Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPA79 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagane jest ukończenie II roku studiów na kierunku prawo.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Omówienie europejskiego systemu walutowego - geneza, ewolucja, stan obecny. Omówienie systemu funkcjonowania i struktury europejskiego systemu banków centralnych. Perspektywy polskiego uczestnictwa

Pełny opis:

Wykład specjalizacyjny „Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa” to przedmiot fakultatywny, prowadzony w semestrze zimowym. Omówienie materiału rozpoczyna się od nakreślenia genezy integracji walutowej w Europie poprzez ukazanie tła historycznego tego procesu. Poruszane są m. in. zagadnienia utworzenia w czasie konferencji w Bretton Woods powojennego systemu walutowego, następnie powstania tzw. planu Wernera, a także chronologię wydarzeń związanych z funkcjonowaniem tzw. węża i tunelu walutowego. Dalej w toku wykładu omawiany jest przyjęty uchwałą Rady Europejskiej Europejski System Walutowy, oraz założenia tzw. raportu Delorsa. Kolejnymi zagadnieniami przedstawianymi podczas zajęć z przedmiotu „Europejska Unia gospodarcza i Walutowa” są rozwiązania dotyczące polityki gospodarczej i pieniężnej zawarte w Traktacie z Maastricht.

Następnie wykład skupia się na zagadnieniu polityki gospodarczej w Unii Gospodarczej i Walutowej. Dość szczegółowo omawiane są traktatowe instrumenty koordynacji polityki gospodarczej. Ważnym punktem zajęć jest nakreślenie wytycznych Paktu o Stabilizacji i Wzroście Gospodarczym, w tym wczesnego ostrzegania, procedury nadmiernego deficytu gospodarczego, a także przedstawienie oceny ww. paktu. Następnie przedmiotem wykładu jest późniejsza reforma Paktu o Stabilizacji i Wzroście Gospodarczym, oraz procedura przygotowania programu stabilności lub konwergencji.

W dalszej części rozważań omawiane są kryteria konwergencji. Poruszane jest zagadnienie jakościowych kryteriów, a w szczególności zgodności ustawodawstwa krajowego z Traktatem z Maastricht. Scharakteryzowane są również ilościowe kryteria konwergencji.

Po omówieniu polityki gospodarczej, następuje część poświęcona polityce pieniężnej. Zawarte są tu zagadnienia takie jak charakter prawny Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, cele Europejskiego Systemu Banków Centralnych, zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych czy niezależność Europejskiego Banku Centralnego. Opisywana jest kwestia odpowiedzialności i przejrzystości działań Europejskiego Banku Centralnego, przedstawiana jest struktura organizacyjna i materialne podstawy funkcjonowania Europejskiego Systemu Banków Centralnych, oraz organy Europejskiego Banku Centralnego i ich kompetencje, a także instrumenty prawne Europejskiego Banku Centralnego. Wykład zajmuje się też zagadnieniem formułowania i realizacji polityki pieniężnej Eurosystemu, w tym operacjami otwartego rynku, rezerwami obowiązkowymi oraz innymi instrumentami kontroli pieniężnej.

Na koniec wykładu następuje opis pozostałych zadań Europejskiego Banku Centralnego. Omawiane są zatem zagadnienia operacji zewnętrznych i polityki walutowej Europejskiego Banku Centralnego, zarządzania rezerwami walutowymi, systemu rozliczeniowego i płatniczego, emisji banknotów i monet, gromadzenia danych statystycznych, nadzoru ostrożnościowego oraz funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji.

Wykład uzupełniony jest aktualnymi informacjami, jak np. o kryzysie finansowym i jego skutkach (2008 – 2010).

Literatura:

1) H. Gronkiewicz-Waltz,Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa, Warszawa 2011.

2) A. Nowak-Far, Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, Warszawa 2001.

3) R. Smits, "The European Central Bank: Institutional Aspects", Kluwer Law Intl. 1997.

Efekty uczenia się:

1. Znajomość terminologii prawnej i podstaw prawnych funkcjonowania Europejskiej Unii Walutowej i Gospodarczej

2. Znajomość instytucji Europejskiej Unii Walutowej i Gospodarczej

3. Umiejętność czytania publikacji popularno-naukowych na temat Europejskiej Unii Walutowej i Gospodarczej.

4. Zrozumienie aktualnej sytuacji Europejskiej Unii Walutowej i Gospodarczej podawanej w mediach.

5. Umiejętność samodzielnej oceny aktualnej sytuacji.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności

Końcowe zaliczenie pisemne

Końcowe zaliczenie ustne (ewentualnie)

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.