Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cold cases. Śledztwa w sprawach zakończonych ze względu na niewykrycie rzeczywistych sprawców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPK111 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cold cases. Śledztwa w sprawach zakończonych ze względu na niewykrycie rzeczywistych sprawców
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Strona przedmiotu: http://www.wpia.uw.edu.pl/98774-2/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

W czasie zajęć uczestnicy będą analizowali sprawy kryminalne, które zakończyły się umorzeniem z powodu niewykrycia sprawców lub skazaniem osób, które z dużym prawdopodobieństwem nie popełniły zarzucanych im czynów.

Skrócony opis:

Cold Cases. Śledztwa w sprawach zakończonych ze względu na nie wykrycie rzeczywistych sprawców stanowi formę dydaktyczną z pogranicza kryminalistyki i procesu karnego, polegającą na przełożeniu wiedzy teoretycznej na praktykę pracy wykrywczej. Kurs Cold Cases bazuje na pracy na podstawie akt śledztw w sprawach karnych, które nie zakończyły się wniesieniem aktu oskarżenia z powodu niewykrycia sprawców lub zebrania nie wystarczającego materiału dowodowego uzasadniającego przygotowanie aktu oskarżenia wobec zidentyfikowanych podejrzanych oraz ew. skazaniem osób, które z dużym prawdopodobieństwem nie popełniły zarzucanych im czynów.

Pełny opis:

Cold Cases. Śledztwa w sprawach zakończonych ze względu na nie wykrycie rzeczywistych sprawców stanowi formę dydaktyczną z pogranicza kryminalistyki i procesu karnego, polegającą na przełożeniu wiedzy teoretycznej na praktykę pracy wykrywczej. Kurs Cold Cases bazuje na pracy na podstawie akt śledztw w sprawach karnych, które nie zakończyły się wniesieniem aktu oskarżenia z powodu niewykrycia sprawców lub zebrania nie wystarczającego materiału dowodowego uzasadniającego przygotowanie aktu oskarżenia wobec zidentyfikowanych podejrzanych oraz ew. skazaniem osób, które z dużym prawdopodobieństwem nie popełniły zarzucanych im czynów.

Cold cases stanowi określenie spraw kryminalnych zamkniętych z powodu niewykrycia sprawców. Sprawy takie ze względu na nieprzerwany „wpływ” nowych przestępstw zazwyczaj są archiwizowane i ich wznowienie jest prawdopodobne jedynie w przypadku dokonania pozytywnej identyfikacji zabezpieczonych śladów daktyloskopijnych czy biologicznych w toku porównywania śladów zabezpieczonych na innym miejscu zdarzenia lub pobranych od osoby zatrzymanej przez organy ścigania. Każda taka sprawa (utożsamiana z porażką organów ścigania w „walce z przestępczością”), często mylnie interpretowana jest jako przykład „zbrodni doskonałej” przedstawianej często w przekazach medialnych. Może zostać jednak wykorzystana do nauki i wyciągania konstruktywnych wniosków na przyszłość. Praktyka pracy organów ścigania nie pozwala na takie działanie – jedynie w nielicznych komendach wojewódzkich policji powoływane są tzw. Archiwa X mające na celu rozwiązywanie zagadek kryminalnych sprzed kilku(nastu) lat. Zaproponowana formuła zajęć pozwoli połączyć chęć zmierzenia się z faktycznie nierozwiązaną zagadką kryminalną z wiedzą zdobywaną przez studentów w toku innych zajęć (m.in. logiki, kryminalistyki ogólnej, postępowania karnego, psychologii sądowej). Pozwoli osadzić wiedzę teoretyczną w kontekście konkretnego przypadku.

Studenci pracując w grupach na prawdziwych aktach spraw karnych będą mieli za zadanie ich gruntowną analizę, wskazanie błędów popełnionych w toku śledztwa, a następnie przygotowanie i zaprezentowanie wraz ze stosownym uzasadnieniem własnych wersji kryminalistycznych. Kolejnym etapem będzie próba przetestowania stawianych hipotez i zaproponowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz procesowych, jakie pomimo upływu długiego okresu czasu mogą zostać przeprowadzone. Te z nich, których realizacja będzie technicznie możliwa zostaną zaplanowane i w miarę możliwości przeprowadzone we współpracy z Partnerami Projektu. Kurs będzie kończył się przygotowaniem pisemnego sprawozdania analizującego konkretną sprawę i proponującego ew. usprawnienia dla przyszłej pracy Partnerów Projektu.

Literatura:

Wybrane pozycje z literatury (uczestnicy w ramach szczegółowego planu zajęć będą mieli wskazane konkretne rozdziały):

1. James M. Adcock, Sarah L. Stein (red.), Cold Cases, An Evaluation Model with Follow-up Strategies for Investigators, CRC Press 2011;

2. Richard H. Walton (red.) Cold Case Homicides. Practical Investigative Techniques, CRC Press 2006;

3. Robert C. Davis, Carl Jensen, Karin E. Kitchens Cold-Case Investigations An Analysis of Current Practices and Factors Associated with Successful Outcomes, Rand 2011

oraz dodatkowe materiały przekazywane przez prowadzącego w toku zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Zna sposoby krytycznej analizy akt śledztwa i akt sądowych.

2. Ma świadomość pułapek związanych z ograniczaniem się do jednej wersji zdarzeń, syndromu myślenia grupowego i innych zagrożeń związanych z prowadzeniem śledztwa.

3. Rozumie konieczność interdyscyplinarnego podejścia do spraw kryminalnych.

Umiejętności:

1. Umie krytycznie zapoznać się z aktami sprawy i wskazać popełnione błędy lub zaniedbania.

2. Potrafi na podstawie dostępnych informacji stworzyć i zaprezentować spójne wersje kryminalistyczne.

3. Umie pracować w grupie i korzystać z płynących z tego korzyści będąc świadomym zagrożeń i ograniczeń takiej formy pracy.

4. Potrafi zaplanować i przeprowadzić czynności uzupełniające dotychczasowe śledztwo.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo, w tym czytanie akt i lektur oraz oglądanie obowiązkowych filmów, a także realizacja w grupach projektu z pogranicza kryminalistyki i procesu karnego.

Praktyki zawodowe:

W indywidualnych przypadkach możliwe będzie zorganizowanie praktyk zawodowych po uzgodnieniu z Partnerami Projektu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.