Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo bankowe prywatne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPA62 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo bankowe prywatne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład specjalizacyjny dla studentów III, IV, V roku prawa (bardziej wskazany dla IV i V roku studiów)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład dotyczy prawa bankowego i jego znaczenia dla funkcjonowania banków i obejmuje cywilnoprawne regulacje prawa bankowego, specyficzne instytucje uregulowane w ustawie Prawo bankowe, jak również szczególne prawa i obowiązki banków.

Pełny opis:

Punktem wyjścia wykładu jest przedstawienie podstawowych założeń prawa bankowego jako interdyscyplinarnego mechanizmu realizacji założeń wynikających z przenikania się regulacji o charakterze publicznoprawnym i prywatnoprawnym. Daje to podstawy do omówienia funkcjonowania systemu bankowego w ujęciu instytucjonalnym (podmiotowym) i czynności bankowych (przedmiotowym).

W ramach wykładu szerzej przedstawione zostają, jako szczególne instytucje prawa prywatnego, umowa rachunku bankowego i umowa kredytu. Ponadto w ramach omawiania różnorodnych mechanizmów występujących w ramach prawa bankowego (wykorzystanie elektronicznych instrumentów płatniczych, bankowy tytuł egzekucyjny, tajemnica bankowa, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, sekurytyzacja), zwraca się szczególną uwagę na wpływ rozwiązań regulacyjnych na sferę prawa prywatnego.

Tłem dla przedstawianych rozważań, są założenia swobody przepływu kapitału i przenikanie się świadczenia usług w ujęciu transgranicznym.

Literatura:

1. H. Gronkiewicz-Waltz (red.), Prawo bankowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013

2. R. Kaszubski, Funkcjonale źródła prawa bankowego publicznego, WoltersKluwer, Warszawa 2006

3. W. Pyzioł (red.), Encyklopedia prawa bankowego; Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000;

4. B. Smykla, Prawo bankowe. Komentarz; C.H. Beck, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

1) Znajomość podstawowych pojęć wyznaczających ramy prawa bankowego;

2) Znajomość przenikania się, w ramach prawa bankowego, publicznoprawnych i prywatnoprawnych mechanizmów oddziaływania;

3) Poznanie prywatnoprawnych instrumentów charakterystycznych dla sfery prawa bankowego.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności

Końcowe zaliczenie pisemne (forma podstawowa)

Końcowe zaliczenie ustne (forma uzupełniająca)

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.