Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problematyka prawna inwestycji budowlanych (aspekty ustrojowe, materialnoprawne i procesowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPA41 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Problematyka prawna inwestycji budowlanych (aspekty ustrojowe, materialnoprawne i procesowe)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie przepisów normujących określoną problematykę oraz judykatury i doktryny, a także punktów stycznych problematyki administracyjno-prawnej danej dziedziny z aspektami cywilnoprawnymi i karnymi

Pełny opis:

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne:

a/ cele planowania przestrzennego i podmioty je realizujące,

b/ zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego,

c/ instytucje planowania przestrzennego i zagospodarowania przestrzennego /studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja o warunkach zabudowy/,

d/ instrumenty prawne zapewniające prawidłowość funkcjonowania instytucji planowania i zagospodarowania przestrzennego,

e/ normy i środki prawne służące ochronie uzasadnionych interesów uczestników procesu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz osób trzecich.

Prawo budowlane:

1/ cele regulacji publiczno-prawnej Prawa budowlanego,

2/ instytucje materialno-prawne w dziedzinie Prawa budowlanego, podział na organy architektoniczno-budowlane i nadzoru budowlanego, normy zapewniające odpowiednie ich współdziałanie,

3/ akty indywidualne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie inwestowania w dziedzinie budownictwa,

4/ samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Literatura:

1) Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod redakcją Prof. Z. Niewiadomskiego, C.H. Beck

2) Komentarz do Prawa budowlanego pod redakcją prof. Z. Niewiadomskiego, Wydawnictwo C.H. Beck;

3) orzecznictwo w sprawach procesu inwestycji budowlanych - miesięcznik „Nieruchomości”, wydawnictwo C.H. Beck.

Metody i kryteria oceniania:

-Ocena ciąga (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność),

-Końcowe zaliczenie ustne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.