Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ład korporacyjny spółek akcyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPM52 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ład korporacyjny spółek akcyjnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przyjmuje się wstępne założenie, ze student opanował podstawy prawa handlowego. Konwersatorium adresowane jest do studentów, którzy uczęszczali bądź równolegle uczęszczają na zajęcia z prawa handlowego i chcieliby poszerzyć swoją wiedzę.

Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu całościowe przedstawienie problematyki prawnej organizacji spółek akcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych. Ład korporacyjny, czyli system mechanizmów, za pomocą których spółki są zarządzane i nadzorowane, jest jednym z centralnych obszarów zainteresowania prawa spółek. Organizację polskich spółek akcyjnych determinuje nie tylko regulacja kodeksu spółek handlowych, ale także zbiory dobrych praktyk korporacyjnych oraz praktyka kształtowania statutów i innych aktów wewnętrznych. Wpływ na kształt ładu korporacyjnego ma prawo europejskie oraz wzorce czerpane z porządków zagranicznych. Przedstawienie w sposób systematyczny najważniejszych problemów ładu korporacyjnego jest jednocześnie przyczynkiem do ukazania węzłowych dylematów współczesnego prawa spółek i prawa

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie:

1) przedstawić systematycznie wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu,

2) zaprezentować siatkę pojęciową z zakresu ładu korporacyjnego,

3) zapoznać studenta ze zbiorami dobrych praktyk:

a) genezą,

b) charakterem prawnym oraz

c) skutkami zastosowania.

W ramach konwersatorium zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

1. Pojęcie ładu korporacyjnego

2. Źródła regulacji ładu korporacyjnego

3. Podstawowe założenia systemu organizacyjnego spółek akcyjnych

4. „Monistyczny” i „dualistyczny” system organizacji spółek akcyjnych

5. Postulaty ładu korporacyjnego wobec rady dyrektorów i rady nadzorczej

6. Pozycja prawna i obowiązki zarządu spółki akcyjnej

7. Organizacja i zasady podejmowania uchwał przez zarząd i radę nadzorczą

8. Zasady zwoływania i odbywania walnych zgromadzeń spółek akcyjnych

9. Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia, zarządu i rady nadzorczej

10. Obowiązek lojalności jako dyrektywa postępowania członków organów i akcjonariuszy spółek

11. Odpowiedzialność cywilnoprawna członków organów spółek

12. Ład korporacyjny w zgrupowaniach spółek

Literatura:

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia przedmiotu

1. K. Oplustil, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Warszawa 2010

2. A. Opalski, Europejskie prawo spółek, Warszawa 2010

3. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka (red.), Europejskie prawo spółek, t. III – Corporate governance, Kraków 2006

4. A. Opalski, Prawo zgrupowań spółek, Warszawa 2012

5. A. Opalski, Rada nadzorcza w spółce akcyjnej, Warszawa 2006

6. K. A. Lis, H. Sterniczuk: Nadzór korporacyjny, Kraków 2005

Literatura zalecana do ostatecznego zaliczenia przedmiotu

1. Ład korporacyjny w pracach Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/internal_market/company/index_en.htm

2. European Corporate Governance Institute: www.ecgi.org

3. Ład korporacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: www.corp-gov.gpw.pl

oraz:

„Przegląd Prawa Handlowego”

„Monitor Prawa Handlowego”

Efekty uczenia się:

Wykład powinien umożliwić studentowi:

1) w zakresie wiedzy

a) opanowanie siatki pojęciowej z zakresu ładu korporacyjnego,

b) rozpoznanie podstawowych zasad dobrych praktyk,

c) znajomość konkretnych rozwiązań prawa polskiego;

d) przyswojenie podstawowych zasad ładu korporacyjnego przewidzianych w prawie europejskim oraz w wybranych obcych systemach prawnych,

f) konwersatorium daje nowe spojrzenie na mechanizmy funkcjonowania spółek akcyjnych.

2) w zakresie umiejętności

a) objaśnienie genezy, celu i skutku konkretnych rozwiązań prawnych zawartych w prawie polskim, europejskim i obcym

b) rozpoznanie problemu prawnego i sformułowanie różnych propozycji jego rozwiązania

3) w zakresie postawy

a) rozumienie i krytyczne podejście do prezentowanych rozwiązań prawnych,

b) docenienie różnorodności i uzasadnienie różnorakich – nawet rozbieżnych – rozwiązań i opinii.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie pisemnej, do którego można przystąpić bez wysłuchaniu wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Opalski
Prowadzący grup: Adam Opalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.