Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne wobec medycyny i biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPC84 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne wobec medycyny i biotechnologii
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładu jest w szczególności prezentacja podstawowych instytucji prawa lekarskiego oraz dylematów prawnych i etycznych związanych z rozwojem biotechnologii. Problemy prawa medycznego omówione zostaną z perspektywy kluczowych dla obrotu mechanizmów cywilnoprawnych np. elementów stosunku cywilnoprawnego, umowy o świadczenie usług medycznych, odpowiedzialności cywilnej. Przykłady z orzecznictwa sądowego, w tym europejskiego i konstytucyjnego, posłużą do prezentacji modeli argumentacyjnych służących uzasadnianiu rozstrzygnięć bioetycznych oraz metodologii rozstrzygania spraw trudnych.

Pełny opis:

Forma zaliczenia przedmiotu: lista obecności, praca zaliczeniowa

1. Wprowadzenie do prawa medycznego i biotechnologii.

2-3. Konstytucyjne podstawy prawa medycznego.

4-5. Europejskie standardy prawa medycznego

6-7. Autonomia pacjenta (koncepcja informed consent) I.

8. Autonomia pacjenta (koncepcja informed consent) II.

9. Prawa pacjenta a ochrona dóbr osobistych.

10. Podstawy odpowiedzialności cywilnej lekarza i zakładu opieki zdrowotnej.

11. Odpowiedzialność deliktowa lekarza i zakładu opieki zdrowotnej.

12. Umowa o świadczenie zdrowotne i odpowiedzialność kontraktowa.

13. Status ciała ludzkiego i zasady jego ochrony.

14. Ochrona informacji genetycznej i genomu ludzkiego - dylematy prawne i etyczne nowoczesnej biotechnologii

15. Wspomagana prokreacja i zagadnienia filiacyjne.

16. Odpowiedzialność cywilna za szkody prenatalne i związane z urodzeniem dziecka.

17. Oświadczenia pro futuro a eutanazja.

18. Wynalazek biotechnologiczny.

19. Etyka zawodów medycznych.

20. Tajemnica lekarska i dokumentacja medyczna.

21. Transplantacja.

22. Eksperyment medyczny.

23. Ochrona osób chorych psychicznie oraz status psychoterapeuty.

24. Problem dopuszczalności i skutki prawne zmiany płci.

25. Specyficzne problemy zabiegów kosmetycznych i stomatologicznych.

26. Nielecznicze świadczenia zdrowotne.

27. Procesowe zagadnienia prawa medycznego I.

28. Procesowe zagadnienia prawa medycznego II.

29. Wprowadzenie do prawa farmaceutycznego.

30.Zaliczenie

Literatura:

1. Convention on Human Rights and Biomedicine with Explanatory Report.

2. M. Safjan, Prawo i medycyna, Warszawa 1998.

3. M. Safjan, O metodach rozwiązywania dylematów bioetyki, [w] Państwo i Prawo nr 5/1992, s. 51-59

4. M. Safjan, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990.

5. T. Beauchamp, L. Walters, J. Kahn, A. Mastroianni, Contemporary Issues in Bioethics, Belmont 2008

6. E. Eberle, Dignity and Liberty. Constitutional visions in Germany and the United States, London - Westport 2002

7. B. Furrow, Th. Greaney, S. Johnson, T. Jost, R. Schwartz, Health law, Cases, materials and problems, St Paul 2008

8. Beyond Therapy: Biotechnology and the Pursuit of Happiness. Washington D.C., October 2003.

9. Reproduction and Responsability: The Regulation of New Biotechnologies, Washington 2004

10. M. Grzymkowska, Standardy bioetyczne w prawie europejskim, Warszawa 2009

11. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2007

12. M. Sośniak, Cywilna odpowiedzialność lekarza, Warszawa 1989.

13. M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007.

14. H. Żakowska-Henzler, Wynalazek biotechnologiczny. Przedmiot patentu, Warszawa 2006.

15. M. Boratyńska, P. Konieczniak, Prawa pacjenta, Warszawa 2001

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.