Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo mieszkaniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPC34 Kod Erasmus / ISCED: 10.3 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo mieszkaniowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia opierają się na założeniu, że studentowi znane są podstawowe pojęcia i instytucje prawa cywilnego, stanowiące przedmiot wykładu kursowego z części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa rodzinnego oraz prawa zobowiązań.


Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest analiza regulacji prawnych w zakresie prawa odrębnej własności lokali, spółdzielczych praw do lokali oraz prawa najmu lokali i ochrony praw lokatorów. W trakcie zajęć zostanie przedstawione wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Pełny opis:

Wykład specjalizacyjny II, III, IV, V roku studiów

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin.

1. Pojęcie prawa mieszkaniowego, prawo mieszkaniowe prywatne i publiczne, źródła prawa.

2. Odrębna własność lokali, powstanie i charakter prawny, wspólnota mieszkaniowa.

3. Prawa i obowiązki właścicieli lokali.

4. Zarząd nieruchomością wspólną.

5. Podstawy prawne działania spółdzielni mieszkaniowej.

6. Przekształcenia własnościowe w spółdzielniach mieszkaniowych.

7. Przedmiot i cel działalności spółdzielni mieszkaniowej, rodzaje spółdzielczych praw do lokali.

8. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej, prawa i obowiązki członków.

9. Lokatorskie prawo do lokalu, przekształcenie prawa lokatorskiego w prawo odrębnej własności lokalu.

10. Własnościowe prawo do lokalu - powstanie, charakter prawny i treść prawa.

11. Prawo odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej - powstanie, charakter prawny i treść prawa, ekspektatywa odrębnej własności lokalu.

12. Najem lokali mieszkalnych - przepisy ogólne kodeksu cywilnego o najmie oraz o najmie lokali.

13. Prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy, czynsz i opłaty eksploatacyjne, wypowiedzenie najmu.

14. Prawa małżonków do lokalu mieszkalnego, wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy.

15. Ochrona praw lokatorów według Konstytucji i ustawy o ochronie praw lokatorów.

Literatura:

1. M. Bednarek, Prawo do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie, Warszawa 2007.

2. A. Doliwa, Prawo mieszkaniowe. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2006.

2. R. Dziczek, Prawo mieszkaniowe, Warszawa 2008.

3. K. Pietrzykowski, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, wyd. 6 Warszawa 2011.

4. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz (do art. 659-692), wyd. 6, Warszawa 2011.

5. R. Strzelczyk, A. Turlej, Własność lokali. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student posiada wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i instytucji z zakresu prawa mieszkaniowego. Potrafi samodzielnie analizować akty normatywne związane z przedmiotem wraz z odwołaniem się do doktryny i orzecznictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Test lub egzamin ustny obejmuje prawo mieszkaniowe. Student powinien być w stanie przedstawić podstawowe instytucje oraz pojęcia tej gałęzi prawa, posiada wiedzę w zakresie podstawowych konstrukcji prawnych i umiejętność ich prezentacji za pomocą teoretycznego opisu z uwzględnieniem orzecznictwa i stanowiska doktryny wyrażone, jak również umiejętność analizy konkretnych stanów faktycznych (kazusów).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.