Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wolność gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPA113 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wolność gospodarcza
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia odbywają się w języku polskim i polegają na pracy seminaryjnej poświęconej zagadnieniom rozumienia wolności gospodarczej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Mają służyć przygotowaniu uczestników do wystąpień na wspólnym polsko-niemieckim seminarium w języku angielskim i /lub niemieckim. Bliźniacze seminarium po niemieckiej stronie prowadzi prof. Christian Hillgruber na Reńskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Celem zajęć jest poznanie własnego porządku prawnego i jego prezentacja, a także poznanie porządku prawnego niemieckiego. Całość zajęć kończy jednodniowe seminarium w Bonn, współfinansowane przez DAAD (Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej). W wyjeździe weźmie udział nie więcej niż 10 osób, które zostaną zakwalifikowane na podstawie pracy świadczonej w trakcie semestru.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą najważniejszych orzeczeń zapadłych przed Trybunałem Konstytucyjnym na podstawie przepisów stanowiących wolność gospodarczą (art. 20 i 22 Konstytucji). Kończą się wyjazdem na połączone seminarium na Uniwersytecie w Bonn w katedrze prawa konstytucyjnego prof. Christina Hillgrubera (dzięki wsparciu DAAD) w dniach 24/25 maja.

Pełny opis:

Jednorazowy program poświęcony wolności gospodarczej w Konstytucji powstał równolegle na Uniwersytecie w Bonn oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Studenci na obu uniwersytetach w założeniu pracują przez cały semestr nad lepszym poznaniem zagadnień własnego prawa, by w dniach 24/25 maja spotkać się na seminarium wyjazdowym w Bonn (przy częściowym wsparciu finansowym wyjazdu przez DAAD). Formą zaliczenia jest przygotowanie wystąpienia w języku angielskim na seminarium wyjazdowe w Bonn.

Literatura:

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego podane na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Efektem kształcenia jest pogłębiona znajomość orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w sprawach dotyczących wolności gospodarczej oraz zapoznanie się z zagadnieniami analogicznymi do polskich w orzecznictwie niemieckim.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia konwersatorium niezbędne jest wykazanie się pracą własną polegającą na lekturze orzeczeń oraz przygotowanie wystąpień prezentujących jedno z wybranych orzeczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.