Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Swoboda umów i jej ograniczenia w teorii i praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPC128 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Swoboda umów i jej ograniczenia w teorii i praktyce
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student dysponuje ogólną wiedzą na temat prawa i brał lub bierze udział w zajęciach z prawa cywilnego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest swoboda umów i jej ograniczenia w teorii i praktyce.

Przedstawia on swobodę umów w ujęciu historycznym, prawnoporównawczym, europejskim i w prawie polskim. Główna część wykładu wyjaśnia normatywną konstrukcję zasady swobody umów w kodeksie cywilnym [art. 353(1)] oraz ograniczenia jej treści lub celu [ustawa, właściwość (natura) stosunku prawnego i zasady współżycia społecznego]. Szeroko uwzględnione jest orzecznictwo dotyczące zwłaszcza ograniczeń swobody umów. Ma to ważny wymiar praktyczny, gdyż wiedza ta jest niezbędna prawnikom do prawidłowego konstruowania umów i obsługi obrotu umownego. Wykład poszerza wiedzę studentów z zakresu prawa umów w stosunku do materiału objętego zajęciami obowiązkowymi z prawa cywilnego.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest swoboda umów i jej ograniczenia w teorii i praktyce.

Przedstawia on swobodę umów w prawie polskim w kontekście historycznym, prawnoporównawczym i europejskim. Normatywna konstrukcja zasady swobody umów w kodeksie cywilnym [art. 353(1)] oraz ograniczenia jej treści lub celu [ustawa, właściwość (natura) stosunku prawnego i zasady współżycia społecznego] są objaśnione z uwzględnieniem stanowisk doktryny oraz bogatego orzecznictwa. Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Swoboda umów w ujęciu historycznym

2. Swoboda umów w ujęciu prawnoporównawczym

3. Swoboda umów w ujęciu europejskim

4. Swoboda umów w prawie polskim

5. Zasada swobody umów w kodeksie cywilnym - konstrukcja art. 353(1) k.c.

6. Zasada swobody umów a przepisy imperatywne, dyspozytywne i semiimperatywne

7. Zasada swobody umów jako podstawa prawna umów nienazwanych

8. Ustawowe ograniczenia zasady swobody umów w kodeksie cywilnym

9. Ustawowe ograniczenia zasady swobody umów w przepisach pozakodeksowych

10. Ustawowe ograniczenia zasady swobody umów – przykłady w orzecznictwie

11. Właściwość (natura) stosunku jako ograniczenie zasady swobody umów w ujęciu doktryny prawa

12. Właściwość (natura) stosunku prawnego – przykłady w orzecznictwie

13. Zasady współżycia społecznego jako ograniczenie zasady swobody umów

14. Skutki prawne naruszenia swobody umów

15. Swoboda umów – podsumowanie i perspektywy legislacyjne

Literatura:

Wybrana bibliografia – książki

System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, red. E. Łętowska, Warszawa 2013

System Prawa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, red. W.J. Katner, Warszawa 2015

P. Machnikowski, Swoboda umów według art. 353(1) K.C. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005

R. Trzaskowski, Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych. Art. 3531 K.C., Kraków 2005

J. Podkowik, Wolność umów i jej ograniczanie w świetle Konstytucji RP, Warszawa 2015

Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane, red. B. Gnela, Warszawa 2010

Prawo kontraktów, red. Z. Kuniewicz, D. Sokołowska, Warszawa 2017

M. Łolik, Współczesne prawo kontraktów – wybrane zagadnienia, Warszawa 2014

J. Rajski, W.J. Kocot, K. Zaradkiewicz, Prawo kontraktów handlowych, Warszawa 2007

J. Mojak, J. Widło, Polskie prawo kontraktów. Zarys wykładu, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Znajomość i zrozumienie funkcjonowania zasady swobody umów i jej ograniczeń

Umiejętności:

- posługiwanie się siatką pojęciową

- analizowanie przepisów prawnych z uwzględnieniem ich charakteru imperatywnego, dyspozytywnego i semiimperatywnego

- identyfikowanie problemów spornych i formułowanie argumentów mających na celu ich rozstrzygnięcie

- wykorzystywanie orzecznictwa do ustalenia ograniczeń swobody umów w zakresie jej treści i celu

- formułowanie treści postanowień umownych

Postawa:

- postrzeganie problemów związanych z zasadą swobody umów

- rozumienie zasad stosowania przepisów dotyczących prawa umów

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu na ocenę następuje na podstawie testu z zagadnień podanych w podsumowaniu poszczególnych zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.