Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo reklamy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPC33-OG Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo reklamy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Prawa i Administracji
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu Przedmiotem zajęć jest zjawisko reklamy w rozumieniu społecznym, ekonomicznym, psychologicznym i przede wszystkim uregulowanym prawnie. Istotą tej formy komunikacji w obrocie gospodarczym, z punktu widzenia skuteczności działań reklamowych, jest budowa komunikatu reklamowego. Reklama jest instrumentem, za pomocą którego przedsiębiorcy dążą do zaprezentowania wytwarzanych (oferowanych) przez siebie dóbr i usług, zainteresowania nimi, a następnie skłonienia odbiorcy (klienta) do ich nabycia. Prezentacja towaru i wzbudzanie zainteresowania nim przybiera rozmaite formy wypowiedzi reklamowej (pod względem treści, formy, języka). Uzależnione są one zarówno od nośnika komunikatu reklamowego (radio, telewizja, prasa, Internet itp.), jak i od adresata reklamy (adresat oznaczony lub nieoznaczony). Ma to swoje odzwierciedlenie w różnych źródłach regulacji prawnej reklamy.

Pełny opis:

Szczegółowa tematyka przedmiotu:

1. Zagadnienia wstępne (reklama jako zjawisko społeczne, ekonomiczne, psychologiczne; źródła regulacji prawnej reklamy; budowa komunikatu reklamowego).

2. Reklama w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji –delikt nieuczciwej konkurencji.

3. Reklama, jako nieuczciwa praktyka rynkowa

4. Reklama w prawie autorskim.

5. Prawo reklamy w mediach.

6.7.8. Szczególne regulacje dotyczące reklamy niektórych produktów ( produkty tzw. wrażliwe).

9.10. Ochrona elementów reklamy na podstawie ustawy prawo własności przemysłowej.

11. Dobra osobiste a reklama.

12.13. Reklama w prawie autorskim.

14. Merchandising.

15. Ograniczenia reklamy dotyczące niektórych wolnych zawodów (adwokaci, radcowie prawni, notariusze, lekarze). Kodeksy etyki w dziedzinie reklamy.

Literatura:

M. Zdyb, M. Sieradzka (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2016;

M. Sieradzka, Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Warszawa 2008;

E. Traple, Prawo promocji i reklamy, Warszawa 2007;

K. Grzybczyk, Prawo reklamy, Warszawa 2012;

A. Kozłowska, Reklama, techniki perswazyjne, Warszawa 2011;

A. Malarewicz, Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne, Warszawa 2009.

I inne polecane na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Metody i kryteria oceniania Poziom wiedzy, zrozumienie materiału i umiejętność samodzielnego wnioskowania, aktywność na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia Obecność na zajęciach. Referat opracowany pisemnie lub pisemna praca zaliczeniowa lub przygotowanie do zajęć i udział w dyskusjach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.