Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Canon law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPM58 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Canon law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Inne przedmioty dodatkowe w j. angielskim
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest dokonanie analizy prawa kanonicznego jako odrębnego systemu prawa obecnie obowiązującego. Zasadniczym zamierzeniem będzie analiza specyficznych oryginalnych cech prawa kanonicznego w porównaniu do innych reżimów prawnych o charakterze międzynarodowym/transnarodowym. Dokonana zostanie szczegółowa prezentacja instytucji prawa kanonicznego, zgodnie z postanowieniami Kodeksu prawa kanonicznego. Analiza postanowień prawnych uzupełniona będzie prezentacją współczesnych doktryn i teorii prawa kanonicznego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zasadniczym celem wykładu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi danymi i wiedzą z zakresu prawa kanonicznego, w oparciu o instytucjonalną, organizacyjną, proceduralną i prawną strukturę Kościoła katolickiego. Główny ciężar wykładu odnosić się będzie do prawnej analizy Kodeksu prawa kanonicznego (1983). Analiza prawna uzupełniona będzie perspektywą komparatystyczną, w oparciu o inne systemy prawa (reżimy prawnomiędzynarodowe, transnarodowe) oraz uzupełniona filozoficzną interpretacją współczesnych teorii i doktryn prawno-kanonicznych.

Pełny opis:

1. Historyczny rozwój prawa kanonicznego. Kanoniczne formy, znaki i stopnie. Kodeks prawa kanonicznego. Kanoniczna konstytucja Kościoła.

2. Źródła, metoda i instrumenty prawa kanonicznego. Zasady interpretacji prawa kanonicznego.

3. Struktura hierarchiczna w Kościele: papież i kolegium biskupów. Kuria rzymska. Konferencje i synody biskupów. Zasada kolegialności.

4. Zasadnicza organizacja terytorialna Kościoła: diecezje i parafie. Reguła rezydencji (biskupi i księża).

5. Życie konsekrowane i apostolskie. Konstytucje, instytuty religijne, instytuty świeckie, stowarzyszenia życia apostolskiego.

6. Laikat - świeccy chrześcijańscy. Stowarzyszenia osób świeckich.

7. Nauczycielski urząd Kościoła: przepowiadanie, aktywność misyjna, edukacja religijna.

8. Prawne aspekty liturgii. Procedury dotyczące udzielania sakramentów.

9. Władza rządzenia w Kościele. Urzędy i władza zarządzania. Organizacja procesu kanonicznego. Sankcje w Kościele.

10. Debata dotycząca natury prawa kanonicznego. Wolność i porządek dobra w Kościele. Prawo kanoniczne jako posługa.

Literatura:

1. Beal J. P., J. A. Coriden, T. J. Green (red.), New Commentary on the Code of Canon Law, Paulist Press 2002.

2. Coriden J. A., An Introduction to Canon Law, London: Burnes & Oates 1991.

3. Coriden J. A., Canon Law as Ministry: Freedom and Good Order for the Church, Paulist Press 2000.

4. Coriden J. A., T. J. Green, D. E. Heintschel (red.), The Code of Canon Law: Text and Commentary, Paulist Press International 1990.

5. Spiteri L. J., Canon Law Explained. A Handbook for Laymen, Manchester, New Hampshire: Sophia Institute Press 2013.

Efekty uczenia się:

Uczestnictwo w zajęciach powinno przyczynić się do wykształcenia u studentów znajomości podstawowych norm, zasad i instytucji prawa kanonicznego. Wiedza ta może okazać się istotna w kontekście ich dalszej edukacji prawniczej. Dodatkowo, studenci powinni wzmocnić swoje kompetencje do dokonania analiz porównawczych (komparatystycznych).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z przedmiotu na podstawie uczestnictwa studentów w zajęciach lub pracy pisemnej.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobrochna Bach-Golecka
Prowadzący grup: Dobrochna Bach-Golecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.