Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo dyplomatyczne i konsularne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPM04 Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo dyplomatyczne i konsularne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu specjalizacyjnego jest szczegółowe omówienie podstawowych problemów prawa dyplomatycznego i konsularnego. Zakres rzeczowy obejmuje przede wszystkim początki służby dyplomatycznej i konsularnej, podstawy prawne ich działalności, funkcje oraz przywileje i immunitety. Owe problemy są analizowane na podstawie prawa międzynarodowego z uwzględnieniem szeroko rozumianej praktyki państw w tym zakresie.

Pełny opis:

Wykład specjalizacyjny dla III, IV, V roku studiów

I. Prawo dyplomatyczne

1. Pojęcie dyplomacji.

2. Narodziny dyplomacji.

3. Pojęcie i źródła prawa dyplomatycznego.

4. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych.

5. Organizacja misji dyplomatycznej.

6.Funkcje misji dyplomatycznej.

7. Przywileje i immunitety misji dyplomatycznej oraz jej personelu.

II. Prawo konsularne.

1. Początki konsulatu.

2. Źródła prawa konsularnego.

3. Nawiązanie stosunków konsularnych.

4. Organizacja urzędu konsularnego.

5. Funkcje urzędu konsularnego.

6. Przywileje i immunitety urzędu konsularnego i jego personelu.

Literatura:

1. J.Sutor: Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2004.

2. S.Nahlik: Narodziny nowożytnej dyplomacji, Wrocław 1971.

3. S.Sawicki: Przywileje i immunitety konsularne. Studium prawnomiędzynarodowe, Wrocław 1989.

4. S.Sawicki: Funkcje konsula. Studium prawnomiędzynarodowe, Wrocław 1992,

5. S.Sawicki: prawo konsularne. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu wykładu specjalizacyjnego powinnien odróżnić i wyjaśnić podstawowe instytucje prawa dyplomatycznego i konsularnego a zwłaszcza umieć omówić przywileje i immunitety dyplomatyczne i konsularne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne lub ustne. Kontrola obecności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.