Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obrót nieruchomościami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPC120 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obrót nieruchomościami
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Cele dydaktyczne: poznawczy - zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami obrotu nieruchomościami, z uwzględnieniem specyfiki narzuconej przez wymagania formalne (forma aktu notarialnego dla przeniesienia własności, udział notariusza w czynnościach) oraz wieczystoksięgowe. Cel kształcący – jednoczesne posługiwanie się prawem rzeczowym i prawem zobowiązań oraz gdy to jest wymagane – prawem administracyjnym - w celu rozwiązywania problemów prawnych obrotu nieruchomościami, w szczególności: konstruowanie umów, ustalanie prawidłowej reprezentacji osób prawnych w obrocie, zabezpieczanie interesów stron przez wnioski wieczystoksięgowe o ujawnienie praw obligacyjnych.

Efekty kształcenia: umiejętność projektowania umów w przedmiocie nieruchomości, odczytywania stanu prawnego z księgi wieczystej, udzielania porad w kwestiach zawiłych i znajdowania rozwiązań prawnych w oparciu o treść dokumentów (m.in. mapy, akty notarialne, akty własności ziemi).

Sposób realizacji: wykład, case studies, dyskusja, wspólne rozwiązywanie problemów z życia przedstawianych w prasie jako patowe, sensacyjne lub o podłożu aferalnym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Problematyka obrotu nieruchomościami na bazie prawa materialnego - głównie rzeczowego i zobowiązań - z elementami prawa o notariacie, procedury wieczystoksięgowej i prawa administracyjnego. Praktyczna nauka właściwego odczytywania treści księgi wieczystej oraz dokumentów stanowiących podstawę wpisu. Zapoznanie z głównymi typami umów w przedmiocie nieruchomości, konstruowanie umów oraz zabezpieczeń rzeczowych. Teraźniejsze skutki przekształceń własnościowych na gruncie dawnych aktów prawnych: nacjonalizacja, reprywatyzacja i in.

Literatura:

R. Strzelczyk, Prawo nieruchomości, Warszawa 2012.

S. Rudnicki, Prawo obrotu nieruchomościami, wyd. najnowsze.

S. Rudnicki, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych. Komentarz, wyd. najnowsze.

Efekty uczenia się:

Znajomość podstawowych zagadnień prawa nieruchomości, orientacja w przepisach proceduralnych, umiejętność odczytywania stanu prawnego jawnego z księgi wieczystej, projektowanie umów w przedmiocie nieruchomości, korzystanie z instytucji zabezpieczeń rzeczowych, rozumienie treści aktów notarialnych oraz sensu klauzul w nich stosowanych na tle prawa o notariacie.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, aktywność, umiejętność formułowania myśli na piśmie.

Praktyki zawodowe:

nie ma

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.