Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPC114 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

[1]

Pierwszym założeniem głównym konwersatorium jest zapewnienie zainteresowanym studentom pomocy w zrozumieniu i opanowaniu problematyki sądowych procedur, dotyczących upadłości (ogłoszenie upadłości i wspólne zaspokojenie wierzycieli), a także postępowania restrukturyzacyjnego, które ma na celu zapobieżenie ogłoszenia upadłości; stąd też szczególnie ważnymi metodami są: omawianie poszczególnych instytucji procesowych „z ustawą w ręku” i obrazowanie wybranych kwestii na podstawie przykładów, zaczerpniętych z praktyki sądowej (tzw. casusy).

[2]

Drugim założeniem głównym konwersatorium jest ułatwienie studentowi podjęcia decyzji co do napisania i obrony pracy magisterskiej z postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub z postępowania cywilnego.

Skrócony opis:

[1] Postępowania upadłościowe i naprawcze (ustawa z 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze) i postępowania restrukturyzacyjne (ustawa z 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne) to sądowe procedury w zakresie ogłaszania upadłości dłużnika i wykonywania orzeczenia sądu o postawieniu dłużnika w stan upadłości, a także w zakresie zawierania ugód, które mają zapobiec konieczności ogłoszenia upadłości.

[2] Ustawa z 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne i zmiany nią dokonane (w tym w Prawie upadłościowym i naprawczym z 28.02.2003 r.) weszły w życie z dniem 1.1.2016 r. (z tym dniem przestały obowiązywać przepisy o postępowaniu naprawczym).

[3]

Przedmiot ma szczególne znaczenie dla studentów, zamierzających w przyszłości wykonywać zawody prawnicze (sędziego, adwokata, radcy prawnego, komornika sądowego).

Literatura:

[1] Literatura podstawowa - podręczniki:

1)

K. Flaga – Gieruszyńska: Prawo upadłościowe i naprawcze. Warszawa 2012, ss. 282;

2)

A.G. Harla: Prawo upadłościowe i naprawcze. Zarys wykładu. Warszawa 2011, ss. 346;

3)

R. Lewandowski, P. Wołowski: Prawo upadłościowe i naprawcze. Warszawa 2011, s. 322;

4)

F. Zedler: Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie. Warszawa 2009, ss. 290.

`

[2] Literatura dodatkowa - komentarze i systemy:

5)

R. Adamus: Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa 2016.

6)

S. Gurgul: Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa 2016.

7)

A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz (red.): Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System prawa handlowego. Tom 6. Warszawa 2016.

8)

P. Zimmernam: Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa 2016.

`

[3] Literatura dodatkowa - wzory pism:

9)

R. Pabis: Pisma, pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami i płyta CD. Warszawa 2016.

`

[4] Ponadto, w każdym roku akademickim podawane są różne artykuły i orzeczenia Sądu Najwyższego – stosownie do potrzeb i możliwości studentów.

Efekty uczenia się:

[1] Dzięki metodycznej i systematycznej pracy w ramach konwersatorium student:

(a)

poznaje podstawy teoretyczne z zakresu tego przedmiotu, nieodzowne do prawidłowego przygotowania się do zdawania na aplikacje prawnicze (sądową, komorniczą, adwokacką, radcowską);

(b)

poznaje wybrane przykłady z praktyki sądowej, pozwalające prawidłowo rozpoznawać kwestie prawne występujące w sprawach upadłościowych i w sprawach cywilnych; jest to przydatne do uzyskania ogólnej orientacji co do specyfiki wykonywania zawodu prawnika;

c)

dzięki powyższemu uzyskuje podstawy teoretyczne do napisania i obrony pracy magisterskiej z tego przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

[1] Prowadzący uprawniony jest do wprowadzenia końcowego zaliczenia pisemnego lub ustnego (stosownie do potrzeb i możliwości studentów).

[2] Decyzje co do limitu nieobecności i decyzję co do końcowego zaliczania na ocenę (pisemnego lub ustnego) prowadzący zajęcia podejmuje samodzielnie we własnym zakresie w zależności od liczebności i aktywności grupy studenckiej.

[3]

Zaliczenie zwykłe (bez oceny) lub zaliczenie kwalifikowane (na ocenę). Zob. wyżej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.