Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Granice opodatkowania - prawne instrumenty ochrony źródeł podatkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPA13 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Granice opodatkowania - prawne instrumenty ochrony źródeł podatkowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy o granicach opodatkowania, mechanizmach i skutkach ich przekraczania oraz sposobach ochrony źródeł podatkowych.

Skrócony opis:

Wykład przedstawienia zasady podatkowe i wynikające z nich ekonomiczne i prawne przesłanki granic opodatkowania. Przesłanki te powinny znaleźć odbicie w obowiązującym prawie podatkowym. Czy rzeczywiście tak jest?

Pełny opis:

Forma zaliczenia przedmiotu: lista obecności, osoby zainteresowane mają możliwość zdania egzaminu; zapisy u prowadzącego na ostatnich zajęciach

1. Granice opodatkowania w ujęciu ekonomicznym i prawnym.

2. Zasady podatkowe - pojęcie, rozwój historyczny i znaczenie ekonomiczne, społeczne i prawne.

3. Zasada sprawiedliwości podatkowej jako źródło wielu innych zasad podatkowych.

4. Zasada sprawiedliwości podatkowej a system podatkowy.

5. Zasada sprawiedliwości podatkowej a elementy techniki podatkowej. Podmiot podatkowy.

6. Przedmiot i podstawa opodatkowania.

7. Taryfy podatkowe. Stawka proporcjonalna czy progresywna?

8. Sposób wymiaru i poboru podatku a instytucje ochrony źródeł opodatkowania.

9. Podatek dochodowy od osób fizycznych - granice opodatkowania, instrumenty ochrony podatnika i źródeł podatkowych.

10. Podatek dochodowy od osób prawnych - granice opodatkowania, instrumenty ochrony podatnika i źródeł podatkowych.

11. Podatki pośrednie - granice opodatkowania ekonomiczne czy prawne?

12. Inne podatki - próba ustalenia granic opodatkowania.

13. Prawo podatkowe ogólne a granice opodatkowania.

14. Teorie podatkowe a granice opodatkowania (w tym teoria autonomii prawa podatkowego).

15. Naruszenie granic opodatkowania - orzecznictwo NSA i TK.

Literatura:

1. R. Mastalski: Prawo podatkowe, C.H.Beck, Warszawa 2011

2. H. Litwińczuk, P. Karwat, W. Pietrasiewicz: Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. 1-2, Warszawa 2008

3. A. Gomułowicz, J.Małecki: Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Ars boni et aequi, Poznań 2011

4. A. Gomułowicz: Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001

5. A. Gomułowicz: Zasada sprawiedliwości podatkowej. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001

6. M. Bouvier: Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku, Wydawnictwo KiK, Warszawa 2000

7. B. Brzeziński, W. Nykiel: Zasady ogólne prawa podatkowego, Przegląd Podatkowy Nr 3/2002

8. R. Mastalski: Konstytucyjne podstawy prawa podatkowego [w:] Konstytucyjne podstawy systemu prawa (pod red. M. Wyrzykowskiego), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001

9. N. Gajl: Teorie podatkowe na świecie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1992

Literatura uzupełniająca zostanie podana w trakcie wykładu.

Efekty uczenia się:

Po wykładzie student potrafi wskazać:

- ekonomiczne i prawne granice opodatkowania;

- skutki negatywne przekroczenia tych granic;

- konstrukcje prawne chroniące źródło opodatkowania (ulgi, zwolnienia, itp.);

- założenia polityki podatkowej państwa.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności oraz egzamin końcowy w formie ustnej na podstawie odpowiedzi na trzy pytania

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.