Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe prawo handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPM02 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe prawo handlowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest regulacja stosunków prywatnoprawnych w międzynarodowym obrocie handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem unormowań wynikających z konwencji międzynarodowych, których Polska jest stroną. Na wstępie przeprowadzona jest ogólna charakterystyka aktualnego stanu źródeł międzynarodowego prawa handlowego, a następnie przedstawione są zasady kolizyjnoprawne ustalania prawa rządzącego transakcją międzynarodową. W części szczegółowej wykład obejmuje przede wszystkim analizę przepisów konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz konwencji nowojorskiej o przedawnieniu w zakresie tego rodzaju umów, a także omówienie szeroko stosowanych w praktyce handlu międzynarodowego reguł Incoterms określających tzw. bazę dostawy. Poruszane są też podstawowe problemy związane z rozstrzyganiem w drodze arbitrażu sporów wynikających na tle międzynarodowych transakcji handlowych.

Pełny opis:

1. Pojęcie, zakres i geneza międzynarodowego prawa handlowego.

2. Źródła prawa: legislacja międzynarodowa i zwyczaje handlowe.

3. Źródła praktyki kontraktowej w obrocie międzynarodowym – wzorce umów i przewodniki.

4. Organizacje międzynarodowe promujące rozwój międzynarodowego prawa handlowego i ich osiągnięcia.

5. Prawo rządzące transakcją międzynarodową. Mechanizmy kolizyjnoprawne a ujednolicone prawo merytoryczne.

6. Kolizyjnoprawna autonomia woli stron w zakresie zobowiązań z umów.

7. Określenie statutu kontraktowego w braku wyboru prawa przez strony.

8. Zakres zastosowania statutu kontraktowego. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie.

9. Zasady interpretacji prawa konwencyjnie ujednoliconego oraz wykładni międzynarodowych kontraktów handlowych.

10. Ogólne uwagi o odpowiedzialności kontraktowej w handlu międzynarodowym.

11. Umowa sprzedaży międzynarodowej. Zakres zastosowania Konwencji Wiedeńskiej.

12. Zawarcie umowy międzynarodowej sprzedaży towarów.

13. Prawa i obowiązki stron, odpowiedzialność za naruszenie umowy międzynarodowej sprzedaży towarów.

14. Przedawnienie w międzynarodowej sprzedaży towarów według Konwencji Nowojorskiej.

15. Baza dostawy w świetle Incoterms 2000.

16. Rozliczenia transakcji międzynarodowej. Akredytywa dokumentowa i inkaso.

17. Znaczenie i rodzaje gwarancji bankowych w transakcjach międzynarodowych.

18. Rozstrzyganie sporów w handlu międzynarodowym. Znaczenie i podstawy prawne międzynarodowego arbitrażu handlowego.

Poruszane też są podstawowe problemy związane z rozstrzyganiem w drodze arbitrażu sporów wynikających na tle międzynarodowych transakcji handlowych

Literatura:

1. J. Jakubowski, M. Tomaszewski, A. Tynel, A. W. Wiśniewski: Zarys międzynarodowego prawa handlowego, Warszawa 1983.

2. W. Kocot: Zawieranie umów sprzedaży według Konwencji Wiedeńskiej, Warszawa 1998.

3. A. Tynel, J. Funk, W. Chwalej: Międzynarodowe prawo handlowe, Warszawa 2002.

4. M. Pilich: Dobra wiara w konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, Warszawa 2006.

5. Ł. Żarnowiec: Problematyka ważności umów podlegających Konwencji Wiedeńskiej z 11.IV.1998 r., Katowice 2008.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.