Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problematyka prawa rzeczowego w praktyce orzeczniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPC123 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Problematyka prawa rzeczowego w praktyce orzeczniczej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ukończony pierwszy rok studiów na kierunku prawo. Wymagana jest ogólna wiedza o pojęciu i funkcjonowaniu systemu prawa uzyskiwana w trakcie zajęć na pierwszym roku studiów prawniczych (z zakresu prawoznawstwa, logiki prawniczej, historii prawa) oraz wiedza z zakresu części ogólnej prawa cywilnego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład prezentuje problematykę poszczególnych instytucji prawa rzeczowego w ujęciu orzecznictwa.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawienie studentom dorobku orzecznictwa wypracowanego na tle stosowania unormowań księgi drugiej kodeksu cywilnego, „Własność i inne prawa rzeczowe”. Utrwalone tendencje sądowego stosowania prawa wpływają na przyjmowanie, także poza praktyką orzeczniczą, określonych kierunków interpretacji przepisów. W nauce prawa cywilnego konieczna jest zatem wiedza o aktualnych trendach wykładni sądowej, zwłaszcza wobec obserwowanego współcześnie zwiększenia roli orzecznictwa sądów w systemie prawa.

Prezentacja przypadków sporów rozstrzyganych na drodze postępowania sądowego ma na celu umożliwienie studentom lepszego, wspartego przykładami konkretnych spraw, zrozumienia podstawowych instytucji prawa rzeczowego, a także wypracowanie przekonania, że nauka zagadnień z zakresu teorii prawa jest niezbędna do prawidłowego stosowania prawa w praktyce – w każdym z wykonywanych w przyszłości zawodów prawniczych.

Literatura:

1. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów powszechnych przesyłane uczestnikom wykładu;

2. A. Brzozowski, W. J. Kocot, W. Opalski – Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, aktualne wydanie;

3. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk – Prawo rzeczowe, aktualne wydanie.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student wykazuje się znajomością praktyki sądowego stosowania prawa w zakresie instytucji prawa rzeczowego, potrafi przedstawić zaczerpnięte z praktyki przykłady działania tych instytucji oraz wyjaśnić kształtowanie się kierunków sądowej wykładni prawa, zna istotne orzeczenia sądów wyznaczające trendy interpretacyjne przepisów księgi drugiej kodeksu cywilnego oraz dotyczących tej problematyki wybranych ustaw pozakodeksowych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładzie oraz bieżąca ocena przygotowania do zajęć i aktywność studentów.

Oprócz obecności na zajęciach studenci w celu wykonania pracy własnej otrzymują drogą internetową materiały, przede wszystkim orzeczenia sądów. Czas potrzebny na analizę zagadnień omawianych na wykładzie oraz przesyłanych materiałów wynosi dwie godziny (zegarowe) tygodniowo.

Praktyki zawodowe:

Udział w sesji w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie (dla osób chętnych).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.