fakultatywnych),

 metodach wykładni prawa podatkowego,

 doktrynach interpretacyjnych przepisów prawa podatkowego,

 pojęciom obowiązku podatkowego, zobowiązaniach podatkowych, zaległości podatkowych, oraz nadpłaty,

 odpowiedzialności prawnopodatkowych oraz następstwa prawnopodatkowego,

 nadpłacie podatku oraz jego zwrotowi.

Pełny opis:

Forma zaliczenia przedmiotu: lista obecności, egzamin: pisemna odpowiedź na 6 pytań przy wykorzystaniu materiałów źródłowych

1. Teoretyczne cechy podatku: podatek jako pojęcie teoretyczne: definicje i niezbędne cechy. Spory wokół pojęcia. Pojęcie podatku w prawie pozytywnym.

2. Źródła podatku, przerzucalność ciężaru podatkowego, klasyfikacje podatków. Podstawowe pojęcia. Fiskalne oraz pozafiskalne zadania podatków. Patologie podatkowe.

3. Prawo podatkowe i jego interpretacja. Unikanie i omijanie prawa podatkowego.

4. Ewolucja polskiego prawa podatkowego.

5. Niezbędne elementy konstrukcji prawa podatkowego.

6. Fakultatywne elementy konstrukcji podatków.

7. Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe. Definicje, zakres przedmiotowy, sposoby powstania, sukcesja zobowiązań podatkowych.

8. Odpowiedzialność prawnopodatkowa: podatnika, płatnika, inkasenta i osób trzecich oraz sukcesorów prawnopodatkowych.

9. Wygasanie zobowiązań podatkowych.

10. Deklaracje podatkowe: charakter prawny deklaracji, zasady korekty.

11. Nadpłata: definicje nadpłaty, sposoby zwrotu, charakter prawny.

12. Ulgi podatkowe: klasyfikacja, definicja, cechy charakterystyczne.

13. Sankcje prawnopodatkowe: definicja, pojęcia, klasyfikacja.

14. Ewidencja podatkowa: rodzaje ewidencji, zakres podmiotowy.

Literatura:

Obowiązująca literatura na egzaminie z przedmiotu:

1. Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, pod red. W. Modzelewskiego, Wyd. IX, Warszawa 2010,

2. Komentarz do Ordynacji podatkowej (część ogólna, prawnomaterialna, artykuły 1-120), Warszawa 2010,

3. Aktualne orzecznictwo (uchwały raz wyroki) Naczelnego Sądu Administracyjnego w części ogólnej prawa podatkowego,

4. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego z zakresu konstytucyjnych oraz ustrojowych zasad prawa Podatkowego,

5. Piśmiennictwo prawnopodatkowe dotyczące podstawowych problemów prawa podatkowego a zwłaszcza wykładni prawa podatkowego, zasad podatkowych oraz klasyfikacji podatków

6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (art. 1-120)

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

After completing the lecture a student can : - use all the relevant tax concepts in the general part of tax law

- analyze all relevant issues  relating to all elements of the tax knowledge within the scope of university education

- explain all the important issues of tax knowledge base, uses the sources and identify issues of tax knowledge.

Metody i kryteria oceniania:

Sposobem weryfikacji i oceny wiedzy studenta są:

- wymagana obecność na wszystkich wykładach,

- zaliczenie w formie pisemnej dla studentów, którzy pragną ukończyć ten przedmiot bez egzaminu,

- egzamin w formie pisemnej, jeżeli student zamierza zdawać egzamin z tego przedmiotu, istnieje możliwość zdania egzaminu w formie ustanej,

Wymaganiami egzaminacyjnymi są:

- znajomość tematyki omawianej na wykładzie,

- zapoznanie się i opanowanie literatury naukowej obowiązującej z zakresu tego przedmiotu,

- znajomość podstawowych aktów normatywnych tworzących część ogólną prawnomaterialną prawa podatkowego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.