Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do translatoryki prawniczej - ze szczególnym uwzględnieniem przekładu tekstów prawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPM1-OG Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do translatoryki prawniczej - ze szczególnym uwzględnieniem przekładu tekstów prawnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Prawa i Administracji
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):


Pożądane jest dysponowanie przez studenta podstawową wiedzą ogólną na temat prawa prywatnego.

Wymagana jest znajomość języka niemieckiego przynajmniej na poziomie podstawowym, bez formalnego potwierdzenia.
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem translatoryki prawniczej jest badanie problematyki przekładu języka, w jakim formułowane są przepisy prawa (język prawny) i języka, w jakim formułowane są wypowiedzi o prawie (język prawniczy). W tym znaczeniu translatoryka prawnicza stanowi dział juryslingwistyki, określanej jako interdyscyplinarna dziedzina badawcza, będąca połączeniem nauki o prawie z nauką o języku: „prawo w języku + język w prawie”.

Pełny opis:

Rozwój obrotu prawnego Polski z innymi państwami, w szczególności w ramach Unii Europejskiej, powoduje wzrost znaczenia translatoryki, a w jej ramach problematyki przekładu, którego przedmiotem są obce prawo prywatne materialne, procesowe i kolizyjne oraz wypowiedzi o tym prawie. Znajomość podstawowych zasad przekładu tekstów obcego prawa prywatnego stała się konieczna dla zapewnienia prawidłowego orzecznictwa, dochodzenia praw przez osoby fizyczne i prawne oraz formułowania wypowiedzi na temat tego prawa. Przesłanką ustalenia treści prawa obcego jest bowiem prawidłowe przetłumaczenie jego przepisów i omówień.

Konwersatorium ma za zadanie:

1) skonfrontować podejście prawnika i językoznawcy do problematyki przekładu tekstów prawnych i prawniczych,

2) zidentyfikować i poddać krytycznej analizie główne zasady przekładu tekstów obcego prawa prywatnego,

3) określić cechy charakterystyczne różnych rodzajów przekładu, które stosuje się w zależności od potrzeb,

4) ustalić cechy szczególne przekładu niemieckojęzycznych tekstów prawa prywatnego,

5) opanować stosowanie w praktyce ustalonych zasad przekładu niemieckojęzycznych tekstów prawa prywatnego, przy uwzględnieniu kompetencji językowych i prawniczych (warsztaty językowe).

Literatura:

Literatura zalecana do zaliczenia konwersatorium

1.Court interpreting and legal translation in enlarged Europe 2006 (materiały pokonferencyjne), red. D. Kierzkowska, Warszawa 2007

2. A. Jopek-Bosiacka, Przekład prawny i sądowy, Warszawa 2008

3. B. Kielar, Zarys translatoryki, Warszawa 2003

4. D. Kierzkowska, Tłumaczenie prawnicze, wyd. 3, Warszawa 2008

5. J. Pieńkos, Podstawy juryslingwistyki, Warszawa 1999

6. J. Pieńkos, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków 2003

7. J. Poczobut, Uwagi o tłumaczeniu tekstów prawa prywatnego międzynarodowego – na przykładzie tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1993, z. 3

8. O. Wojtasiewicz, Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Konwersatorium powinno umożliwić studentowi:

1) w zakresie wiedzy

a) orientację w różnorakich teoriach i problemach przekładu obcojęzycznych tekstów prawnych i prawniczych;

b) uświadomienie swoistych właściwości przekładu niemieckojęzycznych tekstów prawnych i prawniczych,

c) przyswojenie podstawowych zasad przekładu niemieckojęzycznych tekstów prawnych i prawniczych,

2) w zakresie umiejętności

a) rozpoznanie węzłowych problemów przekładu obcojęzycznych tekstów prawnych i prawniczych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa niemieckojęzycznego,

b) zastosowanie ustalonych dyrektyw przekładu niemieckojęzycznych tekstów prawnych i prawniczych,

c) dokonywanie przekładu konkretnych niemieckojęzycznych tekstów prawnych i prawniczych,

3) w zakresie postawy

a) postrzeganie wzajemnych powiązań między językiem a prawem, które wpływają na przekład obcojęzycznego tekstu prawnego i prawniczego,

b) rozumienie i krytyczne podejście do prezentowanych teorii i podejść do przekładu obcojęzycznych tekstów prawnych i prawniczych,

- docenienie różnorodności i uzasadnienie różnorakich – nawet rozbieżnych – rozwiązań i poglądów na temat przekładu obcojęzycznych tekstów prawnych i prawniczych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła: bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność oraz kontrola obecności.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Poczobut
Prowadzący grup: Jerzy Poczobut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.